Kurs na uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych

maszyny budowlane

Operator maszyn budowlanych

Najpopularniejszą i najważniejszą w budownictwie maszyną jest koparka. To urządzenie przeznaczone do wykonywania robót ziemnych, służące do oddzielenia urobku i ładowania go na maszyny transportowe lub składowiska. Praca operatora koparki jest pracą odpowiedzialną, ponieważ trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w miejscu pracy. Dodatkowo operator narażony jest również na niebezpieczeństwo, gdyż pracuje w miejscu, gdzie zdarzają się różne wypadki np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem. Branża budowlana od dłuższego czasu jest atrakcyjna dla pracowników, jeśli chodzi zarobki, dlatego coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie pracy w tej branży. Operatorzy koparek są bardzo pilnie poszukiwani na rynku pracy ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na tych specjalistów.  

Nasz kurs 

maszyny budowlane

Zapraszamy do naszego Ośrodka Szkoleń Operatorów na szkolenia m.in. z obsługi wózków widłowych, spawania światłowodów, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego czy operowania maszynami budowlanymi. W trakcie trwania kursu na koparkę, nasi wykwalifikowani instruktorzy przekażą Państwu wiedzę z zakresu tych maszyn budowlanych. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie części teoretycznej kursanci dowiedzą się najważniejszych informacji na temat BHP, obsługi maszyn oraz ich budowy. Natomiast część praktyczna to nauka obsługi koparki, na której uczestnik samodzielnie manipuluje tym urządzeniem. Kurs na koparkę kończy się egzaminem państwowym. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu, które są przyznawane bezterminowo.  

Wymagania dla kandydatów

Od wszystkich, którzy pragną wziąć udział w naszym kursie, wymagamy: 

 • ukończonych 18 lat, 
 • braku przeciwskazań do wykonywania zawodu potwierdzonego przez lekarza, 
 • wykształcenia co najmniej podstawowego. 

Uprawnienia 

Obecnie w grupie maszyn używanych do robót ziemnych obowiązują dwie klasy świadectw – klasa III i klasa I. Warto zwrócić uwagę na wymaganą klasę uprawnień podczas obsługi urządzenia: 

 • koparko – ładowarki – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń, 
 • koparki jednonaczyniowe – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn do 25 t masy całkowitej, natomiast I klasa obsługuje wszystkie typy maszyn bez ograniczeń masy całkowitej, 
 • koparko – spycharki – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń, 
 • koparki wielonaczyniowe łańcuchowe – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń, 
 • koparki wielonaczyniowe – I klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń, 
 • spycharki – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn o mocy do 110 kW, natomiast I klasa dotyczy obsługi bez ograniczeń, 
 • ładowarki jednonaczyniowe – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn o masie całkowitej do 20 ton. 

Koszt szkolenia 

Nasze oferty są skierowane do klientów indywidualnych oraz firm. Cena jest zależna od liczby osób w grupie oraz od typu szkolenia. Informacje te ustalamy przy rozmowie z klientem. 

Gdzie nas znaleźć? 

Nasze oddziały są zlokalizowane w wielu regionach Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu. 

Podkategorie szkolenia maszyn budowlanych: 

 • koparki jednonaczyniowe III klasa, 
 • koparki jednonaczyniowe I klasa, 
 • koparko – ładowarki, 
 • ładowarki jednonaczyniowe III klasa, 
 • ładowarki jednonaczyniowe I klasa, 
 • spycharki III klasa – do 110 KW, 
 • spycharki I klasa – wszystkie. 

Podział koparek 

maszyny budowlane na placu budowy

Ze względu na charakter wykonywanej pracy wyróżniamy: 

 • koparki pracujące w cyklu przerywanym – inaczej nazywane koparkami jednonaczyniowymi; są wyposażone w jedno naczynie urabiające. Pomiędzy kolejnymi etapami pracy, występują etapy pomocnicze. Na początku przenoszone jest naczynie z urobkiem, następnie maszyna opróżnia je i wraca do pierwotnej pozycji pracy. 
 • koparki pracujące w cyklu ciągłym – inaczej nazywane koparkami wielonaczyniowymi. Są wyposażone w wiele naczyń urabiających, połączonych za pomocą zamkniętego łańcucha lub ustawione na kole czerpakowym. Pomiędzy etapami pracy nie występują przerwy. 

W budownictwie dużą rolę odgrywa również walec budowlany (drogowy). Zagęszcza on masy nawierzchniowe przy gruntach w robotach ziemnych lub przy budowie dróg. Tym samym zwiększa efektywność wałowania i zagęszczania nawierzchni. To on odpowiada za szybszy przebieg pracy, co wpływa na jakość nawierzchni. Jest wykorzystywany w miejscach, gdzie potrzebny jest nacisk wałów na podłoże, generowany podczas jazdy tego masywnego urządzenia. 

grafika reklamująca szkolenie