Klätterlicens

Vill du få ett tillstånd för arbete på hög höjd? Utnyttja vårt erbjudande på OSO Operators Training Centre! När du tänker utföra bergsarbete är vår höjdkurs det bästa valet!

För att börja arbeta som industriklättrare eller för att arbeta i andra yrken som kräver användning av bergsutrustning måste man skaffa sig rätt kvalifikationer. Ett certifikat för höjder beviljas efter att man har genomgått den relevanta kursen och genomgått ett prov. Du kan också utnyttja ett sådant erbjudande på vårt center till ett mycket attraktivt pris.

Vi kör höjdbanan i två kategorier:

  • Tillträde med rep
  • Tillträde till byggnaden.

Kurserna i byggnadsvård riktar sig till personer som måste klättra på vissa element för att nå sin arbetsplats, till exempel på byggnadsställningar, stegar, plattformar eller när de röjer snö från tak. De används bland annat inom byggbranschen, takläggning, elektroteknik och telekommunikation.

Utbildningsämnen

Varje kurs består av en teoretisk del och en praktisk del. Under kurserna behandlas alla ämnen som rör arbete på hög höjd, inklusive hälsa och säkerhet, användning av utrustning, faror och korrekt säkring. Stor vikt läggs vid praktiska övningar så att praktikanterna kan förberedas på ett heltäckande sätt för sina arbetsuppgifter.

I slutet av utbildningen gör deltagarna ett prov. Om du klarar den får du ett bergsbestigningstillstånd för arbete på hög höjd. Dessa kvalifikationer är giltiga i tre år. Efter denna tid måste de förnyas genom en repetitionskurs.

För att delta i höjdkursen måste följande krav uppfyllas:

  • vara minst 18 år gammal
  • Minst grundskoleutbildning.
  • inga hälsorelaterade kontraindikationer för att arbeta som operatör

Kvalitet är av yttersta vikt för oss, och därför erbjuder vi våra kunder den högsta servicenivån. När du också vill utföra bergsarbete kan du kolla in de aktuella kursdatumen på vår webbplats nu. Dra nytta av vårt erbjudande på OSO!

ANMÄLNING: +48 504 477 077