Vad innebär svetsning?

Vad är svetsning?

Det är en kombination av vanligtvis minst två element. Genom uppvärmning De utsätts för höga temperaturer och smältning. Dessa inkluderar till exempel metaller eller . plast. Tack vare denna behandling har vi en svår struktursom håller materialet stadigt på plats. Under denna process kan ytterligare fyllmedel (t.ex. tenn) mellan de delar som ska sammanfogas. 

Användning av en svetsmaskin av en yrkesman

Vilka typer är det? 

 1. Laser; 
 2. Elektrisk; 
 3. Hybrid; 
 4. Termit; 
 5. Gas; 
 6. Kombinera metoder. 

     Elektrisk svetsning:  

     Med användning av en svetsmaskin baserad på fenomenet en elektrisk båge vid temperaturer upp till 4000 ° C, används den för att svetsa metallplåtar med en tjocklek på 1 mm till 80 mm. Svetsning kan göras med små amatörutrustning eller med specialiserade svetsmaskiner i industri- och produktionssystem. 

     Grundläggande arbetsmetoder vid svetsning: 

     • Båge med icke-smältande elektrod (TIG); 
     • Gasskydd (MIG/MAG); 
     • Täckta elektroder (MMA); 
     • Täckt båge. 

     Varför är elektrisk svetsning den mest populära?   

     • Låga kostnader; 
     • Lätt att justera; 
     • Hög tillgänglighet till utrustning. 

     Vad är laserstrålesvetsning (LBW)?  

     Det är en teknik för termisk sammanfogning av metaller (eller plaster) med en laser. Det innebär djup penetration. Det är den huvudsakliga svetstekniken i strukturella applikationer.  

     Hur ser det ut i praktiken? 

     Laserstråle fokuseras och riktas jämnt mot ytan eller en punkt något under materialets tjocklek. Den fokuserade strålens extremt höga energitäthet (> 106 W/cm2) överhettar kontaktytan för de ytor som ska sammanfogas.  

     Vilken metod rekommenderas för tunnare, höghållfast och nötningsbeständigt stål? 

     Svaret är laser. Det viktigaste är att svetsen har materialegenskaper som ligger så nära basmetallen som möjligt. Det är möjligt att lägga till tråd som tillsatsmaterial - antingen kallt eller induktivt upphettat - för att minska de termiska effekterna. 

           Fördelar: 

     • Stål kan svetsas i en mängd olika kvaliteter och dimensioner; 
     • Låg termisk deformation, dvs. utmärkt planhet; 
     • Hög effektivitet; 
     • Utmärkta mekaniska egenskaper; 
     • Mycket smal HAZ; 
     • Mycket goda nötningsegenskaper; 
     • Långa och breda plåtar med individuella val av tjocklek och egenskaper; 
     • Kostnadseffektivitet jämfört med traditionella metoder. 

           Svagheter: 

     • Begränsad materialtjocklek (max. 25 mm vid hybridsvetsning); 
     • Hög investeringskostnad jämfört med traditionella metoder. 

     Svetsning med termit (aluminothermisk) 

     Exotermisk process där värmekällan är en kemisk reaktion som innebär förbränning av termit, en blandning av järnoxid (stålverksskal) och aluminium i förhållandet 78:22. 

     Det används för att reparera: 

     • Gjutningsfel; 
     • Spruckna axlar; 
     • Järnvägar; 
     • Föremål av stål, stål och gjutjärn med stora tvärsnitt. 

     Hur ser sammanslagningsprocessen ut? 

     Forma först delarna och lämna ett gap.  

     Reparation av järnvägsspår

     Formmassan måste brännas och torkas. Den måste värmas upp till en temp. 800 ÷ 1000°C med en propan-butanbrännare.  

     Plats termiter i en degel och antänds med omedelbar tändning med en flampunkt på ca. 1300 °C.  

     Efter förbränningen värms stålet upp till en temperatur på ca. 2500 ÷ 2900 °C.  

     Smält metall hälls i formen.  

     Vid kontakt med de ytor som ska limmas ska översmältning kanter och hållbara kombination.  

     När den har svalnat avlägsnas den. formulär, hugger av linjen och slipar den på en redo

     ANMÄLNING: +48 504 477 077