Nyckelinformation om RODO

förstoringsglas med ordet RODO
Vad är RODO?RODO står för förordningen om skydd av personuppgifter. Det är en EU-förordning där vi kan läsa de bestämmelser som skyddar oss från att våra personuppgifter lämnas ut. Den antogs den 27 april 2016 och trädde i kraft den 25 maj 2018 och måste följaktligen följas från och med den tidpunkten.Varför finns RODO? Vad är dess syfte?Huvudsyftet med förordningen är harmoni, så att personuppgifter kan flöda fritt över Europeiska unionens gränser. En sådan åtgärd kommer att leda till att invånarna i Europeiska unionen ...
Mer

Varför är det viktigt att utföra regelbundna underhållskontroller på HDS-kranar?

Reparation av HDS-kran
Specifikationer för HDS-kranarHDS-kranar har funnits på marknaden under mycket lång tid, men det är först på senare år som de har blivit allt populärare. De används både för lastning och lossning av olika typer av gods. Deras kompakta design gör att vi kan nå nästan vilken plats som helst med dem. Detta är en egenskap som skiljer HDS-kranar från andra kranar.Teknisk övervakningKranar är mer eller mindre tekniskt och strukturellt avancerade maskiner. För att de ska fungera fullt ut krävs därför ständig övervakning och...
Mer

Specifikationer för utrustning för containerhantering - Kalmar ECO Reachstacker 

Kalmar ECO Reachstacker
Användning av utrustning för containerhanteringContainerhanteringsutrustning används vanligtvis i hamnar. De kan också användas vid platser för förflyttning av containrar med last. De bidrar till en smidig förflyttning av containrar.Vem kan använda containerhanteringsutrustning?För att få använda utrustningen måste den person som använder den ha de relevanta behörigheterna för att få använda den. Behörigheterna erhålls under en särskild kurs som avslutas med en examination inför en UDT-kommission. ...
Mer

Villkor för drift av varuhissar

Hiss
Vad är en lasthiss?En godshiss är en mastmonterad skjutbar plattform som liknar en stege i sin utformning. Lyften är fäst på ett mobilt chassi och sänks ned till byggnadens tak. Plattformen används för att transportera byggmaterial till högre nivåer. Förflyttningen av lasten sker med hjälp av rep eller kedjor. Vi kan därför skilja mellan två typer av lasthissar:linjär,kedja.Vilka villkor gäller för drift av lasthissar?Vissa trans...
Mer

Vem ska få grundläggande och återkommande utbildning i hälsa och säkerhet och när?

Praktikant i grundläggande hälso- och säkerhetsutbildning
Särskild utbildning i hälsa och säkerhetEn av arbetsgivarens grundläggande skyldigheter är att se till att de anställda får grundläggande och regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet. Syftet med detta är inte bara att göra personalen bekant med företagets hälso- och säkerhetsregler och bestämmelser om anställdas rättigheter och skyldigheter, utan också med hur man ska agera i händelse av en nödsituation samt hur man ger första hjälpen. Den anställde måste skriftligen bekräfta att han/hon har bekantat sig med hälso- och säkerhetsreglerna och de rättsliga bestämmelserna. Det är värt att notera att det enda fall, kie...
Mer

MIG-svetsning, eller mig-svetsning

svetsare vid MIG-svetsning
Specifika egenskaper för MIG/MAG-svetsningAlla vet vad svetsning är, men inte så mycket om MIG- eller MAG-svetsning. I dag är det den mest använda metoden och täcker 65% alla industriella bågsvetsmetoder.MIG-svetsning (Metal Insert Gas) är en metod som endast använder kemiskt inerta gaser som argon eller helium. När man diskuterar MIG-svetsning är det omöjligt att inte nämna MAG-svetsning (Metal Active Gas), som använder en kemiskt aktiv gas. Låt oss komma ihåg att det viktigaste är att välja rätt form av svetsning, och detta beror ...
Mer

Användning av kranar i byggbranschen

byggarbetsplats med tornkranar
Styrkor med kranarUnder de senaste åren har vi sett en stor utveckling inom bygg- och industrisektorn, som inte skulle ha varit möjlig utan dessa specialmaskiner. De är främst förknippade med byggnadsindustrin, men de används också vid byggandet av motorvägar eller viadukter, liksom vid byggandet av höghus eller järnvägsstationer. Deras största fördel är deras förmåga att bära mycket tunga laster.Specifikationer för maskinenInnan arbetet påbörjas är det viktigt att komma ihåg att dessa typer av maskiner består av fasta och rörliga delar. När det gäller de sistnämnda måste de anpassas till den typ av arbete som ska utföras.
Mer

MMA-svetsmetodens funktionalitet

svetsare vid SMAV-svetsning
Synonyma termer för MMA-metoden (manuell metallbågsvetsning) är:Metallbågsvetsning med täckta elektroder;SMAV-svetsning;111 svetsning.Hur ska svetsning med bågelektroder utföras?Manuell metallbågssvetsning (SMAV) är en process där en permanent fog erhålls genom att smälta svetsmaterialet med en båge av en smältbar täckt elektrod, med hjälp av värme. Mekanismen för svetsning med en täckt elektrod börjar när den så kallade kontakten, dvs. kontakten mellan svetsmaterialet och elektrodens ände, uppstår. Detta är när elektroden börjar...
Mer

Teleskoplastare - vad är de och vad används de till?

lastare under arbetet på fältet
Teleskopiska handlareFör byggnads- eller jordbruksarbete behövs ofta specialiserade verktyg och maskiner för att göra operatörernas arbete enklare och snabbare. Teleskoplastare är en av dessa. Låt oss ta en titt på deras fördelar och användning.Konstruktion av en teleskoplastareEn teleskoplastare är inget annat än en specialiserad gaffeltruck. Med en grundläggande indelning delar vi in dessa maskiner i två typer:frontal,roterande.När det gäller de främre har vi bommen placerad på höger sida och förarhytten är oskruvad....
Mer

Vad är HDS-kranar?

Mobilkran på plats
Om HDS-kranarKranar är maskiner som vanligtvis används för att hantera arbete. Numera finns det flera olika typer av kranar som är anpassade för att arbeta under olika förhållanden. En av dessa är kranar som använder sig av en hydraulisk kran, vanligen kallade HDS-kranar.I Polen hör hydrauliska kranar till den utrustning som omfattas av teknisk övervakning. Detta innebär att man för att kunna arbeta med en HDS-kran först måste få de relevanta tillstånden utfärdade av kontoret för teknisk tillsyn.De som vill utöka sin yrkeskompetens eller sina anställdas kompetens kan...
Mer