Plan kurs BHP

Szkolenie BHPBHP to znaczy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Są to warunki, które muszą być koniecznie zachowane kiedykolwiek i gdziekolwiek ma być wykonana praca. Również w szkołach trzeba wytłumaczyć wszystkim uczniom i wymagać od nich przestrzegania zasad BHP. Nie jeść w laboratorium, nie pić roztworów chemicznych, nosić okulary ochronne. Oraz wiele innych przykładów, które może i są oczywiste dla większej części dorosłych, dzieciom trzeba wytłumaczyć to od początku.

Pracujący dorośli też muszą wiedzieć o obowiązujących normach BHP. Nawet w branżach usługowych, może dojść do wypadków, jeśli pracownicy nie będą przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny. Ktoś może oparzyć się gorącym napojem, jeśli nie będzie on zostawiony w bezpiecznych miejscu. Ktoś może poślizgnąć się, kiedy inna osoba nieuważnie rozleje wodę. Jeśli ktoś będzie wyrzucał ścinki i niepotrzebne papiery bezmyślnie po całym biurze, mogą one doturlać się do rozgrzanych części komputera, kserokopiarki i nieoczekiwanie zapalić się. Nikt nie może oczekiwać nieszczęśliwych wypadków, ale jeżeli gdzieś niefortunny incydent miał miejsce, to nie można nie wziąć go pod uwagę w dbaniu o bezpieczeństwo swoich pracowników.

W branżach przemysłowych, gdzie wymagane są specjalistyczne umiejętności do używania zaawansowanych narzędzi, takie zasady będą bardziej rozbudowane. Przecież, jeżeli nie będzie się ich poprawnie używać, łatwo można spowodować nimi poważne wypadki, urazy, a nawet śmierć z powodu obrażeń. Można zaciąć się piłą, poparzyć się lutownicą, zranić się śrubokrętem. Przeciętni ludzie, nie używający narzędzi na co dzień, mogą nawet nie zauważyć, na którą część maszyny trzeba szczególnie uważać. Ktoś może codziennie nosić długie kolczyki albo mieć nie zawiązane włosy i nie będzie miał szansy zauważyć, jak maszyna wciągnie mu włosy albo zahaczy o kolczyk – a wtedy będzie już za późno.

Trzeba robić wszystko co możliwe, żeby unikać wypadków. Nawet zanim ktoś zacznie się szkolić, jak posługiwać się narzędziami – od śrubokręta, po spawarkę i dźwig, należy najpierw wiedzieć, czego z nimi nie robić (co mogłoby narazić kogokolwiek na niebezpieczeństwo). Zasady, tego, do czego nie można dopuścić muszą być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, których one dotyczą.

Również zanim zacznie się pracę już w konkretnym miejscu, trzeba przejść przez wstępne szkolenie BHP. Tłumaczy ono zasady i normy w danym miejscu, które musi mieć na uwadze każdy pracownik. Wiadome musi być, kto może przebywać w danych strefach na podstawie narzędzi, do których używania ktoś wykwalifikowany i przeszkolony. Co można a czego nie można wnosić ze sobą do danego warsztatu, jak trzeba być ubranym (specjalny ubiór ochronny), czego nie powinno się nosić (na przykład długich kolczyków lub łańcuszków, które mogłyby o coś zahaczyć), żeby nie narazić się na ryzyko wypadku i wiele innych kwestii. Bez takiego wstępnego szkolenia, nie powinno się nawet wchodzić do miejsca pracy ze specjalistycznymi narzędziami. Jeden fałszywy ruch i z błahego nawet powodu, mógłby zdarzyć się poważny wypadek okaleczający kogoś na zawsze.

Bezpieczne miejsce pracy

Poza szkoleniami BHP wstępnymi, ważne są również szkolenia okresowe. Są one skupione na konkretnie wykonywanych czynnościach. Na standardach rynkowych, o tym, jak najlepiej zachować bezpieczeństwo i higienę pracy wykonując konkretną czynność, posługując się szczególnymi narzędziami. Takie szkolenia są organizowane co jakiś czas i trzeba mieć na uwadze, kiedy ostatnio było się na takim szkoleniu i kiedy odbywają się następne. Dla porównania, wstępne szkolenia BHP muszą być organizowane każdorazowo zanim nowy pracownik będzie mógł zacząć pracę. W trakcie okresowych szkoleń BHP, zwraca się uwagę na najczęstsze i najnowsze ryzyka, sytuacje, które miały miejsce w danym okresie. Trzeba ocenić, co należy robić, żeby takich niebezpiecznych sytuacji unikać, nie dopuścić do nich (wprowadzić nowe zasady obsługi, dodatkowe sprzęty ochronne, personel pomocniczy lub inne) albo chociaż, jak się zachować, jeśli byłoby już za późno i taki wypadek miał miejsce (pierwsza pomoc, procedury ewakuacji.