Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju kursy oferuje Ośrodek?

W ofercie Ośrodka znajdują się kursy przygotowujące do zdobycia uprawnień do obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym, takich jak suwnice, żurawie, podesty ruchome, wciągarki i inne, a także kursy zawodowe z zakresu energetyki i elektryki oraz kursy BHP, pierwszej pomocy i inne. Szczegółowe opisy oraz programy zajęć znajdują się na stronach poszczególnych szkoleń.

Jakie uprawnienia otrzymuje się po kursach?

Kursy przygotowują do egzaminów organizowanych przez takie jednostki, jak Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zakres uprawnień dla danego typu urządzeń można znaleźć na stronach opisujących poszczególne kursy z oferty Ośrodka.

Uprawnienia umożliwiają pracę w zawodzie na terenie Polski. W przypadku pracy za granicą honorowanie uprawnień jest zależne od przepisów danego kraju – tam, gdzie nie obowiązuje regulacja zawodu, ukończenie szkolenia i posiadanie polskich uprawnień może być wystarczające.

Jaki jest przebieg zajęć?

Zajęcia są podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna odbywa się w formie stacjonarnej lub jako webinary dostępne na platformie szkoleniowej. Podczas zajęć prowadzący przekazuje informacje na temat budowy urządzeń, bezpiecznej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i inne – zależnie od tematyki szkolenia. Część praktyczna odbywa się z wykorzystaniem maszyn i sprzętu z bazy Ośrodka. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć przygotowanie do pracy z urządzeniem, jego eksploatację czy schemat postępowania w razie awarii. Program zajęć uwzględnia zagadnienia wymagane podczas egzaminów zewnętrznych.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia?

Ośrodek organizuje zajęcia w grupach dla osób początkujących i na różnych poziomach zaawansowania. Przypisanie do danej grupy odbywa się na podstawie wywiadu z uczestnikiem podczas rejestracji.

Uczestnicy szkoleń powinni także spełniać podstawowe wymagania, czyli mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz być w stanie zdrowia pozwalającym na pracę w zawodzie (wymaga się potwierdzenie w formie podpisanego własnoręcznie oświadczenia lub zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań).

W przypadku szkoleń przeznaczonych dla przyszłych konserwatorów wymagamy dodatkowo podstawowej wiedzy i umiejętności w kilku dziedzinach. Jest to związane z zakresem szkolenia. Kandydaci na konserwatorów powinni:

  • Umieć czytać schematy elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne
  • Posiadać wiedzę z mechaniki – materiałoznawstwa, np. na temat tolerancji pasowania, rodzajów połączeń rozłącznych i nierozłącznych

Ośrodek może przeszkolić chętne osoby w tym zakresie na innych szkoleniach, np. z dziedziny elektrotechniki (szkolenie z grupy pierwszej z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych).

W jaki sposób zorganizować szkolenie dla firmy?

Pracodawcy zainteresowani przeszkoleniem grupy swoich pracowników mogą skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, aby ustalić szczegóły. Przy pierwszej rozmowie prosimy o podanie informacji na temat uczestników – w ten sposób możemy ustalić stopień ich zaawansowania i zaproponować pracodawcy program zajęć. Z reguły jeszcze tego samego dnia przesyłamy wycenę wraz z formularzem zgłoszeniowym i programem szkolenia.

Zapewniamy elastyczne podejście przy organizacji kursów zamkniętych dla firm. Dostosowujemy terminy i lokalizację zajęć do potrzeb uczestników. Możemy również zmniejszyć liczbę godzin w sytuacji, gdy pracownicy mają już pewne doświadczenie i nie potrzebują dużo czasu, by opanować dany temat.

Czy jest możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie firmy?

Ośrodek posiada w swoim statucie zapisy, które umożliwiają organizację szkoleń poza jego siedzibą, dysponuje również odpowiednimi zasobami kadry dydaktycznej. Na życzenie klienta szkolenie może zostać zorganizowane w siedzibie jego firmy. W takim przypadku od klienta wymaga się, by zapewnił odpowiednie warunki bezpieczeństwa, a także zaplecze dydaktyczne i techniczne. Udostępniany przez klienta sprzęt powinien być sprawny i posiadać ważne badania techniczne i przegląd konserwatora.

Jakie są terminy zajęć?

Terminy zajęć są na bieżąco publikowane na stronie Ośrodka. Większość zajęć rozpoczyna się w odstępach jedno- lub dwutygodniowych, z reguły nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Ile kosztują szkolenia?

