Vad är TDT?

För att utveckla akronymen är detta teknisk övervakning av transporter. Utrustning som används vid långväga transporter omfattas av detta. Det kan handla om utrustning som installeras på tåg eller kranar på järnvägsstationer.  

Vad är verksamhetens omfattning? Handlar den om?  

Den tekniska övervakningen av transporter omfattar: 

UNO-verksamhet
 1. en teknisk anordning som är installerad på järnvägsområdet, i järnvägskörning och i sidospår;  
 2. linbanor och skidliftar för passagerare och gods; 
 3. Tankar, inklusive tankar som används för järnväg, väg och inre vattenvägar;  
 4. Teknisk utrustning på havsgående fartyg, med undantag för fartyg där den tekniska utrustningen står under ett klassificeringssällskaps tekniska övervakning, pontoner, kajer och i hamnar och marinor;  
 5. Tekniska installationer i processlinjerna i hamnens omlastningsbaser och tekniska installationer som utrustar andra platser i det område som är avsett för omlastning.  

  TDT-kurs för att driva UNO: 

  Kursen ger oss behörighet att fylla och tömma transporttankar med farliga material - därav behovet av kursen. För att delta i kursen måste du vara minst 18 år gammal och ha minst en yrkesinriktad teknisk utbildning.  

  Kursen är uppdelad i teoretiska och praktiska delar. Den avslutas med en examen som vi måste klara. Rätten beviljas för fem år.  

  Andra alternativ?  

  Förutom UNO-operativa färdigheter erbjuder TDT-kurserna oss även utbildning i:  

  andra kursalternativ
  • drift/underhåll i fråga om vagnens tippare;  
  • drift/underhåll när det gäller förvaringsutrymmen;  
  • Drift/underhåll inom området dragning av järnvägsvagnar;  
  • transport av farliga ämnen; 
  • transport av farliga ämnen - eskort;  
  • lossning av tankbilar och tankbilar med farligt material.

  Det finns en hel del kurser inom TDT, så alla kan hitta något som intresserar dem. Utbildningskurser är användbara i den mån som vi utan dem inte skulle kunna få ett arbete inom detta område eftersom det är ett arbete som definieras som farligt. Kurserna är grunden och först därefter kan man börja söka jobb. Det finns många av dem på marknaden och det finns inga problem med antalet platser.  

  ANMÄLNING: +48 504 477 077