Vad är en HDS-kran?

Kranar är mångsidiga maskiner som idag används i en mängd olika industrier. Deras vanligaste applikation är omladdning. På grund av att denna typ av arbete utförs under en mängd olika förhållanden finns det många olika typer av kranar. Ett stort antal av dem är mobila eller bärbara kranar.

Hur är en HDS-kran konstruerad?

HDS-kranen är monterad på skenor eller däck – beroende på vilken terräng som maskinen ska arbeta på. Kranen är monterad på karossen. . På grund av skillnaderna i konstruktion finns det flera typer av HDS-kranar:

 • kranar för allmänna ändamål - strukturen är monterad på fordonets chassi, bommen utför enkla vertikala och horisontella rörelser, manipulerar lasten,
 • timmerlastningskranar - istället för krokar har de speciella grepp anpassade för manövrering med trä.

Dessutom särskiljer sig HDS-kranar i termer av var armen är monterad:

 • på fordonet bakom förarhytten,
 • på fordonet, på baksidan av fordonet med en lastlåda,
 • i mitten av fordonet.

Vilka arbeten används HDS-kranar till?

HDS-kranar används för att hantera laster med betydande vikt.

På ytan liknar de andra mobilkranar, men de skiljer sig i kapacitet och syfte.
Mobilkranar är designade för omlastning och monteringsarbeten. De kan lyfta en mycket större vikt än HDS-kranar.

Jämfört med en mobilkran kan en hydraulisk kran lyfta en mycket mindre vikt. Vanligtvis varierar dess lyftkapacitet från flera hundra kilo till flera ton. HDS-kranar används på grund av deras fördelar när det gäller lastkapacitet. HDS-kranar kan också transportera laster.

På grund av ovanstående används hydraulkranar flitigt i många olika branscher. Förutom den vanligaste förekomsten av hydraulkranar, det vill säga på byggarbetsplatser, används de även i produktionshallar eller i industrilager. De är också användbara för att placera last i andra transportmedel. HDS-kranar finns även på varv eller till och med, i mindre form, ombord på fartyg. Små kranar finns också i privata verkstäder. Som du kan se har dessa maskiner ett mycket brett användningsområde.

Vilka är de potentiella riskerna med att köra en HDS-kran?

Vid transport av stora laster, som standard med HDS-kranen, är det mycket lätt att bli inblandad i en olycka som beror på förarens slarv. Överbelastning av bommen eller okontrollerad lastutsläpp är exempel på olyckssituationer. Därför bör endast operatörer med lämpliga kvalifikationer ha kontroll över en hydraulisk kran.

Vilka kvalifikationer krävs för en HDS-kran?

Hydrauliska hissar i Polen är föremål för teknisk övervakning. För att bli en HDS kranförare, Du måste först genomgå den relevanta kursen och klara ett prov som certifieras av kontoret för teknisk kontroll. Den som klarar provet får en licens för att arbeta som hydraulisk kranförare.

Utbildningsprogrammet i varje center är utarbetat enligt UDT-riktlinjer. Kursen innehåller teoretiska och praktiska lektioner. Under de teoretiska klasserna förses eleverna med den viktigaste informationen om reglerna för driften av en hydraulisk kran och hälso- och säkerhetsföreskrifter när de arbetar med denna enhet. Teoretiska klasser inkluderar ämnen som:

 • konstruktion av HDS-kranen,
 • grundläggande information om säker användning av utrustningen,
 • arbetsuppgifter för en hydraulisk kranförare,
 • Hälsa och säkerhet för HDS-operatören.

Under praktiska lektioner använder studenterna utrustning speciellt utformad för övningar och kontrollerar om de förvärvade kunskaperna översätts till färdigheter. Hela kursen avslutas med en tentamen inför kommittén för kontoret för teknisk inspektion.

För att öka arbetssäkerheten anordnar företag speciella kurser för sina anställda, som är utformade för att återkalla den kunskap som förvärvats under den första utbildningen och komplettera den med information om ny teknik för hydrauliska hissar. Eftersom kvalifikationerna för HDS-kranar inte löper ut är sådan utbildning endast ett självorganiserat komplement och krävs inte för att behålla kvalifikationerna.

Vem kan ta HDS-kranprovet?

Kurser för hydrauliska kranar genomförs i utbildningscenter året runt. Att gå med i utbildning för kranföraren HDS, det räcker för att uppfylla flera villkor:

 • Minst 18 år gammal
 • Utbildning åtminstone grundläggande
 • Det finns inga medicinska kontraindikationer för yrket som en hydraulisk kranförare

Alla som uppfyller dessa villkor kan avlägga HDS kranexamen efter genomgången kurs.

OSO-företaget anordnar regelbundet HDS utbildning. Vår erfarna personal av tränare är en garanti för utbildning av god kvalitet. Du kan gärna kontakta oss med våra konsulter för all användbar information. Vi bjuder in!

ANMÄLNING: +48 504 477 077