Kroksignalerare

Arbete som kräver hängning och lossning av last, liksom signalering av dessa aktiviteter, utförs av personer som är kvalificerade som kroksignalister. I dag utförs den här typen av arbete på många anläggningar, bland annat på byggarbetsplatser, varv och inom materialhantering.

En kroksignalists uppgifter:

  • Säker upphängning och lossning av last från lyftselar.
  • initiering av kranens förflyttning, om så krävs
  • Övervakning av tillstånd.
  • Användning av skyltar och signaler.

Säkerhetsnivån för både kroksignalisten själv och hans kollegor beror på hans färdigheter och på att han följer arbetsplatsens rutiner. När lasten hängs upp och lossas måste kroksignalisten samtidigt övervaka hela maskinens tillstånd för att vid behov kunna signalera fara till en arbetsledare. Kroksignalisten måste känna till arbetets hälso- och säkerhetsaspekter och måste kunna uppskatta lastens vikt och avgöra vilken typ av lyftsele som ska användas. De måste också kunna fastställa transportvägar för olika typer av överdimensionerade laster för att undvika farliga situationer.

Det certifikat för signalkrok som du får efter kursen gör det möjligt för dig att arbeta i en position där du utför arbete med lyftutrustning. Om du är intresserad av att studera inom detta område, rekommenderar vi att du tar en titt på vårt erbjudande. På OSO har vi flera års erfarenhet av att genomföra kurser för tjänsterna som hängare och signalist. Du är välkommen!

ANMÄLNING: +48 504 477 077