Dataskydd - RODO

De nya bestämmelserna om dataskydd i RODO av personuppgifter som införs genom EU-förordningen träder i kraft. träder i kraft redan den 25 maj 2018. Personuppgiftsansvariga kommer att behöva följa bestämmelserna i dessa - annars kan de utsätta sig för höga kostnader. Administrativa påföljder.

Vi vill bjuda in dig till en utbildning om ämnet är skyddet av personuppgifter i enlighet med de nya bestämmelserna. Vi tar upp följande täcker på ett omfattande och grundligt sätt alla de förändringar som införs genom det nya EU EU-förordningen, som förbereder personuppgiftsförvaltare och andra personer för att följa bestämmelserna. Kurserna hålls i Warszawa.

Vi har många års erfarenhet av erfarenhet av undervisning - den kvalificerade personalen på vår skola har en Centrets kvalificerade personal förmedlar information på ett lättillgängligt och effektivt sätt. Detta gör att Att anmäla sig till dataskyddsutbildning hos oss är ett framtidssäkert val! val!

Ämnen för verksamheten

Vår utbildning RODO innehåller all viktig information om den senaste EU-förordningar, inklusive:

 • rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
 • grundläggande definitioner av uppgiftsskydd skydd av personuppgifter
 • Vem är kontrollant och vilka är uppgifterna? styrenhet
 • Vem är uppgiftsskyddsombudet och vilka är hans/hennes uppgifter? hans/hennes uppgifter
 • vem som är personuppgiftsbiträde
 • allmänna villkor för utdömande av administrativa böter böter
 • Registrering av bearbetningsåtgärder.
 • organisationsstruktur för skydd av personuppgifter
 • Villkor för samtycke till behandling av personuppgifter. Personuppgifter.
 • principer för behandling av personuppgifter
 • Den registrerades rätt till tillgång. till
 • Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Personuppgifter.

Undervisningen sker i en teoretiska och presentera hur skyddet av personuppgifter kommer att se ut i framtiden. praxis när lagstiftningen träder i kraft. I priset ingår även en paus. lunch och catering.

Vad är RODO?

Den allmänna dataskyddsförordningen Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, RODO) innebär ett antal förändringar när det gäller personuppgifter - den syftar till att Den syftar till att harmonisera reglerna i alla EU-länder. Några av ändringarna är följande som rör förordningarna är bl.a. följande:

 • behovet av att den personuppgiftsansvarige informerar om fall av datastöld
 • utnämning av ett dataskyddsombud (DPO)
 • underlätta överföringen av personuppgifter mellan tjänsteleverantörer
 • tydligare regler för radering av uppgifter
 • Höga påföljder vid bristande efterlevnad.

Om du har ytterligare frågor Vi är tillgängliga. Du är hjärtligt välkommen att välja våra tjänster.!

ANMÄLNING: +48 504 477 077