Drift av utrustning för fyllning och tömning av transporttankar.

Anställda som bär antistatiska kläder.Vi har utbildning om Utrustning för att fylla och tömma tankar. transport av farligt material. Efter att ha genomgått kursen NO-utrustning kan deltagarna använda utrustning för att fylla och tömma transporttankar med farliga ämnen av olika klasser. Utbildningen förbereder deltagarna för att få ett TDT-behörighetsbevis, vilket är nödvändigt för att fylla och tömma tankar, t.ex. tankbilar.

Hur ser kursen ut?

Utbildningen på vårt center omfattar en teoretisk och en praktisk del. Vi har många års erfarenhet och de nödvändiga kvalifikationerna för att genomföra utbildningar i hela Polen. Under föreläsningar får praktikanten lära sig om de viktigaste frågorna och bestämmelserna för sitt yrke. De praktiska lektionerna består av användning av utrustning under överinseende av våra specialister.

Utbildningsprogrammet omfattar ämnen som:

 • Tekniska villkor för teknisk kontroll.
 • brandskyddsregler och kunskaper i första hjälpen
 • Principer för drift och användning av utrustning för att fylla och tömma transporttankar.
 • Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar.
 • Tillämplig lagstiftning.
 • drift av utrustningen
 • Utarbetande av beredskapsplaner.
 • underhåll, reparationer
 • konstruktion av utrustning och dess tillämpning
 • teknisk dokumentation
 • Principer och krav för arbetssäkerhet.
 • Regler som ska följas vid olyckor, bränder eller andra nödsituationer.
 • Fysiska och kemiska egenskaper hos farliga material.

Examen

Efter att ha slutfört utbildningen och klarat det interna provet på vårt center kan deltagaren avlägga det statliga provet inför en kommission som utsetts av Transport Technical Supervision. Den statliga examen består av en teoretisk del, som består av ett test av ämneskunskaper, följt av en praktisk del. Deltagarna måste bära hjälm, skyddsglasögon och antistatiska skyddskläder under provet.

LPG-tankfartyg.

Var tränar vi?

Vårt huvudkontor ligger i Warszawa, men vi utbildar specialister över hela landet. Vi är redo att åka till den adress som kunden har angett.

Villkor för att delta i utbildningen

För att delta i utbildningen för att använda utrustning för att fylla och tömma transporttankar med farliga ämnen måste du vara minst 18 år gammal och ha minst grundskoleutbildning. Du måste också lämna in ett läkarintyg som visar att det inte finns några kontraindikationer för arbetet.

Andra yrkeskurser:

 • kurs för grävmaskinister
 • kurser för arbete på hög höjd
 • kurs i underhåll av byggnadsställningar
 • kurs för gaffeltruckförare
 • en kurs i kontroll- och mätningsarbete.

Tömning av en tankbil.

Frågor och svar

Vad måste jag ta med mig när jag avlägger provet inför TDT för att använda utrustning för att fylla och tömma transporttankar med farliga ämnen?

Deltagarna måste bära hjälm, skyddsglasögon och antistatiska kläder under undersökningen.

Vad är TDT?

TDT står för Transport Technical Supervision (teknisk övervakning av transporter).

ANMÄLNING: +48 504 477 077