KVALIFIKATIONER INOM EL (G1), ENERGI (G2) OCH GAS (G3)

Företaget OSO erbjuder professionella G1-, G2- och G3-utbildningar. Kurserna riktar sig till dem som vill uppnå eller förnya de nödvändiga kvalifikationerna. Vårt center förbereder dig för att arbeta med olika verktyg och pannor som används inom industrin. Utbildningar inom el, kraft och gas erbjuds i övervakning och drift.

Elektriska kvalifikationer - G1

Utbildningen är främst avsedd för personer som arbetar med drift och övervakning av utrustning, nätverk och elektriska installationer samt installation av solcellssystem. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om nödvändiga frågor som är användbara i arbetet och även i vardagen.

installation av gatubelysning.

De viktigaste ämnena under elutbildningen är bland annat:

 • Elektrisk utrustning, installationer och nät under 1 kV.
 • elektrisk kontaktledning
 • Principer för säker användning av elektrisk utrustning, nät och installationer.
 • Nät för elektrisk gatubelysning.
 • Generatoraggregat med en kapacitet på mer än 50 kW.
 • utrustning för elektrolys
 • Utrustning, installationer och nät med en märkspänning över 1 kV.
 • Byggande och drift av energiutrustning, installationer och nätverk.
 • kontroll och skydd av utrustning och anläggningar.

Energikvalificering - G2

Utbildningen på detta område är avsedd för dem som arbetar med övervakning och/eller drift av värmeanläggningar, utrustning och nätverk.

ångpanna hemma.

De viktigaste ämnena under energiutbildningen är bland annat:

 • ång- och vattenpannor för fasta, flytande och gasformiga bränslen med en effekt på över 50 kW.
 • Byggande och drift av energiutrustning, installationer och nätverk.
 • Värmenät och installationer, inklusive tillhörande utrustning.
 • industriella ång- och varmvattenförbrukningsenheter på över 50 kW
 • Ventilations-, luftkonditionerings- och kylanläggningar över 50 kW.
 • Pumpar, extraktorer, fläktar och blåsmaskiner med en effekt på mer än 50 kW.
 • Kompressorer på över 20 kW samt trycklufts- och industrigasanläggningar.
 • Anläggningar för lagring, förvaring och lossning av bränsle med en lagringskapacitet som överstiger 100 Mg.
 • industriugnar över 50 kW.

Kvalificering för gas - G3

Gasutbildningarna är utformade för anställda som vill arbeta med drift och/eller övervakning av gasutrustning, installationer och gasnät.

ångpanna hemma

De viktigaste ämnena under gasutbildningen är bland annat:

 • gasöverföringsnät med ett tryck på mer än 0,5 MPa.
 • gasdistributionsnät under 0,5 MPa.
 • Utrustning för produktion av gasformiga bränslen, gasgeneratorer.
 • Utrustning för bearbetning och behandling av gasformiga bränslen.
 • Industriella förbrukare av gasformiga bränslen med mer än 50 kW.
 • fördelning av gasformiga bränslen
 • Behandlingsanläggningar för naturgas, gasreningsanläggningar.
 • Anläggningar för lossning och tappning av gasol.
 • första hjälpen
 • principer för säker användning av installationer
 • brandskydd
 • Gasapparater och gasinstallationer med ett tryck på högst 5 kPa.
 • gasapparater och installationer med ett tryck över 5 kPa.

Efter avslutad kurs kan du få behörighet att:

 • service
 • underhåll
 • installation
 • renovering
 • Kontroll- och mätningsarbete.

De ovannämnda verksamheterna motsvarar rättigheterna G1, G2 och G3.

Examen

El-, energi- och gaskurserna avslutas med ett muntligt prov inför en SEP-kommission. Ett positivt resultat på provet ger rätt att utöva yrket i fem år. Efter denna tid måste licensen förnyas.

Deltagaren måste vara minst 18 år gammal och ha minst grundskoleutbildning när han eller hon börjar utbildningen.

På vårt center erbjuder vi även andra kurser och utbildningar, t.ex:

 • utbildning för kompressorer
 • kurser för gaffeltruckförare
 • kurser i bergsklättring
 • offshore- och onshore-kurser.

Frågor och svar

Hur många år utfärdas elcertifikat?

Om provet godkänns ger det deltagaren rätt att utöva yrket under fem år från det att provet har avlagts.

Utbildas det på centret i övervakning av gasinstallationer?

Ja, på vårt center håller vi kurser i övervakning och drift för gas-, el- och energilicenser.

Ingår principerna för första hjälpen i undervisningen?

Ja, första hjälpen-undervisning ingår i läroplanen.

Kan jag bli nätverksunderhållare efter att ha avslutat elkursen?

Ja, licensen ger dig möjlighet att driva, underhålla och installera el-, gas- och energinät, utrustning och installationer.

ANMÄLNING: +48 504 477 077