Uczestnicy – klienci indywidualni lub biznesowi – są informowani o kosztach udziału w szkoleniu na etapie rejestracji. Ze względu na specyfikę organizacji szkoleń nie jest możliwe podanie standardowych cen. Są one różne w zależności od zainteresowania danym tematem szkolenia, a także od tego, czy klient zapisuje się z dużym wyprzedzeniem, czy pod koniec zapisów.

Klientom biznesowym zapisującym pracowników na szkolenia możemy zaproponować bardziej atrakcyjne stawki, zwłaszcza gdy decydują się na dłuższą współpracę.

Co otrzymuje uczestnik w cenie szkolenia?

W cenie szkolenia zawarte są następujące elementy:

  • Zajęcia teoretyczne – stacjonarne albo webinary
  • Zajęcia praktyczne z dostępem do różnych typów urządzeń
  • Sprzęt BHP i inny potrzebny w czasie zajęć praktycznych
  • Opłata za egzamin zewnętrzny (nie dotyczy szkoleń, dla których organizacja egzaminu nie jest planowana)
  • Uproszczony suplement ukończenia szkolenia
  • Dostęp do platformy edukacyjnej, na której uczestnicy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych, filmów, testów przygotowujących do egzaminów
  • W czasie przerw podczas zajęć: kawa, herbata i ciastka
  • W ramach odrębnych ustaleń: pomoc w zakwaterowaniu i organizacji posiłków

W jaki sposób można zarejestrować się na zajęcia?

Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub mailowo. Przy rejestracji klient jest proszony o podanie swoich danych kontaktowych oraz informacji na temat swojego doświadczenia i wykształcenia. Na tej podstawie proponujemy dostępne terminy zajęć w grupach o odpowiednim poziomie zaawansowania oraz przedstawiamy cenę.

Płatność dla klientów indywidualnych jest możliwa za pomocą systemu Przelewy24 oraz BLIK. Klienci biznesowi mogą opłacić szkolenie dla pracowników na podstawie proformy, możliwa jest też odroczona płatność (na podstawie odpowiednich ustaleń).

Czy na szkolenie można zapisać również inne osoby?

Tak, możliwości techniczne systemu do rejestracji pozwalają zapisać także inne osoby. Zapisując się na szkolenie, można jednocześnie zapisać np. kolegów.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia teoretyczne i praktyczne są organizowane w Warszawie, w siedzibie Ośrodka, a także w oddziałach w większości dużych miast. Na życzenie klienta, jeśli zbierze się grupa zainteresowanych, instruktorzy Ośrodka mogą dojechać także w inne miejsca na terenie Polski.

Aby ułatwić naukę i ograniczyć czas i koszty związane z dojazdami i organizacją, naszym klientom proponujemy także zajęcia w formie e-learningu. Takie zajęcia prowadzone są jako webinary na żywo i obejmują zagadnienia teoretyczne.

Jakie są wymagania sprzętowe w przypadku udziału w kursie zdalnym?

Aby móc wziąć udział w webinarach zastępujących teoretyczną część szkolenia, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Uczestnicy kursów online otrzymują mailowo i SMS-owo link i zakodowane dane do logowania na platformie szkoleniowej. Platforma jest uruchamiana w przeglądarce internetowej (np. Chrome, Firefox).

W webinarach można brać udział, korzystając z komputera/laptopa (nie starszego niż 6-7 lat, wyposażonego w system Windows lub Macintosh), tabletu lub smartfona.

W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach organizowane są zajęcia?

Kursy odbywają się w godzinach dogodnych zarówno dla osób pracujących na etacie, jak i pozostałych. W harmonogramie znajdują się zajęcia w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godzinach popołudniowych, weekendowe.

Ile trwa i jak wygląda praktyczna część szkolenia?

Zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem urządzeń, których dotyczy dane szkolenie. Ośrodek zapewnia w tym zakresie własny sprzęt. W czasie zajęć instruktor uczy kursantów wymaganych na egzaminach zagadnień: wyboru odpowiedniego urządzenia do pracy, przygotowania do eksploatacji, obsługi lub konserwacji, postępowania w razie wypadku czy awarii. Na odpowiednim arkuszu na bieżąco ocenia postępy uczestnika zajęć, w podobny sposób, jak ma to miejsce w czasie egzaminu zewnętrznego.

Jakie rodzaje urządzeń wykorzystuje się podczas zajęć praktycznych?

