Egzamin UDT na suwnice

Suwnice są urządzeniami, które wymagają właściwych kwalifikacji do obsługi. Przyszły operator musi zapisać się na kurs na suwnice, a następnie podejść do egzaminu przed komisją UDT. Jej pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia na suwnice. Jak przebiega egzamin UDT na suwnice? Sprawdź z nami!

Egzamin UDT dzieli się na dwa etapy – egzamin teoretyczny w formie ustnej oraz egzamin praktyczny.

Egzamin teoretyczny (ustny):

 • Czas trwania egzaminu teoretycznego: 1 godzina.
 • Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy według kategorii uprawnień.
 • Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.
 • Wynik egzaminu jest pozytywny, gdy kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.

Egzamin praktyczny:

 • Czas trwania egzaminu praktycznego: 1 godzina.
 • Podczas egzaminu członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.
 • Wynik egzaminu jest pozytywny, gdy egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo.

Komisja egzaminacyjna w części teoretycznej zadaje klientom pytania związane z tematyką kursu na suwnice.

Zakres teorii na egzamin praktyczny na suwnice:

 • budowa urządzeń i mechanizmy urządzenia
 • warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń
 • współpraca z hakowymi i sygnalistami
 • praca w specyficznych warunkach
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia
 • udźwig (charakterystyka udźwigu)
 • niebezpieczne uszkodzenie i nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
 • znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń

Przykładowe pytania podczas egzaminu UDT na uprawnienia na suwnice:

 • Jakie są kategorie uprawnień na suwnice?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje suwnic?
 • Jakie są najważniejsze dane techniczne suwnic?
 • Jak zbudowana jest suwnica?
 • Jakie liny stalowe stosuje się w suwnicach?
 • Jakie urządzenia zabezpieczające stosuje się w suwnicach?
 • Jak należy zachować się przy usterce suwnicy?
 • Jakie czynności należy wykonywać przed rozpoczęciem pracy z suwnicą?
 • Jakie czynności należy wykonywać w trakcie pracy z suwnicą?
 • Jakie czynności należy wykonywać po zakończeniu pracy z suwnicą?

Zapraszamy na kurs na suwnice – cena, terminy i lokalizacje dostępne są e-mailowo lub telefonicznie. Wybierz najlepsze szkolenia UDT w mieście Warszawa i nie tylko!