Kursplan för hälsa och säkerhet

Utbildning i hälsa och säkerhetHälsa och säkerhet på arbetsplatsen betyder arbetsmiljö. Dessa villkor måste nödvändigtvis iakttas när och var arbetet ska utföras. Även i skolorna måste hälsa och säkerhet förklaras och följas av alla elever. Ät inte i laboratoriet, drick inte kemiska lösningar, bär skyddsglasögon. Och många andra exempel som kanske är uppenbara för de flesta vuxna, men som för barn måste förklaras från början.

Arbetande vuxna måste också känna till gällande hälso- och säkerhetsnormer. Även inom servicebranschen kan olyckor inträffa om arbetstagarna inte följer hälso- och säkerhetsnormerna. Någon kan bränna sig med en varm dryck om den inte lämnas på ett säkert ställe. Någon kan halka när en annan person slarvigt spiller vatten. Om någon slänger bort klipp och onödiga papper tanklöst på kontoret kan de nå de uppvärmda delarna av en dator eller kopieringsmaskin och oväntat fatta eld. Ingen kan förvänta sig olyckor, men om en olycklig händelse har inträffat någonstans kan man inte bortse från den när det gäller att skydda dina anställda.

I branscher där det krävs specialkunskaper för att använda avancerade verktyg är dessa regler mer detaljerade. Om man inte använder dem på rätt sätt kan man trots allt lätt orsaka allvarliga olyckor, skador och till och med dödsfall till följd av skador med dem. Du kan klämma fast dig med en såg, bränna dig med en lödkolv eller skada dig med en skruvmejsel. Vanliga människor som inte använder verktyg dagligen kanske inte ens märker vilken del av maskinen som behöver särskild uppmärksamhet. Någon kanske bär långa örhängen varje dag eller har håret löst och har inte en chans att märka om maskinen drar i håret eller fastnar i ett örhänge - och då är det för sent.

Man måste göra allt för att undvika olyckor. Redan innan man får utbildning i hur man använder verktyg - från en skruvmejsel till en svetsare och en kran - måste man först veta vad man inte får göra med dem (vilket kan utsätta någon för fara). Reglerna för vad man inte får göra måste vara tydliga och förstås av alla berörda parter.

Innan man börjar arbeta på en viss plats är det också nödvändigt att genomgå en inledande utbildning i hälsa och säkerhet. Här förklaras de regler och normer som gäller på en viss plats och som alla anställda måste känna till. Det måste vara tydligt vem som får vistas på de berörda områdena med hjälp av de verktyg som någon är kvalificerad och utbildad för att använda. Vad du får och inte får ta med dig till verkstaden, hur du ska vara klädd (särskilda skyddskläder), vad du inte ska ha på dig (t.ex. långa örhängen eller kedjor som kan fastna i något) för att undvika risken för olyckor och mycket mer. Utan en sådan grundutbildning bör du inte ens gå in på arbetsplatsen med specialverktyg. Ett enda felsteg och en allvarlig olycka kan inträffa, till och med av en obetydlig anledning, och göra någon förlamad för alltid.

Säker arbetsplats

Förutom den inledande utbildningen i hälsa och säkerhet är det också viktigt med regelbunden utbildning. Dessa är inriktade på den specifika verksamhet som utförs. Marknadsnormer, hur man bäst upprätthåller hälsa och säkerhet när man utför en viss aktivitet och använder särskilda verktyg. Sådana utbildningar anordnas från tid till annan och det är viktigt att komma ihåg när du senast deltog i en sådan utbildning och när nästa utbildning äger rum. Som jämförelse kan nämnas att en inledande utbildning i hälsa och säkerhet måste anordnas varje gång innan en nyanställd kan börja arbeta. Under den regelbundna utbildningen i hälsa och säkerhet uppmärksammas de vanligaste och mest aktuella riskerna, dvs. situationer som har uppstått under en viss tid. Det är nödvändigt att bedöma vad som bör göras för att undvika sådana farliga situationer, för att förhindra att de inträffar (införande av nya driftsregler, ytterligare skyddsutrustning, extra personal eller annat) eller åtminstone hur man ska agera om det skulle vara för sent och en sådan olycka inträffade (första hjälpen, evakueringsrutiner).

ANMÄLNING: +48 504 477 077