Kranar

Kranar eller kranar är utrustning som huvudsakligen används för transport inom anläggningen. De arbetar främst med intermittenta rörelser i ett begränsat eller obegränsat område horisontellt och vertikalt eller i en av dessa riktningar. De används ofta i byggnads-, monterings- och hanteringsarbeten.

Bland de grundläggande komponenterna i kranar finns följande:

  • hela maskinens bärande struktur
  • En drivmekanism vars funktion är att lyfta eller flytta laster och att flytta kranar.
  • Slingor som väljs individuellt beroende på typ av last.

Kranar delas in i flera olika typer av utrustning. Den polska standarden skiljer mellan följande:

  • vinsch - vinschar, vinschar och draganordningar, vare sig de är manuellt eller motordrivna, ingår i kategorin vinschar.
  • kran - allmänt känd som en kran, som oftast används på byggarbetsplatser som tornkran, men som också används i hamnar eller för allmänt arbete på hög höjd i självgående form.
  • kran - en kran som arbetar inom ett begränsat område längs en körbana, hängande, över huvudet eller som portalkran, och som används för att lyfta, överföra och sänka laster.
  • Stapelkran - en maskin som är konstruerad för att stapla laster och som främst används i logistikcenter och lager.
  • linbanekran - liknande konstruktion som en linbana, byggd med vagnar på stödkablar som är spända mellan torn.

För att använda ovannämnda maskiner krävs följande Kranbana vissa typer av UDT-rättigheter. Vi uppmuntrar dig att ta del av vårt CSO-centrums utbud!

ANMÄLNING: +48 504 477 077