Vad UDT står för och vad det gör

Vad gör UDT?

UDT (Office of Technical Inspection) är en institution som garanterar säkerheten för tekniska maskiner och som utfärdar statliga tillstånd för deras drift. UDT:s grund är rättsakter (lagen av den 21 december 2000 om teknisk tillsyn). Till dess uppgifter hör bland annat följande: 

UDT:s logotyp
 • Kontrollera, övervaka och följa de bestämmelser som gäller säker användning av teknisk utrustning och teknisk övervakning; 
 • Föra register över den tekniska utrustning som tas i bruk;  
 • Certifiering av kvalitetssystem för teknisk utrustning; 
 • Teknisk övervakning av teknisk utrustning; 
 • Analys av effekterna av tekniska skador och fortlöpande övervakning av hur farliga dessa anordningar är; 
 • Utfärda beslut och yttranden om utövandet av teknisk tillsyn; 
 • Verksamhet som syftar till att förbättra yrkeskunskaperna hos tillverkare och användare av teknisk utrustning när det gäller säker drift; 
 • Upprättande av utbildningsprogram för dem som använder och underhåller teknisk utrustning; 
 • Testning av kvalifikationerna hos dem som tillverkar teknisk utrustning och dem som uppgraderar, underhåller, sköter och reparerar den. 

Teknisk övervakning och utrustning 

Med teknisk kontroll avses all verksamhet som anges i lagen om teknisk kontroll och som syftar till att säkerställa att teknisk utrustning fungerar och används på ett säkert sätt. De tekniska anordningar som omfattas av teknisk tillsyn förtecknas i ministerrådets förordning av den 7 december 2012. Förteckningen är mycket lång och omfattar anordningar som t.ex. kan utgöra en fara genom expansion av trycksatta gaser, fördelning av farliga laster under transporten (t.ex. ångpannor, vätskepannor, tankar och cisterner för flytande gas) samt alla s.k. hanteringsmaskiner (t.ex. lyftanordningar, kranar). Utrustning som omfattas av teknisk tillsyn omfattar även följande: 

tornkran på plats
 • Mobila plattformar; 
 • Kranar; 
 • Staplare; 
 • Person- eller fraktkranar; 
 • Trappor och rullbanor; 
 • Utrustning som är utformad för personer med funktionshinder; 
 • Lastbilstransporter;  
 • lyftvagnar;  

Och även: 

 • Tryckkokare; 
 • Rörledningar; 
 • Rörliga plattformar; 
 • Linbanor; 
 • Lastningsutrustning; 
 • Spåra staplare. 

Om UDT:s kvalifikationer 

Det är mycket viktigt att en anläggning som tillverkar, reparerar, moderniserar eller monterar teknisk utrustning är godkänd av OTI. Vi talar här om anläggningar som finns i vårt land, men också om utländska företag. I UDT-auktorisationerna fastställs också vilka kvalifikationer varje enskild anställd vid anläggningen ska ha när det gäller service och reparation eller drift av utrustning som omfattas av teknisk tillsyn, närmare bestämt - hanteringsutrustning.  

man som står vid rulltrapporna

Certifikat som utfärdas av kontoret för teknisk inspektion bekräftar de anställdas kunskaper om lagstiftning och regler samt kunskaper om de tekniska förutsättningarna för teknisk tillsyn. Certifikatet bekräftar färdigheter i att använda eller underhålla utrustning som omfattas av teknisk tillsyn.  

En fabriksanställd som vill få en UDT-licens måste avlägga ett statligt prov inför en provningsnämnd. Provet består av en teoretisk och en praktisk del.  

Det är fördelaktigt att anmäla sig till en kurs och få de nödvändiga kunskaperna på kursen för att bli certifierad som UDT.  

Centrum för utbildning av operatörer erbjuder högkvalitativ UDT-utbildning. Du är varmt välkommen. 

ANMÄLNING: +48 504 477 077