Specifikationer för utrustning för containerhantering - Kalmar ECO Reachstacker 

Användning av utrustning för containerhantering 

Containerhanteringsutrustning används vanligtvis i hamnar. De kan också användas vid platser för förflyttning av containrar med last. De bidrar till en smidig förflyttning av containrar.  

Vem får använda utrustning för containerhantering? 

Kalmar ECO Reachstacker i drift

För att få använda utrustningen måste den person som använder den ha de relevanta behörigheterna för att få använda den. Behörigheterna erhålls under en särskild kurs som avslutas med en examination inför en UDT-kommission.  

Kalmar ECO Reachstacker 

Kalmar ECO Reachstacker är en enhet som inte bara ökar effektiviteten i containerterminalernas verksamhet, utan också säkerställer att operatörerna är förberedda för den framtida elektrifieringen av denna typ av utrustning. 

ECO Reachstackers egenskaper 

Reachstacerns transmissionssystem är av mycket stor betydelse. Det som används på Kalmar ECO är ett av de mest avancerade systemen i sitt slag i världen. Det har ett hydromekaniskt kontinuerligt variabelt transmissionssystem. Till skillnad från standardenheten kräver den inte konstant inbromsning eller acceleration av föraren. Transmissionen hanterar alla aktiviteter som är relaterade till maskinens drivning. Detta beror på att körhastigheten är oberoende av motorvarvtalet. Detta gör att motorn kan köras med ett konstant varvtal hela tiden. Växellådan tar hand om ändringen av maskinens körhastighet. Detta resulterar i mindre avgaser, mindre buller och lägre bränsleförbrukning. Det ökar också enhetens effektivitet genom att förlänga tankningsintervallet.  

Kostnadseffektivitet för ECO Reachstackers Calamari 

utrustning för containerhantering

ECO Reachstacker är en mycket mer ekonomisk maskin jämfört med liknande maskiner. Bränsleförbrukningen är cirka 40% lägre än för 5 eller 10 år gamla maskiner med standarddrivlina. Den minskade bränsleförbrukningen är ekonomiskt fördelaktig. Utöver detta kan denna ECO Reachstacker utföra cirka 50% fler rörelser per timme jämfört med standardutrustning. Detta är möjligt tack vare en kombination av styrningen av drivsystemet och arbetshydrauliken. Detta påverkas också av den minskade tiden för tankning. 

ECO Reachstackers miljövänliga Kalmar-lösningar 

Tillverkaren av motorer till ECO Reachstackers har börjat tillverka ännu nyare drivsystem som kan reducera skadliga CO2 även o 90%, eftersom de kan drivas med HVO-bränsle. Det är en produkt som helt och hållet består av förnybara råvaror. Det är produkter som vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som fortfarande har samma eller nästan identisk kemisk struktur som dieselbränsle. Ett EU-direktiv anger att denna typ av bränsle inte har någon negativ inverkan på miljön. Dessutom är det den enda flytande bränsletekniken som kan uppfylla kraven på att minska utsläppen av kolpartiklar med upp till hälften fram till 2030. 

manipulation av Kalmar ECO Reachstacker container

ECO Reachstacker bidrar därmed till att bekämpa klimatförändringarna. Allt genom att minska logistikbranschens koldioxidavtryck. Tillverkarna av dessa maskiner lägger stor vikt vid ekologi, vilket också utgör ett gott exempel när det gäller hållbarhetsstandarder för andra företag i branschen.

ANMÄLNING: +48 504 477 077