Czym jest żuraw HDS?

Żurawie są wszechstronnymi maszynami używanymi dzisiaj w najróżniejszych gałęziach przemysłu. Najczęstszym ich zastosowaniem są prace przeładunkowe. Z uwagi na to, że prace tego typu wykonuje się w najróżniejszych warunkach, istnieje wiele różnych odmian żurawi. Dużą część z nich zalicza się do dźwigów przewoźnych bądź przenośnych.

Jak skonstruowany jest żuraw HDS?

Żuraw HDS montowany jest na szynach lub oponach – w zależności od terenu, na którym maszyna będzie pracować. Dźwig zamontowany jest na nadwoziu. . Ze względu na różnice w konstrukcji wyróżnia się kilka rodzajów żurawi HDS:

 • żurawie przeznaczenia ogólnego – zamontowana konstrukcja do podwozia pojazdu, wysięgnik wykonuje proste ruchy w pionie i poziomie, manipulując ładunkiem,
 • żurawie do załadunku drewna – zamiast haków posiadają specjalne uchwyty przystosowane do manewrów drewnem.

Dodatkowo żurawie HDS rozróżnia się jeszcze pod kątem tego, gdzie zamontowane jest ramię:

 • na pojeździe za kabiną kierowcy,
 • na pojeździe, z tyłu pojazdu ze skrzynią ładunkową,
 • w środkowej części pojazdu.

Do jakich prac wykorzystuje się żurawie HDS?

Dźwigi HDS służą do manipulacji ładunkami o znacznej wadze.

Z pozoru wyglądają one podobnie do innych dźwigów samojezdnych, różnią się jednak możliwościami i przeznaczeniem.
Dźwigi samojezdne przeznaczone są do prac przeładunkowych i montażowych. Są one w stanie podnieść o wiele większy ciężar niż żurawie HDS.

W porównaniu do dźwigu samojezdnego, dźwig hydrauliczny jest w stanie podnieść o wiele mniejszy ciężar. Przeważnie jego udźwig wynosi od kilkuset kilogramów do kilku ton. Żurawie HDS stosuje się ze względu na ich zaletę, jaką jest ładowność.  Żurawie HDS są również w stanie transportować ładunki.

Z uwagi na powyższe, dźwigi hydrauliczne mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu.  Poza najczęstszym miejscem występowania dźwigów hydraulicznych, czyli na budowie, mają one jeszcze swoje zastosowanie na halach produkcyjnych czy w magazynach przemysłowych. Przydają się także do umieszczania ładunku w innych środkach transportu. Żurawie HDS znaleźć można także w stoczniach czy nawet, w mniejszej postaci, na pokładach statków. Niewielkich rozmiarów dźwigi znajdują się także w prywatnych warsztatach. Jak widać maszyny te mają bardzo szerokie zastosowanie.

Jakie są potencjalne zagrożenia przy operowaniu żurawiem HDS?

W przypadku transportowania ładunków o znacznych rozmiarach, jak standardowo przy użyciu żurawia HDS, bardzo łatwo o wypadek wynikający z nieuwagi osoby prowadzącej maszynę. Przeładowanie wysięgnika czy niekontrolowany zrzut ładunku to przykładowe sytuacje typu wypadek. Dlatego też, za sterami dźwigu hydraulicznego, powinni zasiadać jedynie operatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jakie uprawnienia są potrzebne na żurawia HDS?

Dźwigi hydrauliczne w Polsce objęte są dozorem technicznym. Aby zostać operatorem dźwigu HDS, trzeba najpierw ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Każda osoba, która zaliczy egzamin, zyskuje uprawnienia do pracy na stanowisku operatora dźwigu hydraulicznego.

Program szkolenia w każdym ośrodku przygotowywany jest według wytycznych UDT. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie zajęć teoretycznych kursantom zostają przekazane najważniejsze informacje dotyczące zasad związanych z operowaniem dźwigiem hydraulicznym i przepisów BHP w pracy z tym urządzeniem. Zajęcia teoretyczne obejmują takie tematy jak:

 • budowa żurawia HDS,
 • podstawowe informacje na temat bezpiecznej eksploatacji sprzętu,
 • obowiązki operatora dźwigu hydraulicznego,
 • BHP operatora HDS.

Na zajęciach praktycznych kursanci operują sprzętem specjalnie przeznaczonym do ćwiczeń oraz sprawdzają, czy zdobyta wiedza przekłada się na umiejętności Cały kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy firmy organizują dla swoich pracowników specjalne kursy , które mają za zadanie  przypomnienie  wiedzę nabytą w trakcie pierwszego szkolenia i uzupełnienie jej o informacje związane z nowymi technologiami dźwigów hydraulicznych. Ponieważ uprawnienia na żurawie HDS nie ulegają przedawnieniu, takie szkolenia są wyłącznie dodatkiem organizowanym przez firmy na własną rękę i nie są wymagane, aby utrzymać uprawnienia.

Kto może przystąpić do egzaminu na żurawie HDS?

Kursy na dźwigi hydrauliczne prowadzone są w ośrodkach szkoleniowych cały rok. Aby przystąpić do szkolenia na operatora żurawia HDS, wystarczy spełnić kilka warunków:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie przynajmniej podstawowe
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora dźwigu hydraulicznego

Każdy, kto spełnia te warunki, może podejść do egzaminu na żurawie HDS, po ukończeniu odpowiedniego kursu.

Firma OSO regularnie organizuje szkolenia HDS. Nasza doświadczona kadra szkoleniowców jest gwarancją dobrej jakości kształcenia. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu uzyskania wszelkich pomocnych informacji. Zapraszamy!