UDT-undersökning för kranar

Hissautomater är maskiner som kräver rätt kvalifikationer för att användas. Den blivande aktören ska anmäla sig till Kranbanaoch sedan avlägga provet inför UDT:s styrelse. Om provet genomförs med godkänt resultat erhålls ett krancertifikat. Hur går UDT-undersökningen för kranar till? Kolla med oss!

UDT-provet är uppdelat i två steg - ett muntligt teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Teoretisk tentamen (muntlig):

 • Varaktighet för det teoretiska provet: 1 timme.
 • Frågorna är indelade i uppsättningar efter kategori av rättigheter.
 • Under provet ställer ledamöterna i nämnden fem frågor till examinanden, varav två allmänna frågor och tre frågor om typ och omfattning av kvalifikationer.
 • Provet ska vara godkänt om den sökande svarar korrekt på minst en fråga i den allmänna delen och två frågor i respektive kompetenskategori.

Praktiskt prov:

 • Varaktighet för det praktiska provet: 1 timme.
 • Under provet bestämmer medlemmarna i nämnden vilken praktisk uppgift som examinanden ska utföra.
 • Provet är godkänt om examinanden utför alla handhavanden korrekt.

I den teoretiska delen ställer examinationsnämnden frågor till klienten om ämnena i krankursen.

Omfattning av teorin för det praktiska kranprovet:

 • Utrustningens utformning och mekanismer.
 • säkra arbetsförhållanden vid hantering av utrustning
 • Samarbete med horor och signalister.
 • Arbete under särskilda förhållanden.
 • typer av hanteringsutrustning som omfattas av klassificeringen
 • lyftkapacitet (kapacitetsegenskaper)
 • farliga skador och olyckor - förfarande att följa
 • elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning
 • Kunskap om bruksanvisningar.
 • Kunskap om lagstiftning om drift av utrustning.

Exempelfrågor vid UDT-provet för kranlicenser:

 • Vilka är kategorierna av kranlicens?
 • Vilka är de olika typerna av kranar?
 • Vilka är de viktigaste tekniska specifikationerna för kranarna?
 • Hur byggs kranen?
 • Vilka linor används i kranar?
 • Vilka säkerhetsanordningar används på kranar?
 • Hur ska du bete dig när en kran fungerar dåligt?
 • Vilka åtgärder bör vidtas innan man arbetar med en lyftkran?
 • Vilka aktiviteter bör utföras när man arbetar med en lyftkran?
 • Vilka aktiviteter ska utföras efter att kranen har använts?

Välkommen till krankursen - pris, datum och platser kan du få via e-post eller telefon. Välj den bästa UDT-utbildningen i Warszawa och andra städer!

ANMÄLNING: +48 504 477 077