Dźwignice

Dźwignicami czy też urządzeniami dźwigowymi nazywamy urządzenia stosowane głównie w transporcie wewnątrzzakładowym. Pracują przede wszystkim w ruchu przerywanym w ograniczonym lub nieograniczonym zasięgu w poziomie oraz w pionie lub w jednym z tych kierunków. Wykorzystywane są powszechnie w pracach budowlanych, montażowych, przeładunkowych.

Wśród podstawowych komponentów dźwignic znajdują się:

  • konstrukcja nośna całej maszyny
  • mechanizm napędowy, którego zadaniem jest podnoszenie lub przesuwanie ładunków i przemieszczanie dźwignic
  • zawiesia dobierane indywidualnie do rodzaju ładunków

Dźwignice dzieli się na kilka różnych typów urządzeń. Polska Norma wyróżnia następujące z nich:

  • cięgnik – do kategorii cięgników zaliczane są wciągarki, wodzarki i przeciągarki napędzane ręcznie lub z użyciem silników
  • żuraw – potocznie nazywany dźwigiem, najczęściej wykorzystywany na budowach jako żuraw wieżowy, także stosowany jest w portach czy też w ogólnych pracach na wysokościach w formie samojezdnej
  • suwnica – dźwignik pracujący w ograniczonym zakresie po torze jazdy, podwieszany, pomostowy lub bramowy, służy do podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ładunków
  • układnica – maszyna przeznaczona do układania ładunków, stosowana głównie w centrach logistycznych i magazynach
  • dźwignica linotorowa – podobna w budowie do kolejki linowej, zbudowana z wózków na linach nośnych rozpitych między wieżami

Aby obsługiwać wyżej wymienione maszyny, konieczny jest kurs na dźwigi określonych rodzajów nadający uprawnienia UDT. Zachęcamy do sprawdzenia oferty naszego Ośrodka OSO!