Utbildning i underhåll av utrustning för personer med funktionshinder

Aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie i swobodnie funkcjonować zostały stworzone urządzenia, które dają im możliwość łatwego poruszania się na wózkach inwalidzkich. Są to urządzenia techniczne, dlatego należy widzieć w jaki sposób się nimi posługiwać oraz jak o nie dbać i zachować je w dobrym stanie. Konserwacja urządzeń jest to znalezienie i w krótkim czasie rozwiązanie powstałego problemu. Konserwacją takich urządzeń zajmuje się konserwator i może być to jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenia z konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Są to profesjonalne kursy dla osób, które zajmują się konserwacją urządzeń pomagających w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych. Posiadamy wszelkie materiały szkoleniowe, dzięki którym zapewniamy skuteczne szkolenie.  W ramach zajęć uczestnicy dowiadują się o podstawach prawnych dozoru technicznego tego typu urządzeń, jakie są rodzaje uprawnień do ich obsługi, a także w praktyce poznają zasady ich konserwacji i obsługi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowanych instruktorów, którzy są zawsze dyspozycyjni. Każdy uczestnik ma zapewniony profesjonalne wsparcie.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska lektioner och förbereder eleverna för examen. Kurserna behandlar bland annat följande ämnen:

 • konstruktion av utrustning för personer med funktionshinder med avseende på dess mekaniska komponenter;
 • el och VVS;
 • sätt att underhålla olika typer av utrustning;
 • Säkerhets- och förstahjälpsförfaranden för användning av rörelsehjälpmedel för funktionshindrade personer;
 • typer av utrustning för personer med funktionshinder;
 • vilka typer av tillstånd som krävs för att använda utrustningen.

Tidpunkten och omfattningen av våra lektioner kan lätt anpassas till dina behov, i detta avseende är vi flexibla. Priset för lektionerna beror på antalet personer och fastställs individuellt. För mer information eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss på följande adress kontakta oss.

Bild på en anordning för personer med funktionshinder

Utrustning för funktionshindrade personer

Personer med funktionshinder möter många hinder på sin väg. De måste hantera många svårigheter och hinder under hela livet. Inom arkitekturen innebär avlägsnande av hinder att byggnader byggs på ett sådant sätt att de kan användas av personer med funktionshinder. Detta kan också uppnås genom att garantera tekniska anordningar som gör det möjligt för funktionshindrade personer att fullt ut och på ett säkert sätt använda dessa anläggningar, särskilt för personer som använder rullstol. Teknisk utrustning kan vara handikapputrustning som är utformad för att användas av personer med nedsatt rörlighet. Denna utrustning består av en bas och en lyftmekanism, vanligtvis utrustad med en elektrisk eller hydraulisk drivning. Sådan utrustning har: en delvis sluten bas och kontrollknappar som måste hållas intakta hela tiden eftersom den stannar om man släpper dem, samt en ljusridå eller barriär som är tryckkänslig för att förhindra att utrustningen kolliderar med utrustningens trappor eller schakt. Utrustningen rör sig långsamt, med en hastighet som inte överstiger 0,15 meter per sekund.

Urvalsfaktorer och typer

Valet av rätt apparat beror på behoven hos de personer som använder dem. Flera faktorer bör beaktas:

Relaterat till:Faktorer
Enhet
 • Lyfthöjd i förhållande till användningsområdet;
 • Typ av utrustning, med hänsyn till verksamhetens omfattning - manuell eller automatisk;
 • Antal och typ av kontrollknappar;
 • Graden av funktionsnedsättning - stående, sittande, rullstol;
 • Behovet av att skydda mot obehörig användning.
Plats och plats för installation
 • Skydda enheten från yttre påverkan - regn, höga eller låga temperaturer;
 • Kontrollera basens hållfasthet i förhållande till användningen;
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt anläggningen för rullstolar;
 • Ingen störning i och runt anläggningen;
 • Säkerställa tillräcklig belysning och elförsörjning;
 • Övervägande av hur ofta produkten används.

 

Vi kan nämna flera typer av utrustning för personer med funktionshinder:

 • Vertikalhiss (trapphiss) - är en anordning som kan monteras både utanför och inuti byggnader; den ger möjlighet till större rörlighet och frihet för personer med funktionshinder; den rör sig vertikalt och gör det möjligt för personer att förflytta sig mellan våningar; den är främst anpassad för personer i rullstolar ochmekaniker på handikapplägenhetenFördelen är deras yta, som gör att inte bara den funktionshindrade personen utan även hans eller hennes vårdare kan sitta på plattformen.
 • Trapphissar - dessa installeras vid trappor, både utanför och inne i byggnader; de rör sig på ett lutande plan; de är utformade för att transportera personer med funktionshinder, inklusive rullstolsanvändare, mellan två eller flera nivåer; de har hopfällbara delar så att de kan fällas ihop när de inte används; det finns flera olika varianter av dessa anordningar:
 • Stolshissar - det är lätta och inte stora apparater som används för att transportera funktionshindrade personer i trappor; de har formen av en hopfällbar stol som gör det möjligt att flytta en person sittande mellan våningar i trånga trapputrymmen;
 • Lutande plattformar - gör det möjligt för en person att förflytta sig både stående och i rullstol, utan att behöva förflytta sig. Beroende på trappans art är de fästade på räcken vid ledstången, på väggen eller på fristående stolpar.

Vi bjuder dig varmt in att välja och delta i våra utbildningar!

ANMÄLNING: +48 504 477 077