Dźwignice

Dźwignicami czy też urządzeniami dźwigowymi nazywamy urządzenia stosowane głównie w transporcie wewnątrzzakładowym. Pracują przede wszystkim w ruchu przerywanym w ograniczonym lub nieograniczonym zasięgu w poziomie oraz w pionie lub w jednym z tych kierunków. Wykorzystywane są powszechnie w pracach budowlanych, montażowych, przeładunkowych.

Wśród podstawowych komponentów dźwignic znajdują się:

  • konstrukcja nośna całej maszyny
  • mechanizm napędowy, którego zadaniem jest podnoszenie lub przesuwanie ładunków i przemieszczanie dźwignic
  • zawiesia dobierane indywidualnie do rodzaju ładunków

Dźwignice dzieli się na kilka różnych typów urządzeń. Polska Norma wyróżnia następujące z nich:

  • cięgnik – do kategorii cięgników zaliczane są wciągarki, wodzarki i przeciągarki napędzane ręcznie lub z użyciem silników
  • żuraw – potocznie nazywany dźwigiem, najczęściej wykorzystywany na budowach jako żuraw wieżowy, także stosowany jest w portach czy też w ogólnych pracach na wysokościach w formie samojezdnej
  • suwnica – dźwignik pracujący w ograniczonym zakresie po torze jazdy, podwieszany, pomostowy lub bramowy, służy do podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ładunków
  • układnica – maszyna przeznaczona do układania ładunków, stosowana głównie w centrach logistycznych i magazynach
  • dźwignica linotorowa – podobna w budowie do kolejki linowej, zbudowana z wózków na linach nośnych rozpitych między wieżami

Aby obsługiwać wyżej wymienione maszyny, konieczny jest kurs na dźwigi określonych rodzajów nadający uprawnienia UDT. Zachęcamy do sprawdzenia oferty naszego Ośrodka OSO!

Zobacz także: