Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

pracownik ubrany w odzież antystatyczną.Posiadamy szkolenia na urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Ukończony kurs na urządzenia NO pozwala na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas. Szkolenie przygotowuje uczestników do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT, które jest niezbędne do napełniania i opróżniania takich zbiorników jak cysterny.

Jak wygląda kurs?

Szkolenie w naszym ośrodku zawiera część teoretyczną i praktyczną. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń na terenie całej Polski. Podczas zajęć wykładowych, kursant zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami i przepisami do wykonywania zawodu. Zajęcia praktyczne polegają na eksploatacji urządzeń, pod okiem naszych specjalistów.

Program szkolenia zawiera takie zagadnienia jak:

 • warunki techniczne dozoru technicznego
 • zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowe oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • zasady działania i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • obowiązujące przepisy prawne
 • eksploatacja urządzeń
 • przygotowanie planów awaryjnych
 • prace serwisowe, naprawcze
 • budowa urządzeń i ich zastosowanie
 • dokumentacja techniczna
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia
 • właściwości fizykochemiczne materiałów niebezpiecznych.

Egzamin

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdania testu wewnętrznego w naszym ośrodku, uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego przed komisja powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej, która polega na sprawdzeniu wiedzy tematycznej, po czym odbywa się część praktyczna. Uczestnicy podczas egzaminu są zobowiązani do posiadania kasku, okularów ochronnych, a także odzieży ochronnej antystatycznej.

cysterna na gaz LPG.

Gdzie szkolimy?

Nasza główna siedziba szkoleniowa znajduje się w Warszawie, ale szkolimy specjalistów na terenie całego kraju. Jesteśmy gotowi pojechać pod wskazany adres przez klienta.

Warunki przystąpienia do szkolenia

Aby wziąć udział w szkoleniu na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi, trzeba ukończyć 18 lat i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. Należy także dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.

Inne kursy zawodowe:

 • kurs na uprawnienia operatora koparki
 • kursy na prace wysokościowe
 • kurs na konserwatora rusztowań
 • kurs na operatora wózków widłowych
 • kurs na prace kontrolno-pomiarowe.

opróżnianie cysterny paliwowej.

Pytania i odpowiedzi

Co trzeba mieć ze sobą podczas egzaminu przed TDT na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznym?

Uczestnicy podczas egzaminu są zobowiązani posiadać kask, okulary ochronne, a także odzież antystatyczną.

Co to jest TDT?

Skrót TDT to Transportowy Dozór Techniczny.