Vad är TDT?

För att utveckla akronymen är detta teknisk övervakning av transporter. Utrustning som används vid långväga transporter omfattas av detta. Det kan handla om utrustning som installeras på tåg eller kranar på järnvägsstationer.

Vad är verksamhetens omfattning? Handlar den om?

vad TDT är och görDen tekniska övervakningen av transporter omfattar:

 1. Teknisk utrustning som installerats på järnvägsområdet, i limningsbanor och i sidospår.
 2. Passagerar- och godståg samt skidliftar.
 3. Tankar, inklusive tankar som används i järnvägs-, väg- och inre vattenvägstrafik.
 4. Teknisk utrustning på havsgående fartyg, med undantag av fartyg där den tekniska utrustningen står under ett klassificeringssällskaps tekniska tillsyn, pontoner, kajer och i hamnar och marinor.
 5. Teknisk utrustning i processlinjerna på omlastningsbaserna i hamnen och teknisk utrustning som utgör utrustning på andra platser i det område som är avsett för omlastning.

TDT-kurs för att driva UNO:

Kursen ger oss rätt att fylla och tömma transporttankar med farliga material - därav behovet av kursen. För att kunna delta i kursen måste du vara minst 18 år gammal och ha avslutat minst en yrkesinriktad teknisk utbildning.

Kursen är uppdelad i teoretiska och praktiska delar. Den avslutas med en examen som vi måste klara. Rätten beviljas för fem år.

UNO-verksamhet

Andra alternativ?

Förutom UNO:s operativa färdigheter erbjuder TDT-kurserna även utbildning för oss:

 • Drift/underhåll inom området för vagnskippare
 • Underhåll/service inom området för lagersystem.
 • Drift/underhåll av en dragmaskin för järnvägsvagnar på spåren.
 • Transport av farligt material
 • Transport av farligt material - eskort
 • Lossning av tankbilar och tankbilar med farligt material.

Det finns en hel del kurser som rör teknisk övervakning inom transportsektorn, så alla kan hitta något som intresserar dem. Utbildningskurser är användbara eftersom vi utan dem inte kan få ett arbete inom detta område eftersom det är ett arbete som definieras som farligt. Kurserna är grunden och först därefter kan du börja söka jobb.

Lyckligtvis finns det många av dem på marknaden och det finns inga problem med antalet platser.

ANMÄLNING: +48 504 477 077