Utbildning om tillträde till byggnader

Två personer som gör något på hög höjd nära en kraftledning.

Om kursen

Detta är höjdträning där man använder rep för att skydda sig mot fall. Enligt bestämmelserna ska personer som befinner sig på konstruktioner 1 m över marken ha utrustning som förhindrar att de faller. I byggnadsarbetets tillträdesmetoder används hissar, ställningar, plattformar, stolpar eller fasta stegar. 

Kurs om tillträde till byggnader 

Byggnadstillträde är en utbildning för personer som arbetar eller vill arbeta på hög höjd och därför löper risk att falla. Arbetet utförs bland annat på branta, sluttande och platta tak, plattformar, byggnadsställningar, elstolpar, gallerier eller byggnadskonstruktioner utan tak.

Under den CSO-organiserade utbildningen kommer du att lära dig: 

 • standarder och lagstiftning om arbete på hög höjd, 
 • Hälso- och säkerhetsregler för arbete på hög höjd, 
 • Vad kännetecknar arbete på hög höjd med tillträde till byggnader, 
 • regler för tillträde till byggnadsverk, 
 • typer av arbete på hög höjd och deras egenskaper, 
 • Val av utrustning och dess typer, 
 • hur man navigerar i strukturen, 
 • orsaker till olyckor och skyddsåtgärder, 
 • Knutbindning - vetenskap, förankringspunkter, 
 • räddning - grundläggande principer, 
 • byggandet av platsen och säkringspunkterna, 
 • Vilka är de åtgärder som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen? 

På vår kurs får du dessutom kunskaper om takytor: 

 • säkra och osäkra taktyper, 
 • klättra på tak på ett säkert sätt, 
 • praktiska råd om klättring, 
 • Användning av säkerhetssystem - horisontell, 
 • användning av säkerhetssystem - vertikalt, 
 • känna igen och hantera risker som kan uppstå, 
 • praktiska övningar. 

Utbildningskurs 

en person med hjälm och väst som står på taket

På kursen på Operator Training Centre är ett av de ämnen som behandlas och som är mycket viktigt att ta upp kommunikation mellan människor. En annan viktig sak är att arbetstagaren är medveten om faror, förstår dem och kan reagera snabbt vid behov. Vi lägger stor vikt vid säkring, och vi anpassar övningarna till den typ av arbete som våra praktikanter kommer att utföra. I slutet av utbildningen har deltagaren en stor kunskap som han eller hon lätt kan använda när han eller hon arbetar på höjder med tillträde till byggnader. Efter den teoretiska och praktiska utbildningen avlägger praktikanten också ett slutprov. Efter att ha klarat provet väl får han eller hon motsvarande certifikat. Våra utbildningar är alltid anpassade till gällande arbetsrättsliga bestämmelser. 

Vem är utbildningen avsedd för? 

Kursen är utformad både för dem som arbetar på hög höjd och därför löper risk att råka ut för olyckor och för dem som vill byta yrke. Den riktar sig oftast till arbetstagare inom sektorn: 

 • energisk, 
 • tak, 
 • telekommunikationer, 
 • byggare, 
 • gruvdrift, 
 • solceller, 
 • förvaltning av vatten och avlopp, 
 • lagring, hög lagring. 

Kurs vid Operator Training Centre 

Utbildning om tillträde till byggnader 
Vilka är villkoren för att delta i utbildningen??Minst 18 år, inga medicinska kontraindikationer för arbete på hög höjd, mental och fysisk uthållighet. 
Vad händer efter kursen?Deltagarna får ett certifikat som är giltigt i tre år. 
Vem utbildningen kan vara avsedd för?Till exempel för dem som arbetar med högspänningsstolpar eller fackverkskonstruktioner. 

Vad har vi förberett för dig? 

Du kommer att få följande från oss: 

 • en utmärkt förberedelse för provet, 
 • nödvändiga kunskaper och färdigheter, 
 • utbildningsmaterial, 
 • ett intyg om att kursen har slutförts, 
 • intressant och värdefull utbildning.  

Under kursen tillhandahåller vi utrustning som deltagarna kan använda under övningarna. Vi genomför våra praktiska lektioner på ett intressant sätt på flera olika höjder. Vi undervisar och tränar i en mängd olika fallskydds- och rörelsetekniker. De personer som arbetar på OSO är kvalificerade instruktörer med lång erfarenhet av arbete på hög höjd och med byggnadstillträde. 

Tillträde till byggnaden 

en person som står vid en skylt med texten "hälsa och säkerhet" och förklarar något för praktikanterna.

Det har accepterats att arbete som utförs på hög höjd delas in i dessa: 

 • inom rope access  
 • i byggnadstillträde.  

De förstnämnda är beroende av att använda rep och utrustning för att kunna arbeta i upphängning. Denna metod används när varken ställningar eller mobila plattformar kan användas. Vid byggnadsarbete på hög höjd används hissar och annan utrustning. 

Välkommen till SPA 

Det är många år sedan vi var på den polska marknaden. Vi har de bästa experterna inom sina områden. Vi garanterar att man får den nödvändiga och behövliga kunskapen i kurser som genomförs på en mycket hög nivå. Dessutom är våra anläggningar och utbildningslokaler moderna och välutrustade. Vi samarbetar med institutioner som beviljar UDT-behörigheter. 

Vad erbjuder vi? 

OSO innebär konkurrenskraftiga och bra priser. Vi har öppna kurser som vi erbjuder i städer över hela Polen, samt slutna kurser (vi kommer överens med kunden om var vi ska genomföra utbildningen). Vi har förmånliga priser och rabatter för grupper.  

Våra utbildningar är inte bara höjdkurser i tillträde till byggnader. Vi erbjuder många andra utbildningar, t.ex: 

 • höjder,  
 • HÄLSA OCH SÄKERHET,  
 • utbildning i svetsning av fiberoptik,  
 • kurser för arbete som kräver särskilda kvalifikationer från tekniska kontrollbyrån (t.ex. som förare av kranar eller mobila plattformar).  

Du är hjärtligt inbjuden till Operator Training Centre för höjdkurser med hjälp av byggnadsarbetssättet.

ANMÄLNING: +48 504 477 077