Żurawie szynowe (portowe) – szkolenia dla operatorów i konserwatorów

Żurawie portowenależą do urządzeń dźwignicowych, używanych do przenoszenia towarów celem ich załadunku i rozładunku. Jak ich nazwa wskazuje zazwyczaj korzysta się z nich przy pracy w portach morskich. Ich konstrukcja pozwala na wykonywanie wielu czynności jednocześnie: mogą opuszczać lub podnosić ładunki, obracając się wokół własnej osi, a przy tym zmieniać nachylenie wysięgnika i poruszać się wzdłuż wybrzeża.
To niezwykle pomocne maszyny przy załadunku i rozładunku statków towarowych.

żuraw szynowy podczas pracy w porcie

Żurawie portowe możemy podzielić na dwa rodzaje pod względem ich konstrukcji:

 • 4 – przegubowe,
 • oraz wysięgnikowe, z kompensacją linową.

Aby zostać operatorem lub konserwatorem, trzeba uprzednio zdobyć uprawnienia pozwalające na pracę.

Nasze szkolenia

Nasza firma oferuje szkolenia poprzedzające.  U nas nabędziesz niezbędną teorię oraz praktycznie nauczysz się obsługi, czy też utrzymania żurawi w dobrym stanie technicznym.

Dla kogo są nasze szkolenia?

Zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Kurs może się odbyć u nas w ośrodku lub u klienta. Jako kandydat na uczestnika kursu należy spełnić tylko parę prostych wymagań:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • wykazać się brakiem zdrowotnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku, udokumentowanym przez odpowiedniego lekarza.

szkolenie z obsługi żurawia portowego Szkolenie składa się z teorii oraz praktyki, a ramowy plan wykładów zawiera:

 • informacje na temat dozoru technicznego,
 • budowę i funkcję żurawi,
 • wszystko o właściwej eksploatacji,
 • przepisy BHP,
 • możliwe zagrożenia przy pracy i jak im zapobiec,
 • szczegółowa teoria na temat obsługi żurawi,
 • praca w trudnych warunkach,
 • dla konserwatorów: dokonywanie przeglądu, utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym i ocena tego stanu, obowiązki konserwatora, postępowanie w przypadku awarii oraz zapobieganie im.

Po tym następują praktyczne ćwiczenia z urządzeniami, gdzie przyszły operator uczy się pracy z żurawiami oraz przygotowania do niej, a konserwator oceny technicznej oraz wykorzystania substancji konserwujących (jak smary i oleje).

Egzamin TDT

Po skończonym szkoleniu, kursant może podejść do egzaminu przed komisją TDT. Ten odbywa się w miejscu pracy. Można zdać żuraw szynowy podczas pracy w porcieegzamin również w naszym ośrodku, aby w przyszłości móc pracować z żurawiami portowymi. Jego pozytywny wynik (zarówno teorii i praktyki) jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień, wydawanych na 5 lat od daty zdania egzaminu.

Dlaczego warto nas wybrać?

Pomagamy we wszelkich formalnościach związanych z zapisem oraz późniejszym odbiorem certyfikatu. Nasi pracownicy, to
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomogą Ci pomyślnie zdać egzamin za pierwszym podejściem. Twój sukces, to nasz sukces.

Praca w zawodzie

Posiadacze uprawnień od TDT mogą pracować na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz w Kanadzie,  USA i Szwajcarii. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możne przedłużyć certyfikat, czego warunkiem jest udokumentowanie minimum 3 lat pracy w zawodzie w okresie ważności uprawnień.
Praca na stanowisku operatora czy konserwatora daje wiele możliwości pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Gwarancją jest zdobycie dobrze płatnego zatrudnienia lub możliwość założenia własnej firmy.

Pytania i odpowiedzi

Jak dzielimy żurawie szynowe?

Możemy je podzielić na dwie kategorie: 4 – przegubowe oraz wysięgnikowe, z kompensacją linową. Ze względu na kon strukcję wózka (platformy, na której zamontowany jest element obracający się) dzielimy je na żurawie: portalowe (bramowe) szynowe, portalowe (bramowe) na ogumionych kołach, samojezdne i mocowane na cokole.

Jak działają żurawie portowe?

Są to maszyny, których zaletą jest wykonywania wielu czynności jednocześnie. Mogą podnosić i opuszczać ładunki, obracać się wokół własnej osi, zmieniać nachylenie wysięgnika i poruszać się po nabrzeżu.