UDT-undersökning för kranar

Hissautomater är maskiner som kräver rätt kvalifikationer för att användas. Den blivande aktören ska anmäla sig till Kranbanaoch sedan avlägga en examen inför en styrelse av UDT. Om man klarar det med godkänt resultat får man ett krancertifikat. Hur går UDT-undersökningen för kranar till? Kolla in det tillsammans med oss!

UDT-provet är uppdelat i två steg - ett muntligt teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Teoretisk tentamen (muntlig):

 • Varaktighet för det teoretiska provet: 1 timme.
 • Frågorna är indelade i uppsättningar efter kategori av rättigheter.
 • Under provet ställer ledamöterna i nämnden fem frågor till examinanden, varav två allmänna frågor och tre frågor om typ och omfattning av kvalifikationer.
 • Provet ska vara godkänt om den sökande svarar korrekt på minst en fråga i den allmänna delen och två frågor i respektive kompetenskategori.

Praktiskt prov:

 • Varaktighet för det praktiska provet: 1 timme.
 • Under provet bestämmer medlemmarna i nämnden vilken praktisk uppgift som examinanden ska utföra.
 • Provet är godkänt om examinanden utför alla handhavanden korrekt.

I den teoretiska delen ställer examinationsnämnden frågor till klienten om ämnena i krankursen.

Omfattning av teorin för det praktiska kranprovet:

 • Utrustningens utformning och mekanismer.
 • säkra arbetsförhållanden vid hantering av utrustning
 • Samarbete med horor och signalister.
 • Arbete under särskilda förhållanden.
 • typer av hanteringsutrustning som omfattas av klassificeringen
 • lyftkapacitet (kapacitetsegenskaper)
 • farliga skador och olyckor - förfarande att följa
 • elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning
 • Kunskap om bruksanvisningar.
 • Kunskap om lagstiftning om drift av utrustning.

Exempelfrågor vid UDT-provet för kranlicenser:

 • Vilka är kategorierna av kranlicens?
 • Vilka är de olika typerna av kranar?
 • Vilka är de viktigaste tekniska specifikationerna för kranarna?
 • Hur byggs kranen?
 • Vilka linor används i kranar?
 • Vilka säkerhetsanordningar används på kranar?
 • Hur ska du bete dig när en kran fungerar dåligt?
 • Vilka åtgärder bör vidtas innan man arbetar med en lyftkran?
 • Vilka aktiviteter bör utföras när man arbetar med en lyftkran?
 • Vilka aktiviteter ska utföras efter att kranen har använts?

Välkommen till krankursen - pris, datum och platser kan du få via e-post eller telefon. Välj den bästa UDT-utbildningen i Warszawa och andra städer!

ANMÄLNING: +48 504 477 077