Ośrodek dysponuje urządzeniami w swoich halach szkoleniowych w Warszawie-Ursusie, Katowicach i Krakowie. Są to urządzenia reprezentatywne dla omawianego na szkoleniach typu, na przykład – w przypadku podestów – typ A i B, wysięgnikowe i nożycowe, wolnobieżne i samojezdne. Do celów szkoleniowych wykorzystuje się również wózki czołowe (marek Linde, Toyota, Jungheinrich, JCB), o zmiennym wysięgu, unoszące operatora. W kursach z obsługi suwnic zajęcia są przeprowadzane na suwnicach bramowych.

Czy zagadnienia poruszane na kursach technicznych należą do trudnych? Czy kursanci mają dużo wiedzy do przyswojenia?

Zagadnienia omawiane na organizowanych w Ośrodku kursach są oceniane przez kursantów jako dość trudne. Jest to związane z koniecznością przygotowania uczestników zajęć do egzaminów zewnętrznych. Wiedza przekazywana na zajęciach odpowiada wymogom egzaminacyjnym instytucji sprawdzających kwalifikacje, a programy szkoleniowe są uzgadniane z ich przedstawicielami. Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia, dostosowujemy poruszane zagadnienia do aktualnych przepisów i norm, uwzględniając ewentualne zmiany.

Czy szkolenie kończy się egzaminem?

W przypadku większości szkoleń na zakończenie organizowany jest egzamin zewnętrzny (przeprowadzany przez UDT lub inne organizacje). Zapisami na egzaminy i kwestiami organizacyjnymi zajmuje się w imieniu klientów Ośrodek.

W niektórych grupach nie jest planowane przeprowadzenie egzaminu – w takich przypadkach w opisach szkoleń znajduje się stosowna informacja na ten temat.

Czy w ramach zajęć odbywają się próbne egzaminy?

Tak, uczestnicy zajęć są poddawani ocenie stanu wiedzy i umiejętności kilkakrotnie: przed rozpoczęciem kursu, w trakcie jego trwania oraz na zakończenie. Dotyczy to zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.

Dodatkowo uczestnicy mają dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się między innymi próbne testy, które można wykonywać w ramach samodzielnej nauki do egzaminu.

Jak wygląda organizacja egzaminu na koniec kursu?

Egzamin przeprowadzają uprawnieni inspektorzy danej organizacji (UDT, SEP, SIMP, TDT lub innych). Zazwyczaj na wynik egzaminu składa się wynik testu oraz wynik z części praktycznej.

Ośrodek pośredniczy w organizacji egzaminów dla swoich klientów. Odpowiednio dopasowuje terminy szkoleń do terminów egzaminów, aby w miarę możliwości skrócić czas oczekiwania. Zajmuje się zapisami, wysyła także uczestnikom przypomnienia przed datą egzaminu.

Po zaliczonym egzaminie wystawianiem uprawnień zajmuje się stosowna jednostka. Czas oczekiwania to najczęściej do 7 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach (np. dużego obłożenia obowiązkami) może się on wydłużyć nawet do 30 dni roboczych.

Jak długo ważne są zdobyte po kursie i egzaminie uprawnienia?

Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lub 10 lat.

Przed upływem ich ważności Ośrodek – w miarę możliwości – informuje uczestników kursów mailowo lub telefonicznie o konieczności przedłużenia w odpowiedniej instytucji.

Czy uprawnienia można cofnąć lub wstrzymać?

Jednostki wydające uprawnienia dopuszczają taką możliwość w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów lub naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy.

Czy z polskimi uprawnieniami można pracować za granicą?

To, czy polskie uprawnienia są honorowane przez pracodawców, zależy od przepisów w danym kraju. Niektóre z nich mają podobny do polskiego system regulacji zawodu i wydane w Polsce uprawnienia mogą, choć nie muszą, być tam honorowane. Dyrektywa o wzajemnym uznawaniu uprawnień została wprowadzona w Unii Europejskiej, więc w krajach członkowskich można pracować z polskimi uprawnieniami. Z doświadczenia wiemy również, że w Szwajcarii czy Norwegii można wymienić polskie uprawnienia na obowiązujące w tych krajach. Są jednak przypadki, że nasze zaświadczenia kwalifikacyjne nie są honorowane nawet po przetłumaczeniu. Wynika to z ich niskiej rozpoznawalności na świecie. Osobom, które rozważają pracę za granicą, polecamy wykupienie certyfikatu kwalifikacyjnego wydawanego przez CERT (jednostkę UDT). W Ośrodku można również wykupić honorowane w wielu krajach zaświadczenie o ukończeniu kursu z programem zgodnym z międzynarodowymi normami.