Курс операторів машин для наповнення та спорожнення UNO

Особливості роботи з цистернами для небезпечних вантажів

обладнання для наповнення та спорожнення резервуарів

Устаткування ООН - це заправна установка, яка використовується для заливання небезпечних речовин, у тому числі паливно-мастильних матеріалів. Вони також використовуються для їх розвантаження. Для роботи з обладнанням ООН необхідно отримати відповідні дозволи. Для цього необхідно пройти курс транспортної технічної інспекції ООН. Під час курсів учасників навчають процедурам безпеки, видам і небезпекам, які можуть бути спричинені вантажами, відповідно до конвенції ДОПНВ. Слухач курсу також дізнається про обов'язки оператора обладнання.  

Людина, яка хоче в майбутньому займатися наповненням і спорожненням, повинна, серед іншого, вміти це робити: 

 • отримати компетенції, які підтверджуються отриманням ліцензії на заливку, 
 • володіти знаннями про обладнання, яке використовується на робочому місці, а також знати його технічні параметри, 
 • ознайомитися з технічною та експлуатаційною документацією, 
 • вміти підготувати безпечне місце для роботи, 
 • знати принципи надання першої медичної допомоги, 
 • знати, що робити у випадку надзвичайних ситуацій, пожеж чи інших нещасних випадків, 
 • безперервно відстежувати показники вимірювання та контролю. 
Курс ООН

В операціях ООН використовуються різні типи заправників і цистерн. Важливо, щоб оператор був ознайомлений з документацією та технічними параметрами обладнання перед початком роботи. Всі необхідні навички та знання майбутній оператор отримує під час проходження курсу навчання на розливній машині. Сертифікат компетентності, отриманий після проходження курсу, який завершується іспитом, видається безстроково. Однак оператор повинен пам'ятати про необхідність постійно підтримувати свої знання в актуальному стані. На будівельному майданчику дуже важливо дбати про безпеку на робочому місці. Важливо пам'ятати всі процедури, яких слід дотримуватися при роботі з небезпечними матеріалами, такими як паливо.

Курс ООН 

Тренінг ООН в нашій компанії дозволяє отримати кваліфікацію, необхідну для експлуатації обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн з небезпечними матеріалами. Під час курсу учасники готуються до іспиту, після якого отримують ліцензію TDT.

Щоб приєднатися до курсу, який пропонує наша компанія, необхідно виконати кілька вимог: 

 • бути повнолітнім,  
 • мати мінімальну професійну освіту або бути сертифікованим як кваліфікований працівник, 
 • мати довідку про стан здоров'я,
 • подати заявку на обстеження. 

Обсяг курсу

Наш курс охоплює практичні та теоретичні знання. Він завершується іспитом перед кваліфікаційною комісією Транспортного технічного нагляду. Після складання цього іспиту учасник курсу отримує безстроковий сертифікат.  

Проведено навчання: 

 • Гази - ADR/RID клас 2, 
 • легкозаймисті рідини - клас ADR/RID 3, 
 • інші класи ADR/RID, 
 • матеріали, стійкі до тиску. 
Машиніст устаткування для наповнення та спорожнення резервуарів

Мета тренінгу 

Наш курс призначений для підготовки учасників до експлуатації обладнання для наповнення та спорожнення резервуарів і транспортних контейнерів. Крім того, учасники дізнаються про основні теоретичні, практичні та технічні питання безпечної експлуатації обладнання та підготуються до кваліфікаційного іспиту, який проходить перед комісією TDT. 

Небезпечні вантажі та їх класифікація 

Небезпечні вантажі - це матеріали та вироби, перевезення яких заборонено або дозволено лише за умов, викладених у Європейській угоді про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів ДОПНВ (European Agreement concerning the International Carriage of Hazardous Goods ADR). Угода була підписана в 1957 р., а Польща приєдналася до неї в 1975 р. Поправки до правил вносяться кожні два роки. Небезпечні вантажі можуть перевозитися в упаковках, навалом або в цистернах. Вони можуть бути в твердому, рідкому або газоподібному стані.

Небезпечні вантажі включають в себе, серед іншого: 

 • бензин, 
 • певні розчинники, 
 • фарби, 
 • кислоти, 
 • певні рідини та гази, які через свою форму можуть перевозитися тільки в контейнерах або танкерах, 
 • запальнички, 
 • батарейки, 
 • феєрверки. 

Радіоактивні відходи класифікуються як особливий небезпечний матеріал. До них застосовуються особливі правила перевезення. Згідно з ДОПНВ, небезпечні вантажі поділяються на 13 класів залежно від типу небезпеки, яку вони становлять. 

Форми технічного нагляду та періоди випробувань 

Форми технічного нагляду та строки проведення випробувань визначені в Постанова Міністра транспорту від 20 вересня 2006 року про умови технічного нагляду, яким повинно відповідати обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн. 

Умови отримання дозволу на проживання 

Прилад, для якого встановлено форму повного або обмеженого технічного нагляду, вимагає від оператора отримання рішення, яке дозволяє його експлуатацію. Його видає орган технічного нагляду. Першому рішенню про дозвіл на експлуатацію передує перевірка інспектором транспортного технічного нагляду, який, серед іншого, здійснює такі види діяльності: 

 • перевірка комплектності документів, 
 • перевірка стану та маркування обладнання, 
 • проведення приймально-здавальних випробувань. 

Підготовка до випробувань 

Особа, яка експлуатує пристрій, повинна належним чином підготувати його до контрольних випробувань. При цьому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки і враховувати інформацію, що міститься в  

Запрошуємо Вас детально ознайомитися з тим, що може запропонувати наша компанія. 

графічний опис тренінгу
ЗАПИСИ: +48 504 477 077