Rälsmonterade kranar (hamnkranar) - utbildning för operatörer och underhållare

Hamnkranar är kranar som används för att flytta gods för lastning och lossning. Som namnet antyder används de vanligtvis i hamnar. De kan sänka eller lyfta last genom att rotera runt sin egen axel, samtidigt som de kan variera bommens lutning och förflytta sig längs kusten.
Dessa maskiner är mycket användbara vid lastning och lossning av lastfartyg.

Rälskran i arbete i hamnen

Vi kan dela in hamnkranar i två typer när det gäller deras utformning:

 • 4 - ledad,
 • och fribärande, med repkompensation.

För att bli operatör eller underhållare måste du först skaffa ett certifikat som ger dig rätt att arbeta.

Vår utbildning

Vårt företag erbjuder förutbildning. Hos oss får du den nödvändiga teorin och lär dig praktiskt hur man använder eller underhåller kranar i gott tekniskt skick.

Vem är vår utbildning avsedd för?

Både enskilda kunder och företag. Kursen kan äga rum på vårt center eller i kundens lokaler. Som kursdeltagare behöver du bara uppfylla några enkla krav:

 • vara minst 18 år gammal,
 • ha minst grundskoleutbildning,
 • visa att det inte finns några medicinska kontraindikationer för att arbeta i tjänsten, vilket ska dokumenteras av en lämplig läkare.

Utbildning i användning av hamnkranar. Utbildningen består av teori och praktik, och ramföreläsningsplanen omfattar:

 • information om teknisk övervakning,
 • Kranars konstruktion och funktion,
 • allt om korrekt drift,
 • bestämmelser om hälsa och säkerhet,
 • möjliga risker i arbetet och hur man förebygger dem,
 • Detaljerad teori om hur kranar används,
 • arbeta under svåra förhållanden,
 • För underhållare: Genomförande av underhåll, hålla maskinen i gott skick och bedöma detta skick, underhållarens arbetsuppgifter, hantering och förebyggande av driftstörningar.

Detta följs av praktiska övningar med utrustningen, där den blivande operatören lär sig hur man arbetar med och förbereder kranar, och underhållsteknikern lär sig teknisk bedömning och användning av underhållssubstanser (t.ex. smörjmedel och oljor).

TDT-examen

Efter avslutad utbildning kan praktikanten avlägga ett prov inför TDT-styrelsen. Denna äger rum på arbetsplatsen. Det är möjligt att klara Rälskran i arbete i hamnenVi har även genomfört en undersökning på vårt center för att kunna arbeta med hamnkranar i framtiden. Ett positivt resultat (både i teori och praktik) motsvarar ett certifikat som utfärdas i fem år från det datum då provet godkändes.

Varför välja oss?

Vi hjälper till med alla formaliteter i samband med inskrivningen och den efterföljande hämtningen av certifikatet. Våra anställda är
specialister med många års erfarenhet som gärna delar med sig av sina kunskaper och hjälper dig att klara provet i första försöket. Din framgång är vår framgång.

Arbeta inom yrket

Innehavare av ett TDT-certifikat kan arbeta i Polen, Europeiska unionen samt i Kanada, USA och Schweiz. Certifikatet kan förnyas vid behov, förutsatt att man kan visa att man har arbetat i yrket i minst tre år under certifikatets giltighetstid.
Arbetet som operatör eller underhållsarbetare erbjuder många jobbmöjligheter både i Polen och utomlands. Du kan garanterat få ett välbetalt arbete eller möjlighet att starta ett eget företag.

Frågor och svar

Hur delar vi upp järnvägskranar?

Vi kan dela in dem i två kategorier: Vi kan dela upp dem i två kategorier: 4 - ledade och fribärande, med repkompensation. När det gäller vagnens struktur (plattformen på vilken den roterande komponenten är monterad) delar vi in dem i: portalkranar på räls, portalkranar på gummihjul, självkörande kranar och kranar på piedestal.

Hur fungerar hamnkranar?

Det är maskiner som har fördelen att kunna utföra flera aktiviteter samtidigt. De kan lyfta och sänka laster, rotera runt sin egen axel, ändra bommens lutning och röra sig längs kajen. 

ANMÄLNING: +48 504 477 077