Kvalifikationskurs för flänsmontörer

Flänsförband används för att ansluta kopplingar, rör och slangar och används inom många olika branscher, t.ex. oljeraffinaderier, kraftproduktion, kemisk industri och livsmedelsindustri. Montering eller demontering av flänsförband, användning av lämpliga bultar och användning av packningar kräver expertkunskap och lämpligt kvalificerad personal. Kvaliteten på de flänsade anslutningarna måste säkerställas för att säkerställa en långvarig drift av tankar och rörledningar. Precision och noggrannhet i montörernas arbete leder till en tillförlitlig och läckagefri anslutning. 

Vad flänsmontören bör se upp för när han eller hon arbetar 

När flänsförbandsmontören arbetar ska han eller hon vara medveten om följande risker: 

 • risk för explosion och brand, 
 • hotet från förorening av vatten, luft och mark, 
 • Eventuella ekonomiska förluster på grund av stillestånd vid fel. 

Korrekt underhåll av flänsförband minskar risken för läckage och ökar driftsäkerheten för tryckutrustning. 

Det här är vad vi kommer att lära dig 

montör vid reparation av beslag

Under utbildningen kommer vi att lära dig: 

 • Teoretisk kunskap om flänsförbandstyper, funktioner och typer av packningar, 
 • Principer för säker montering och demontering av flänsförband, 
 • praktiska färdigheter i val av tätning, 
 • Praktiska färdigheter i tillverkning och övervakning av flänsförband. 

Krav från kandidaten 

En kandidat som vill delta i kursen måste ha: 

 • vara minst 18 år gammal,  
 • åtminstone en grundläggande utbildning, 
 • inga medicinska kontraindikationer för yrket (vi hänvisar kandidaten till en företagsläkare för undersökning innan han/hon påbörjar kursen). 

Efter avslutad utbildning 

Efter avslutad utbildning får praktikanten följande: 

 • Intyg om att utbildningen är avslutad, 
 • Efter att ha klarat det praktiska och teoretiska provet får du ett TÜV-certifikat för flänsmontörer. 

TÜV-certifikatet godkänner installation av flänsförbindelser i hela EU, och dessutom respekteras certifikatet från det oberoende certifieringsorganet över hela världen som ett objektivt bevis på kompetens. 

reparatör av kablar inom den kemiska industrin

Syftet med utbildningen 

Syftet med kursen är att den studerande ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper om korrekt installation och säker drift av tryckbärande utrustning inom olika industriområden. Under kursen ägnas särskild uppmärksamhet åt säkerhet, arbetseffektivitet och noggrannhet i installationen. 

Plats för utbildning 

Utbildningen anordnas antingen i vårt företags utbildningscenter eller direkt hos kunden. 

Om du är intresserad av vårt erbjudande eller har några frågor, vänligen kontakta oss. Vi undanröjer gärna alla dina tvivel.  

Frågor från våra kunder

Kan jag arbeta i Tyskland efter utbildningen?

Ja, TÜV:s certifikat för flänsmontörer respekteras i hela EU. 

Kan utbildningen äga rum i mitt företags lokaler?

Ja, vi anordnar också utbildning i våra kunders lokaler. 

ANMÄLNING: +48 504 477 077