Rälsmonterade kranar (hamnkranar) - utbildning för operatörer och underhållare

Hamnkranar är kranar som används för att flytta gods för lastning och lossning. Som namnet antyder används de vanligtvis i hamnar. De kan sänka eller lyfta last genom att rotera runt sin egen axel, samtidigt som de kan variera bommens lutning och förflytta sig längs kusten.
Dessa maskiner är mycket användbara vid lastning och lossning av lastfartyg.

Vi kan dela in hamnkranar i två typer när det gäller deras utformning:

 • 4 - ledad,
 • och fribärande, med repkompensation.

För att bli operatör eller underhållare måste du först skaffa ett certifikat som ger dig rätt att arbeta.

Vår utbildning

Vårt företag erbjuder förutbildning. Hos oss får du den nödvändiga teorin och lär dig praktiskt hur man använder eller underhåller kranar i gott tekniskt skick.

Vem är vår utbildning avsedd för?

Både enskilda kunder och företag. Kursen kan äga rum på vårt center eller i kundens lokaler. Som kursdeltagare behöver du bara uppfylla några enkla krav:

 • vara minst 18 år gammal,
 • ha minst grundskoleutbildning,
 • visa att det inte finns några medicinska kontraindikationer för att arbeta i tjänsten, vilket ska dokumenteras av en lämplig läkare.

Utbildningen består av teori och praktik, och ramföreläsningsplanen omfattar:

 • information om teknisk övervakning,
 • Kranars konstruktion och funktion,
 • allt om korrekt drift,
 • bestämmelser om hälsa och säkerhet,
 • möjliga risker i arbetet och hur man förebygger dem,
 • Detaljerad teori om hur kranar används,
 • arbeta under svåra förhållanden,
 • För underhållare: Genomförande av underhåll, hålla maskinen i gott skick och bedöma detta skick, underhållarens arbetsuppgifter, hantering och förebyggande av driftstörningar.

Detta följs av praktiska övningar med utrustningen, där den blivande operatören lär sig hur man arbetar med och förbereder kranar, och underhållsteknikern lär sig teknisk bedömning och användning av underhållssubstanser (t.ex. smörjmedel och oljor).

TDT-examen

Efter avslutad utbildning kan praktikanten avlägga ett prov inför TDT-styrelsen. Detta sker på arbetsplatsen. Du kan också avlägga provet på vårt center för att i framtiden kunna arbeta med hamnkranar. Om du klarar provet (både det teoretiska och det praktiska) får du ditt certifikat, som är giltigt i fem år från och med dagen för provet.

Varför välja oss?

Vi hjälper dig med alla formaliteter i samband med inskrivningen och den efterföljande hämtningen av ditt certifikat. Vår personal är specialister med många års erfarenhet som gärna delar med sig av sina kunskaper och hjälper dig att klara provet på första försöket. Din framgång är vår framgång.

Arbeta inom yrket

Innehavare av ett TDT-certifikat kan arbeta i Polen, Europeiska unionen samt i Kanada, USA och Schweiz. Certifikatet kan förnyas vid behov, förutsatt att man kan visa att man har arbetat i yrket i minst tre år under certifikatets giltighetstid.
Arbetet som operatör eller underhållsarbetare erbjuder många jobbmöjligheter både i Polen och utomlands. Du kan garanterat få ett välbetalt arbete eller möjlighet att starta ett eget företag.

ANMÄLNING: +48 504 477 077