Att välja rätt sele

alpint arbete på hög höjdArbete på hög höjd kräver användning av lämplig säkerhetsutrustning i enlighet med hälso- och säkerhetsbestämmelserna. Den mest grundläggande är konstruktionsselen. Tack vare dem är arbetstagaren inte så lätt utsatt för fall från höjd. Det är viktigt att välja rätt sele som uppfyller alla standarder. Om man t.ex. väljer en klättringssele för arbetet kan man utsätta sig för konsekvenser vid en inspektion. Vad ska man göra i detta ämne och hur väljer man bra utrustning? Det får du reda på i den här artikeln.

Standarder för efterlevnad

När du väljer en säkerhetssele är det viktigaste att den är tillverkad i enlighet med EN361. Alla selar som är avsedda för arbete på hög höjd kommer att ha denna standard, så uppgiften är redan mycket enklare. Andra tillämpliga märkningar som bestämmer överensstämmelsen är PN-EN358 - används för en sele för arbete under stöd, och PN-EN813 - för en punkt där du arbetar med rep. Det är värt att veta att båda dessa inte är obligatoriska i seleutrustningen, men om du vill arbeta även i en stödd position är det bra att hitta sådan utrustning. Dessa punkter kräver att man arbetar i rätt läge, så fallskyddssystem får inte fästas vid dem.

Hur väljer man rätt tandställning?

Vi känner redan till det grundläggande kriteriet, de europeiska standarderna, och vi vet att detta är det första som måste följas. Vi måste dock tänka på var vi ska arbeta, eftersom inte alla selar är lämpliga. Förutom de grundläggande normerna måste de uppfylla normerna för styrka. I dessa anges till exempel de temperaturer som vi kan arbeta vid. Om vi ska arbeta med olika ämnen på oss bör vi också ta hänsyn till detta. Ett inte mindre viktigt kriterium är naturligtvis arbetstagarens bekvämlighet. Rätt val av utrustning i förhållande till vikt och höjd ger ett bekvämare arbete. Även om selen har en universell storlek kan den anpassas bättre genom partiell eller fullständig justering. En ytterligare lösning för ökad komfort är kuddar, till exempel på låren eller höfterna. Detta förhindrar att banden skär in i varandra och gör arbetet mycket behagligare.

Risker

Säkerhetsselen är oerhört viktig vid arbete på hög höjd. Det finns dock fortfarande många som använder otillräcklig utrustning eller, ännu värre, ingen säkerhetssele alls. Detta strider mot bestämmelserna om hälsa och säkerhet. Ett fall så lågt som från första våningen kan leda till allvarliga skador. Ju högre vi befinner oss, desto mer ökar faran. Ett olyckligt fall kan till och med leda till att en arbetstagare dör! Risken är inte värd allt. Det är viktigt att skydda sig väl. En sele hindrar dig från att falla från en höjd och förhindrar att en olycka inträffar.

Arbetare i byggsele

Konstruktionen av selen

De grundläggande elementen är bandet och spännena, som ska placeras på så många ställen som möjligt. Selen ska också ha fästpunkter - fram och bak. Ett litet antal spännen och fästen är inte bra för oss, eftersom vi inte har möjlighet att justera selen ordentligt. Detta gör dem obekväma, de kan lätt bli lösa, särskilt i lårområdet, och följaktligen skyddar de oss inte tillräckligt mot fall. Välj därför inte en sele bara på grund av priset. Säkerheten är det viktigaste, så det bör vara det första du tänker på.

Korrekt användning av byggselen är en viktig fråga på arbetsplatsen. Det är en bra idé att gå en kurs, särskilt om du ska arbeta på hög höjd utomlands. Centrum för utbildning av CSO-operatörer tillhandahåller lämplig utbildning på detta område. Kolla in vårt erbjudande på vår webbplats!

ANMÄLNING: +48 504 477 077