Tillstånd för arbetsplattformar - kurs för operatörer

Arbetsplattformar är en typ av mobil plattform monterad på en släpvagn.Den här utbildningen är avsedd för dem som har för avsikt att avlägga UDT-examen för drift av lyftplattformar (bomliftar). Kursprogrammet har tagits fram i samråd med UDT och motsvarar de krav som ställs på examinationen vid denna institution. Deltagarna får lära sig att använda flygplattformar både teoretiskt och praktiskt, med stark betoning på att upprätthålla säkerhetsprinciperna under arbetet.

Arbetsplattformar: egenskaper, tillämpningar, arbetsmöjligheter

Konstruktion av stigarledningar

Arbetsplattformen är en hanteringsutrustning som är föremål för teknisk kontroll. Liksom andra utrustningar av denna typ används den för att transportera människor vertikalt till en arbetsplats på hög höjd. En typisk korglyft består av en plattform (korg) som placeras på en hydraulisk arm av teleskop-, sax- eller bomkonstruktion. Hela enheten placeras på en släpvagn för enkel transport till arbetsplatsen. Hissarna varierar när det gäller drivning - de kan vara eldrivna eller dieseldrivna. Enskilda modeller varierar också i arbetshöjd, plattformskapacitet eller armlängd.

Arbetsplattformar - tillämpningar

Arbetsplattformar används oftast för arbete på byggarbetsplatser, men det finns många fler användningsområden. Lyftar används för installation, underhåll och reparation av belysning, el- och telefoninstallationer samt ventilation och luftkonditionering i stora byggnader (t.ex. offentliga byggnader). Andra arbeten där bomliftar kan vara användbara är t.ex. tvättning, målning, underhåll av fasader, tvättning av fönster i kontorsbyggnader, skottning av snö från tak, montering av storformatreklam, skötsel av grönska - beskärning av grenar. Speciellt anpassade höghissar används också som brandbekämpningsfordon.

Arbetsmöjligheter för personer med UDT-examen

Med en UDT-utbildning inom arbetsplattformar kan du söka arbete hos företag eller kommunala enheter inom följande branscher:

  • Byggnation
  • Remontowa
  • Energi
  • Rengöring, underhåll av grönområden

Kursinformation för arbetsplattformar

  • Kursplan: Utbildade deltar i teoriföreläsningar som följs av praktiska övningar i användningen av arbetsplattformar. Den teoretiska delen av kursen omfattar ämnen som konstruktion av plattformskomponenter, bekantskap med bruksanvisningar, bestämmelser om teknisk övervakning, testmetoder samt hållfasthets- och stabilitetstester. Den praktiska delen är ett tillfälle att lära sig hur man använder utrustningen och att bekanta sig med säkerhetsreglerna.
  • Form: Kurserna hålls i klassrummet eller online (teoretisk del). För aktuella datum och platser för kurser om arbetsplattformar (Warszawa och andra större städer), besök vår webbplats.
  • Varaktighet: från 8 till 20 och högst 35 timmar, beroende på gruppens nivå. Vid registreringen genomför vi en telefonintervju med deltagaren, på grundval av vilken han eller hon hänvisas till lämplig klassgrupp.
  • Vi har möjlighet att anordna en sluten liftkurs enbart för företagets anställda. Kontakta oss direkt för mer information.

UDT-examen och tillstånd

Kursen i arbetsplattformar avslutas med en kunskapskontroll av centrumets instruktörer, följt av en statlig examen inför UDT-kommissionen. Examensområdet sammanfaller med de kunskaper och färdigheter som eleverna lär sig under kursen. Dessutom kan den sökande operatören befästa och utvidga sina kunskaper genom att använda vår utbildningsplattform, där han eller hon bland annat hittar provfrågor. När du har klarat UDT-provet får du ett förartillstånd som gäller i fem år.

Den mobila plattformen "uplift" kan användas på byggarbetsplatser, vid fasadrenoveringar och reparationer av belysning.

ANMÄLNING: +48 504 477 077