Where are air compressors used?

Worker maintaining a compressor
Sprężarki i kompresory powietrza to urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Kompresory powietrza znaleźć można właściwie wszędzie, gdzie potrzebny jest dostęp do powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. Stacja benzynowa, warsztat samochodowy czy gabinet dentysty to tylko kilka miejsc, w których na co dzień korzysta się z urządzeń stosujących kompresory powietrza.Żeby jednak móc w bezpieczny sposób przeprowadzać instalacje, konserwacje, i eksploatacje różnych rodzajów sprężarek i kompresorów trzeba najpierw ukończyć odpowiednie szkolenie. W Polsce sprężarki zaliczają się do urządzeń obj...
More

Safe operation and maintenance of fire extinguishers

Gaśnica przeciw pożarowa jest podstawowym elementem wyposażenia każdego zakładu pracy, nie tylko tam, gdzie występuje zagrożenie pożarem czy wybuchem. Dodatkowo każdy z pracowników musi być obowiązkowo przeszkolony z zasad BHP dotyczących obsługi gaśnicy. Jeśli jednak gaśnica przeciwpożarowa ma rzeczywiście zapewniać pracownikom ochronę, powinna być ona poddawana poprawnej konserwacji i eksploatacji. Konserwacja gaśnic Według przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, osoba zajmująca się konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pozostałych urządzeń przeciwpożarowych nie ...
More

Rotary and frontal telescopic loaders - differences and application

Wózki widłowe są maszynami o bardzo szerokim zastosowaniu. Znaleźć je można na budowie czy w magazynach, ale także np. w ogrodnictwie oraz przy instalacji billboardów. Swoje miejsce mają w każdej pracy, gdzie potrzebny jest dostęp do wysokiego miejsca. Dodatkowo w przeciwieństwie do rusztowania zapewniają one szybki i prosty dostęp do wysoko położonych przestrzeni.Po za standardowymi wózkami widłowymi podnośnikowymi Istnieje jeszcze wiele rodzajów wózków widłowych specjalizowanych. Są to wózki, które dzięki swojej budowie przystosowane są do wykonywania prac tam, gdzie standardowy wóze...
More

Who is occupational health and safety training addressed to?

photo gallery of OHS training participants for people performing hazardous work
A special invitation to OHS training is addressed to employees and managers of workplaces with above-ground and underground tanks and closed spaces, companies that repair and maintain tanks. The main addressees of the training are people who perform particularly dangerous work. What does this mean exactly? How to check if our profession also belongs to this category? Particularly dangerous professions - characteristics The catalog of professions with a special degree of danger is wide. It includes works such as: construction, demolition, renovation ...
More

Health and safety training for people performing hazardous work

A few words about health and safety training for people who perform particularly dangerous work. When you walk on city streets, construction workers working on the top floors of skyscrapers are a frequent sight. You can also often meet energy sector employees who are trying to locate and repair a failure on power poles. Both of these activities are particularly dangerous. Despite this fact, specialists are still needed, workers in professions that belong to the high-risk group. So how to take care of yourself, your colleagues and the environment? FROM ...
More

First aid courses in SPA

Sudden situations can surprise us at any moment. Therefore, it is worth having a basic knowledge of first aid. First aid is the immediate care of an injured person or one in need of help. It should be applied as soon as possible after an accident or in the event of a sudden illness. The help that we give before the ambulance arrives is extremely important. Thanks to it, you can save the victim's life. If you are familiar with the rules of first aid, you are willing, if necessary, to take immediate action to save life and health after ...
More

What is soldering and what are its types

What is soldering? Soldering is one of the ways in which we can connect two metal elements together. To connect them, we use a so-called binder, which is called a solder or solder. It is a relatively simple process, for which you only need a soldering iron and information about its use and metal processing. The material used for bonding has the physicochemical properties of elements from the metal group. Thanks to this property, the weld looks uniform after soldering. However, it is visible to the naked eye, it resembles a thickening in the place of a joint ...
More

Who is the smoker and what does he do?

A smoker is a person responsible for operating central heating boilers, the main function of which is to generate heat, process steam and domestic hot water for various types of buildings and industrial facilities. The main tasks of the smoker include: Controlling the operation of flue gas cleaning and discharging devices, Maintaining the constant technical efficiency of boilers and control, measuring, auxiliary and safety devices, Reading and checking indications of control and measurement equipment, Supervision of the technological process ...
More

Mobile platforms - types and their application

 A mobile platform is a lifting device that is most often used for assembly and construction works carried out at heights. Their main task is to lift people and materials for a specific workplace. The platform mechanism enables both vertical and horizontal movement, which is an additional advantage. The average mobile platform consists of two elements: a boom + a work platform or a basket. Why? It is an excellent alternative to fixed scaffolding, which is ...
More