Żurawie

Żurawie zaliczane są do maszyn dźwignicowych, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach działalności. To maszyny wykorzystywane w szczególności na budowach, ale również stosowane są w zakładach pracy oraz przy czynnościach montażowych, przeładunkowych i innego rodzaju.

Żurawie ze względu na swoją konstrukcję obsługują ograniczoną przestrzeń. Zbudowane są ze stożka lub walca, który wyznacza maksymalną wysokość podnoszenia ładunków przez maszynę, a także z obrotowej podstawy, która odpowiada za maksymalny wysięg. Na końcu wysięgników żurawi znajdują się cięgniki wyposażone w różnego rodzaju uchwyty dopasowane do rodzaju transportowanych obiektów czy materiałów.

Przy podnoszeniu ładunków najważniejszą jednostką jest tonometr wyrażający maksymalny moment obciążający. Oblicza się do poprzez pomnożenie maksymalnego ciężaru dla danego urządzenia w tonach oraz odległości poziomej wyrażonej w metrach od punktu podparcia wysięgnikach.

Najpopularniejszym rodzajem żurawi jest żuraw wieżowy, który pozwala na podniesienie ładunków o kilkudziesięciu tonach nawet powyżej 100 metrów. Znane są także żurawie portowe wykorzystywane przy pracach przeładunkowych statków. Trzecim typem żurawi są żurawie samobieżne, które są samojezdne lub montowane na samochodach.

Do obsługi przedstawianych maszyn potrzebny jest kurs na operatora żurawia wieżowego oraz pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nadaje ona uprawnienia na żurawie potrzebne do pracy na stanowisku operatora. Jeżeli chcesz odbyć tego rodzaju szkolenie i uzyskać zaświadczenie UDT, zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO!