UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (G1), ENERGETYCZNE (G2) I GAZOWE (G3)

Firma “OSO” oferuje profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3. Kursy są skierowane do osób chcących uzyskać lub przedłużyć wymagane uprawnienia. Nasz ośrodek przygotuję Cię do pracy z różnymi narzędziami i kotłami wykorzystywanych w przemyśle. Szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe są prowadzone w zakresie dozoru i eksploatacji.

Uprawnienia elektryczne – G1

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem, urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych a także montażem instalacji fotowoltaicznych. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami, które przydadzą się w pracy a nawet życiu codziennym.

instalacja oświetlenia ulicznego.

Główne zagadnienia podczas szkolenia elektrycznego to m.in.:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu poniżej 1 kV
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW
 • urządzenia do elektrolizy
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji.

Uprawnienia energetyczne – G2

Szkolenia z tej dziedziny są przeznaczone dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci cieplnych.

kocioł parowy w domu.

Główne zagadnienia podczas szkolenia energetycznego to m.in.:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
 • budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.

Uprawnienia gazowe – G3

Kursy gazowe są przeznaczone dla pracowników chcących zająć się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

kocioł parowy w domu

Główne zagadnienia podczas szkolenia gazowego to m.in.:

 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • rozkładnie paliw gazowych
 • urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu
 • rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zasady bezpiecznego użytku instalacji
 • ochrona przeciwpożarowa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.

Ukończony kurs nadaje uprawnienia na do:

 • obsługi
 • konserwacji
 • montażu
 • remontu
 • prac kontrolno-pomiarowych.

Wyżej wymienione czynności odpowiadają uprawnieniom G1, G2 i G3.

Egzamin

Kursy elektryczne, energetyczne i gazowe kończą się egzaminem w formie ustnej, przed komisją SEP. Pozytywny wynik egzaminu nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu na okres 5 lat. Po upływie czasu należy odnowić uprawnienia.

Uczestnik przystępując do szkolenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

W naszym ośrodku powadzimy, także inne kursy i szkolenia takie jak:

 • szkolenia na sprężarki
 • kursy na operatora wózka widłowego
 • kursy alpinistyczne
 • kursy offshore i onshore.

Pytania i odpowiedzi

Na ile lat są wydawane uprawnienia elektryczne?

Pozytywny wynik egzaminu nadaję uczestnikowi uprawnienia do wykonywania zawodu na okres 5 lat od ich zdobycia.

Czy w ośrodku są prowadzone zajęcia dozoru instalacji gazowych?

Tak, w naszym ośrodku przeprowadzamy kursy dozoru i eksploatacji na uprawnienia gazowe, elektryczne i energetyczne.

Czy zakres nauczania obejmuje zasady pierwszej pomocy?

Tak, w programie nauczania są prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy.

Czy po ukończonym kursie elektrycznym mogę zostać konserwatorem sieci?

Tak, uprawnienia dają na możliwość do obsługi, konserwacji a także montażu sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych i energetycznych.