Kranar

Kranar är kranmaskiner som används inom många verksamhetsområden. Det är maskiner som framför allt används på byggarbetsplatser, men de används också på arbetsplatser och för montering, hantering och andra typer av aktiviteter.

Kranar har på grund av sin konstruktion ett begränsat utrymme. De består av en kon eller cylinder, som bestämmer den maximala höjden på vilken maskinen kan lyfta last, och en roterande bas, som står för den maximala räckvidden. I slutet av kranarnas bommar finns länkar som är försedda med olika typer av handtag för att passa den typ av föremål eller material som transporteras.

När man lyfter laster är den viktigaste enheten tonmätaren som uttrycker det maximala lastmomentet. Detta beräknas genom att multiplicera den maximala vikten för en viss anordning i ton med det horisontella avståndet i meter från stödpunkten för stöttorna.

Den vanligaste typen av kran är tornkranen, som gör det möjligt att lyfta laster på flera tiotals ton till och med över 100 meter. Hamnkranar som används för fartygshantering är också kända. En tredje typ av kranar är självgående kranar, som är självgående eller lastbilsmonterade.

För att använda de maskiner som visas behöver du kurs för kranförare Tornkranar och genom att avlägga ett prov inför en kommitté från kontoret för teknisk kontroll. Detta ger de krantillstånd som krävs för att arbeta som operatör. Om du vill genomgå denna typ av utbildning och få ett UDT-certifikat, rekommenderar vi att du tittar närmare på vårt erbjudande på följande adress OSO centrum för operatörsutbildning!

ANMÄLNING: +48 504 477 077