Konserwacja podestów załadowczych, w tym do transportu osób

Konserwator platform załadowczych.
Platformy załadowcze Platformy załadowcze potocznie określane jako podesty załadowcze są to urządzenia transportu bliskiego, które stosowane są podczas transportu ładunku oraz osób. Platformy te zazwyczaj wykorzystywane są przy samochodach dostawczych, w magazynach czy centrach logistycznych. KonserwacjaOsoba określana mianem konserwatora platform załadowczych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje jest możliwe po ówczesnym zaliczeniu kursu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu przep...
Więcej

Plan kurs BHP

Bezpieczne miejsce pracy
BHP to znaczy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Są to warunki, które muszą być koniecznie zachowane kiedykolwiek i gdziekolwiek ma być wykonana praca. Również w szkołach trzeba wytłumaczyć wszystkim uczniom i wymagać od nich przestrzegania zasad BHP. Nie jeść w laboratorium, nie pić roztworów chemicznych, nosić okulary ochronne. Oraz wiele innych przykładów, które może i są oczywiste dla większej części dorosłych, dzieciom trzeba wytłumaczyć to od początku.Pracujący dorośli też muszą wiedzieć o obowiązujących normach BHP. Nawet w branżach usługowych, może dojść do wypadków, jeśli pracownicy ...
Więcej

Urządzenia budowlane:

zdjęcie placu budowy
W zasadzie, nie można sobie wyobrazić żadnego placu budowy bez koparki, rusztowania i walca. Każda budowa zawiera te sprzęty, które niesamowicie ułatwiają i usprawniają pracę. Właściwie w dzisiejszych czasach bez tych sprzętów, niektóre etapy budowy byłyby niewykonalne. Zachęcamy do tego, by zawsze dbać o sprzęt, a także uprawnienia osób, które będą wykonywać dane prace. Mówiąc o maszynach budowanych mówimy też o bezpieczeństwie. Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym artykułem o maszynach budowlanych. Walec: Do czego służy walec? Co to za urządzenie? Już odpowiadamy! Walec przeznaczony ...
Więcej

Dlaczego ważne jest przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych Hydraulicznych dźwigów samochodowych

naprawa żurawi HDS
Żurawie HDS na rynku istnieją od bardzo dawna. Dopiero ostatnie lata sprawiły, że  zyskały one na popularności. Wykorzystjemy je zarówno do załadunku jak i rozładunku różnego rodzaju towarów. Ich kompaktowa budowa sprawia, że możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca. To cecha wyróżniająca żurawie HDS od pozostałych dźwigów.Dźwigi są mniej lub bardziej zaawansowanymi technologicznie oraz konstrukcyjnie urządzeniami. Wymaga to stałego nadzoru oraz regularnych przeglądów konserwacyjnych. Żurawie HDS są urządzeniami podlegającymi kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawność hydraulicznych dź...
Więcej

Czym są połączenia kołnierzowe?

To dwie przeciwległe współosiowe kołnierze łączone śrubami. Rodzaj połączenia zależy od rodzaju kołnierza, często między nimi może znajdować się uszczelka. Wykonywane w ten sposób połączenia są rozłączne i stanowią kluczowy element każdego aparatu ciśnieniowego. Dlatego tak ważne jest, aby połączenie kołnierzowe było prawidłowo wykonane zgodnie z przygotowanym projektem oraz zgodnie z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej (PED). Dzięki temu powstała instalacja będzie gwarantowała bezpieczną i długą eksploatację. Połączenia kołnierzowe Podczas dokonywania wyboru typu połączenia kołn...
Więcej

Maszyny budowlane

Koparka i urządzenia.
Rola maszyn budowlanych. Nowe rozwiązania technologiczne polepszają ergonomię, skuteczność i szybkość prowadzonych prac na budowie, a ich wyznacznikiem są maszyny budowlane, czyli maszyny ułatwiające pracę przy wznoszeniu obiektów budowlanych. Wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym, znajdują swoje zastosowanie także  podczas wznoszenia portów lotniczych. Funkcją walca drogowego jest zagęszczanie gruntu i asfaltu, tworząc w ten sposób płaską nawierzchnię, odpowiednią do prowadzenia dalszych prac, a także przyjazną dla pojazdów. Przy jego użyciu można wybudować zarówno drogi, rozległ...
Więcej

Fotowoltaika – co, po co, jak i kto może się tym zajęć?

Wytrzymałość a pogodę
Fotowoltaika jest dziedziną nauki. Zajmuje się szeroko rozumianym przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, wytwarza prąd z promieniowania słonecznego.Fotowoltaika znajduje zastosowanie mimo wysokich kosztów. Jest bardzo ważna w kwestiach ekologicznych, ale również praktycznych.Jak powstają panele fotowoltaiczne?  Głównym surowcem, wykorzystywanym w produkcji jest wafel krzemowy, ale koniecznie krystaliczny. Pojedynczy panel jest w stanie wygenerować prąd o mocy do prawie 7 woltów. Aby zwiększyć efekty, panele łączone są w moduły. Jedną z największych zalet paneli j...
Więcej

Co to jest TDT?

obsługa UNO
Rozwijając skrót, jest to transportowy dozór techniczny. Podlegają pod to urządzenia, które są stosowane w transporcie na dalsze odległości. Mogę to być urządzenia zainstalowane w pociągach albo suwnice na dworcach PKP. Jaki jest zakres działań? Czy się zajmuje? Transportowy dozór techniczny obejmuje swoim dozorem:Urządzenie techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w klejowych jazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych Osobowe i towarowe koleje liniowe oraz wyciągi narciarskie Zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej...
Więcej

Co oznacza skrót UDT i czym się zajmuje

logo UDT
UDT jest Urzędem Dozoru Technicznego – państwową instytucją, która została ustanowiona w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdych maszyn technicznych wraz z instalacjami, które podlegają dozorowi technicznemu. Fundamentem UDT są akty prawne, a przede wszystkim ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku, która mówi o dozorze technicznym. Z tej ustawy dowiadujemy się za co jest odpowiedzialny Urząd Dozoru Technicznego.  Do jego zadań należy:kontrolowanie, monitorowanie oraz przestrzeganie przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz o dozorze technicznym prowadz...
Więcej

Prace na tworzywach sztucznych – zgrzewanie i spawanie

Spawane przedmioty
W pracach przy wysokich temperaturach istnieje wiele technik obróbki materiału. Często wymagają one specjalistycznych umiejętności i wiążą się z różnym ryzykiem. W tym artykule przedstawione zostaną metody zgrzewania oraz spawania na tworzywach sztucznych, a dokładniej ich dwa rodzaje, czyli:elektrooporowe, doczołowe.Klasyfikacja tworzyw sztucznych Jest kilka cech decydujących o tym, czy dane tworzywo będzie się nadawać do różnych procesów i są nimi na przykład:niskie koszty produkcji materiału, zdolność do przetwarzania i przerabiania, wysoka tolerancja na szkodliwe ...
Więcej