Kurs för kroksignalister

För den som vill få ett kroktillstånd, i OSO centrum för operatörsutbildning har vi förberett ett attraktivt erbjudande. Som en institution med flera års erfarenhet erbjuder vi högkvalitativ utbildning med tonvikt inte bara på teori utan också på praktiska lektioner. Om du dessutom vill gå en kurs i kroklyftning kommer priset på vårt center säkert att motsvara dina förväntningar! Som signalist för kroklyftning ansvarar du särskilt för lastning, lossning och lagring samt för transport av föremål och material på byggarbetsplatser. Som krokförare deltar han i verksamhet som rör användningen av surrningsringar för att säkra lasten. Som signalist ansvarar arbetstagaren för att ge signaler till kranföraren eller andra personer som ansvarar för lasttransporten. För att kunna utföra uppgifterna i var och en av dessa befattningar krävs en kurs som kroksignalist, som ger den teoretiska information och praktik som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt. När du har slutfört detta kan du få ett certifikat för kroksignalerare.

På OSO Operators Training Centre kan alla som vill arbeta som kroksignaler få professionell utbildning. Vår kurs för kroksignalerare har utvecklats i samarbete med experter och bygger på aktuell lagstiftning.

Kursen för kroksignalister omfattar ämnen som:

  • Allmän kunskap om den utrustning och de verktyg som används i arbetet.
  • Principer för montering och demontering av last.
  • signalskyltar för positionen för kroksignalerare.
  • defekter och tecken på slitage på utrustningen
  • regler för hälsa och säkerhet

Praktiska lektioner i korrekt användning av krokar och signallers ingår också. I slutet av kursen för kroksignalerare avlägger deltagaren ett internt prov och erhåller därefter ett kvalifikationscertifikat. För befattningen som kroksignalerare beviljas behörigheten utan att man behöver avlägga ett prov inför tekniska kontrollbyrån.

Krav för utbildning till kroksignalist:

  • vara minst 18 år gammal
  • Minst grundskoleutbildning.
  • Inga kontraindikationer för utövandet av yrket.

Vid OSO-centret har vi åtagit oss att se till att kvaliteten på undervisningen är optimal. De som vill arbeta som signalist kan utan problem få sina kvalifikationer hos oss - vi undervisar effektivt, så att deltagarna efter utbildningen kan arbeta säkrare och effektivare. Som ett flexibelt företag kan vi också utarbeta skräddarsydda program för slutna grupper.

  • Hook signaller Warszawa och hela landet - vi håller kurser på våra kontor i Warszawa, Krakow, Katowice och Bielsko-Biała. Vi kan också resa till kunder i hela Polen.
  • Priset för Hookers kurs - kostnaden för tjänsten beror på antalet deltagare. Vi har attraktiva rabatter för organiserade grupper. vänligen kontakta kontakta vår personal för vägledande priser

Vi är alltid tillgängliga om du har några frågor. Vi bjuder in dig till OSO-centret för utbildning i kroksignalering!

ANMÄLNING: +48 504 477 077