Kurs na uprawnienia montera połączeń kołnierzowych

Połączenia kołnierzowe są stosowane do łączenia armatury, przewodów, rur oraz wykorzystywane są w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak rafinerie naftowe, energetyka, przemysł chemiczny oraz branża spożywcza. Montaż czy demontaż połączeń kołnierzowych, użycie odpowiednich śrub oraz użytkowanie uszczelek wymagają fachowej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji personelu. By móc zapewnić trwałą eksploatację zbiorników i rurociągów trzeba zadbać o jakość połączeń kołnierzowych. Precyzja oraz dokładność pracy instalatorów przekłada się na niezawodność oraz szczelność połączenia. 

Na co powinien uważać monter połączeń kołnierzowych podczas pracy 

W czasie pracy monter połączeń kołnierzowych powinien mieć świadomość następujących zagrożeń: 

 • niebezpieczeństwa wybuchu oraz pożaru, 
 • groźby zanieczyszczenia wody, powietrza oraz ziemi, 
 • możliwych strat ekonomicznych spowodowanych przestojami podczas awarii. 

Odpowiednia konserwacja złączy kołnierzowych zmniejsza ryzyko powstania nieszczelności i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych. 

Tego Cię nauczymy 

monter podczas naprawy armatury

Podczas szkolenia nauczymy Cię: 

 • wiedzy teoretycznej z zakresu typów połączeń kołnierzowych, funkcji oraz rodzajów uszczelek, 
 • zasad bezpiecznego montażu i demontażu połączeń kołnierzowych, 
 • praktycznych umiejętności w zakresie doboru uszczelek, 
 • praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania oraz nadzoru połączeń kołnierzowych. 

Wymagania od kandydata 

Kandydat chcący wziąć udział w kursie musi mieć: 

 • ukończone 18 lat,  
 • co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • brak przeciwskazań medycznych do wykonywania zawodu (przed przystąpieniem do kursu kierujemy kandydata na badania do lekarza medycyny pracy). 

Po ukończeniu szkolenia 

Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 
 • po zdanym egzaminie praktycznym oraz teoretycznym certyfikat montera połączeń kołnierzowych TÜV. 

Certyfikat TÜV uprawnia do montażu połączeń kołnierzowych na terenie całej Unii Europejskiej, ponadto certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej jest respektowany na całym świecie jako obiektywne potwierdzenie kompetencji. 

monter naprawiający przewody w przemyśle chemicznym

Cel szkolenia 

Celem kursu jest zdobycie przez kursanta wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych dziedzinach przemysłu. Podczas kursu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo, efektywność pracy oraz dokładność montażu. 

Miejsce szkoleń 

Szkolenia są organizowane w ośrodkach szkoleniowych naszej firmy bądź bezpośrednio w siedzibie klienta. 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą bądź masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami. Z chęcią rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.  

Pytania naszych klientów

Czy po ukończeniu szkolenia mogę pracować w Niemczech?

Tak, certyfikat montera połączeń kołnierzowych TÜV jest respektowany na terenie całej Unii Europejskiej. 

Czy szkolenie może odbyć się w siedzibie mojej firmy?

Tak, organizujemy szkolenia również w siedzibach firm naszych klientów.