Kranar

Kranar eller kranar är utrustning som huvudsakligen används för transport inom anläggningen. De arbetar främst med intermittenta rörelser i ett begränsat eller obegränsat område horisontellt och vertikalt eller i en av dessa riktningar. De används ofta i byggnads-, monterings- och hanteringsarbeten.

Bland de grundläggande komponenterna i kranar finns följande:

  • hela maskinens bärande struktur
  • En drivmekanism vars funktion är att lyfta eller flytta laster och att flytta kranar.
  • Slingor som väljs individuellt beroende på typ av last.

Kranar delas in i flera olika typer av utrustning. Den polska standarden skiljer mellan följande:

  • vinsch - vinschar, vinschar och draganordningar, vare sig de är manuellt eller motordrivna, ingår i kategorin vinschar.
  • kran - allmänt känd som en kran, som oftast används på byggarbetsplatser som tornkran, men som också används i hamnar eller för allmänt arbete på hög höjd i självgående form.
  • kran - en kran som arbetar inom ett begränsat område längs en körbana, hängande, över huvudet eller som portalkran, och som används för att lyfta, överföra och sänka laster.
  • Stapelkran - en maskin som är konstruerad för att stapla laster och som främst används i logistikcenter och lager.
  • linbanekran - liknande konstruktion som en linbana, byggd med vagnar på stödkablar som är spända mellan torn.

För att använda ovannämnda maskiner krävs följande Kranbana särskilda typer av rättigheter UDT. Vi uppmuntrar dig att kolla in vårt OSO Centre-erbjudande!

ANMÄLNING: +48 504 477 077