Utbildning om tillträde till byggnader

Två personer som gör något på hög höjd nära en kraftledning.Det är Höjdträning(Enligt bestämmelserna ska personer som befinner sig på konstruktioner 1 m över marken ha utrustning som skyddar dem mot fall). I tekniken för tillträde till byggarbetsplatser används hissar, ställningar, plattformar, stolpar eller fasta stegar.

Kurs om tillträde till byggnader

Building Access är en utbildning för personer som arbetar eller vill arbeta på hög höjd och därför löper risk att falla. Arbetet utförs bland annat på branta, lutande och platta tak, plattformar, byggnadsställningar, elstolpar, gallerier eller byggnadskonstruktioner utan tak.

Under den CSO-organiserade utbildningen kommer du att lära dig:

  • om standarder och lagstiftning som rör arbete på hög höjd
  • Principer för hälsa och säkerhet på höjden.
  • vad som kännetecknar arbete på hög höjd med tillträde till byggnader
  • regler för tillträde till byggnader
  • typerna av arbete på hög höjd och deras egenskaper
  • val av utrustning och diskussion om den
  • hur man navigerar i strukturen
  • orsaker till olyckor och skyddsåtgärder
  • Knutbindning - vetenskap, förankringspunkter
  • räddning - grundläggande principer
  • stolparna (deras konstruktion) och säkringspunkterna
  • Vilka är de åtgärder som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen?

På vår kurs får du också ytterligare kunskaper om takbeläggning:

  • säkra och osäkra taktyper
  • hur man klättrar på tak på ett säkert sätt
  • praktiska tips för klättring
  • hur man använder säkerhetssystem - horisontellt
  • användning av säkerhetssystem - vertikalt
  • hur man känner igen och hanterar risker som kan uppstå
  • praktiska övningar

Vid kursen i Centrum för utbildning av operatörer En av de frågor som tas upp och som är mycket viktig är den interpersonella kommunikationen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt social interaktion, eftersom det i det här yrket (liksom i många andra) är oerhört viktigt att kunna kommunicera med andra. Det är också viktigt att arbetstagaren är medveten om riskerna, förstår dem och kan reagera snabbt om det behövs. Vi lägger stor vikt vid säkring och anpassar övningarna beroende på vilken typ av arbete våra elever ska utföra.

I slutet av utbildningen har deltagaren en stor mängd kunskap som han eller hon lätt kan tillämpa på jobbet, och vår kurs förbereder dig heltäckande för arbete på hög höjd med tillträde till byggnader. Efter den teoretiska utbildningen och den praktiska delen av utbildningen avlägger praktikanten också ett slutprov. När du har klarat provet väl får du det relevanta certifikatet.

Våra utbildningar är alltid anpassade till gällande arbetsrättsliga bestämmelser.

en person som står vid en skylt med texten "hälsa och säkerhet" och förklarar något för praktikanterna.

Vem är utbildningen avsedd för?

Kursen är utformad både för personer som arbetar på hög höjd och därför löper risk att råka ut för olyckor (fall från höjd) och för dem som vill ha något nytt och ändra sitt nuvarande yrke. Den riktar sig oftast till arbetstagare inom sektorn:

  • energi
  • takläggare
  • telekommunikationer
  • byggare
  • gruvdrift
  • solceller
  • förvaltning av vatten och avlopp
  • lagring, hög lagring

Kurs vid Operator Training Centre

Utbildning om tillträde till byggnader
Villkor för att delta i utbildningen:Fullbordat 18 år,

Inga medicinska hinder för arbete på hög höjd,

Mental såväl som fysisk uthållighet

Efter kursen:Deltagarna får ett certifikat som är giltigt i 3 år.
Vem utbildningen kan vara avsedd för:T.ex. för dem som arbetar med högspänningsmaster eller fackverksstrukturer.

Vad erbjuder vi?

Från oss får du:

  • utmärkt förberedelse för examen
  • nödvändiga kunskaper och färdigheter
  • Utbildningsmaterial.
  • intyg om fullgjord utbildning
  • intressant och värdefull utbildning utan en gnutta tristess

Under kursen tillhandahåller vi den utrustning som vi använder för övningarna. Vi genomför våra praktiska lektioner på ett intressant sätt och inte på en utan flera nivåer. Där undervisar och tränar vi i en mängd olika fallskydds- och rörelsetekniker. De som arbetar på OSO är kvalificerade instruktörer med lång erfarenhet av arbete på hög höjd och av byggnadstillträde.

Tillträde till byggnaden

Det är allmänt vedertaget att arbete på hög höjd delas upp i arbete med rep och arbete med konstruktion. De förstnämnda innebär att man använder rep och utrustning för att arbeta från en hängande position. Denna metod används när varken ställningar eller mobila plattformar kan användas. Vid byggnadsarbete på hög höjd används hissar och annan utrustning.

en person med hjälm och väst som står på taket

Välkommen till OSO!

Vi har funnits på den polska marknaden i mer än 15 år. Vi har de bästa experterna, yrkesverksamma inom sina områden. Vi garanterar att du får de nödvändiga och nödvändiga kunskaperna i kurser som genomförs på en mycket hög nivå. Dessutom är våra anläggningar och utbildningslokaler moderna och välutrustade.

Vi samarbetar med institutioner som tillhandahåller rättigheter.

Vad har vi att erbjuda dig?

OSO innebär konkurrenskraftiga och bra priser. Vi har öppna kurser som vi erbjuder på många platser i Polen (t.ex. Gdansk, Gdynia, Krakow, Warszawa...) samt slutna kurser (vi kommer överens med kunden om var vi ska genomföra utbildningen). Vi har förmånliga priser och rabatter för grupper.

Vår utbildning handlar inte bara om höjdkurser från tillträde till byggnader. Vi erbjuder många andra utbildningar, t.ex. höghöjdsutbildning, arbetsmiljöutbildning, utbildning i fiberoptisk svetsning eller kurser för arbete som kräver ett särskilt tillstånd från tekniska kontrollbyrån (t.ex. som kranförare eller förare av mobilkranar).

För oss är det oerhört viktigt att du är nöjd med utbildningen. Vi lägger också stor vikt vid samarbete och god kommunikation. Det är därför vi gärna klargör alla frågor och tvivel i detalj.

Du är hjärtligt inbjuden till Operator Training Centre för professionell utbildning i höjdled av erfarna specialister som använder sig av metoden för byggnadstillträde.

ANMÄLNING: +48 504 477 077