Vad är HDS-kranar?

Om HDS-kranar

Kranar är maskiner som vanligtvis används för att hantera arbete. Numera finns det flera olika typer av kranar som är anpassade för att arbeta under olika förhållanden. En av dessa är kranar som använder sig av en hydraulisk kran, vanligen kallade HDS-kranar.  

En operatör på en HDS-kran

I Polen är hydraulkranar bland de anordningar som är föremål för teknisk övervakning. Detta innebär att för att kunna arbeta med HDS-kranen måste du först skaffa dig lämpliga kvalifikationer utfärdade av Office of Technical Inspection. 

De som vill förbättra sin egen eller sina anställdas yrkeskompetens uppmuntras att kontakta OSO. Vårt företag kan stoltsera med en mycket hög genomströmningsfrekvens, och den utbildningspersonal som ansvarar för yrkeskurserna är redo att förbereda varje deltagare för att arbeta säkert och effektivt med en HDS-kran. 

Varför en kurs om HDS-kranar? 

Dagens marknadssituation brukar kallas en arbetstagarmarknad. Detta innebär att en kvalificerad arbetstagare i den nuvarande ekonomiska verkligheten kan räkna med ett stabilt och välbetalt arbete. Dessutom kan utbildning för HDS-kranar genomföras av praktiskt taget alla som är intresserade av att utöka sin yrkeskompetens med nya kvalifikationsförmåner. Allt som krävs är att tre grundläggande villkor uppfylls: 

  • 18 år eller äldre, 
  • Minst grundskoleutbildning, 
  • Inga medicinska kontraindikationer för arbete som kranförare. 

Som du kan se ställer HDS-krankursen inga särskilda villkor för att deltagarna ska kunna delta i den. Därför är den också ett mycket attraktivt val för personer som söker ny kompetens. En hydraulisk kranförare kan räkna med attraktiva löner och inga anställningsproblem. Det enda som krävs är att man klarar den relevanta yrkeskursen. 

Hur ser utbildningen på HDS-kranar ut? 

UDT-kursen om kranar som anordnas på OSO-företaget består av teoretiska och praktiska delar samt slutprovet. 

Teoretisk del Praktisk del Slutprov 
Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar, under vilka deltagarna får all nödvändig information om säker användning och underhåll av HDS-kranar. I den teoretiska delen av kursen får deltagarna ta del av bland annat följande information: Kunskap om hydrauliska kranars konstruktion och utrustning Säkerhetsanordningar för kranen Rättsakter som reglerar drift och underhåll av HDS-kranar. Operatörens skyldigheter före, efter och under arbetet Upphängning av kranen och övervakning av dess tekniska skick Hur man korrekt uppskattar lastens dimensioner Hälsa och säkerhet vid arbete med en hydraulisk kran samt hjälp vid olyckor. I den praktiska delen av kursen har deltagarna möjlighet att öva sina nyvunna färdigheter under överinseende av vår utbildningspersonal. Här kan kursdeltagarna utföra aktiviteter som rör drift och underhåll av HDS-kranar under kontrollerade förhållanden. Övningarna i den teoretiska delen sker på specialiserad utbildningsutrustning som tillhandahålls av OSO. Det sista steget i HDS-krankursen är ett prov inför en kommission som utsetts av tekniska inspektionsbyrån. Liksom själva utbildningen består den av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen sker i form av ett skriftligt prov. Den består av slutna och öppna frågor som är utformade för att testa de kunskaper som praktikanterna förvärvat under den första delen av utbildningen. Frågorna i provet omfattar bland annat följande: Vilka är kranens parametrar? Säkerhetsventiler i en HDS-kran Lås som används i kranens hydraulsystem Hydraulfördelare och dess funktion Lastkontroll i HDS-kranar. Bedömning av HDS-kranens tekniska tillstånd. Läckage av hydraulsystem i kranen och potentiella problem. Nästa del är det teoretiska provet. Här måste praktikanterna inför UDT-kommissionen korrekt utföra en rad aktiviteter som rör drift, underhåll och reparation av HDS-kranar.  

Om båda delarna av provet klaras med ett positivt resultat garanteras utbildningen en kvalifikation som gör det möjligt för dem att arbeta som HDS-kranförare. Som en del av priset för utbildningen får alla som klarar slutprovet ett personligt intyg som styrker deras nyvunna kvalifikationer. Beroende på de studerandes individuella behov garanterar OSO också, mot en extra avgift, ett extra tillägg med foto, vilket krävs för att arbeta i vissa länder utomlands. 

De kvalifikationer som erhållits på kursen om HDS-kranar är giltiga i 5 år. Efter denna period bör de förnyas genom att klara provet igen med positivt resultat. För personer som bara vill förnya sina kvalifikationer erbjuder OSO-företaget expresskurser på en arbetsdag och avslutas med en tentamen som avläggs samma dag. 

Praktikanter under träning på kranar

OSO erbjuder två typer av öppna och slutna utbildningar

Öppna kurser är avsedda för enskilda kunder som vill skaffa sig ny yrkeskompetens inom området för drift av HDS-kranar. Den som uppfyller ovan nämnda grundvillkor kan ta del av dem. Öppna utbildningar på OSO anordnas regelbundet och äger rum på vårt huvudkontor eller på någon av de många filialer som finns över hela landet. Personer som är villiga att delta i en öppen kurs om HDS-kranar anordnad på OSO, vi uppmanar dig att kolla och följa vår hemsida. Det finns en kalender med alla datum för de kommande kurserna tillsammans med deras priser. 

För enskilda kunder som vill utbilda sina anställda erbjuder vårt företag skräddarsydda kurser. Priset för en sådan kurs beror på ett antal faktorer, t.ex. antalet deltagare och deras erfarenhetsnivå eller platsen för utbildningen. När det gäller individuella kurser kan kurserna hållas på något av OSO:s utbildningscenter eller i kundens lokaler i företaget. Våra utbildare kan komma till kundens lokaler för att genomföra utbildningen på deras företag, beroende på kundens behov. 

ANMÄLNING: +48 504 477 077