Firma OSO zaprasza na kurs z zakresu obsługi i konserwacji dźwigów towarowych i osobowych

winda - dźwig osobowy

O kursie

Dźwigi towarowe lub osobowe, potocznie zwane windami, są współcześnie nieodłącznym elementem architektury każdego nowego budynku posiadającego większą ilość pięter. Dźwigi tego typu można znaleźć nie tylko w budynkach, specjalistyczne dźwigi towarowe mają także swoje zastosowanie na placach budowy. Ze względu na to pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi wind mogą liczyć na wysoki wskaźnik zatrudnienia. Jeśli jesteś osobą poszukującą stabilnej i dobrze płatnej pracy rozważ wzięcie udziału w szkoleniu nadającym uprawnienia na windy organizowanym przez firmę OSO. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

W Polsce dźwigi towarowe i osobowe są kwalifikowane jako urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Oznacza to, że aby móc obsługiwać lub zajmować się konserwacją dźwigów towarowych i osobowych należy najpierw ukończyć odpowiednie szkolenie, potwierdzające umiejętności potrzebne do pracy z maszyną. Wydawaniem pozwoleń na dźwigi towarowe i osobowe zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Każdy, kto chce zdobyć uprawnienia na windy musi najpierw zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez UDT. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia kursantom uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniach na dźwigi towarowe i osobowe organizowanych przez firmę OSO otrzymają certyfikat poświadczający zdobyte w trakcie kursu umiejętności. W niektórych krajach do pracy potrzebne jest specjalne zaświadczenie ze zdjęciem. Ten dokument nasi kursanci również mogą otrzymać po wcześniejszej prośbie.  

Jakie uprawnienia na dźwigi rozróżniamy?

UDT nadaje uprawnienia na dźwigi towarowe i osobowe w dwóch kategoriach: 

  • D I na dźwigi budowlane (obsługa dźwigów budowlanych towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów towarowych) 
  • D II prawo do obsługi dźwigów towarowo–obsługowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (dźwigi towarowo-obsługowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny) 

Firma OSO organizuje szkolenia z obu kategorii uprawnień. Przed zapisaniem się na kurs należy najpierw upewnić się jaki rodzaj uprawnień będzie potrzebny do pracy. Nasi konsultanci będą również w stanie doradzić odpowiedni wybór każdemu, kto może nie być pewny tego, jakie uprawnienia na dźwigi towarowe i osobowe potrzebuje.  

Kto może wziąć udział w kursie na dźwigi osobowe i towarowe?

Na otwarte szkolenia naszej firmy wstęp ma każdy, kto chce poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o uprawnienia na windy. Aby wziąć udział w kursach oferowanych przez firmę OSO należy jednak spełnić kilka podstawowych warunków, niezależnie od tego czy bierze się udział w kursie otwartym lub zamkniętym, zorganizowanym tylko dla pracowników firmy. Przed zapisaniem się na kurs na dźwigi osobowe i towarowe, należy najpierw: 

  • Mieć ukończone 18 lat 
  • Posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe 
  • Mieć aktualne badania lekarskie poświadczające o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku monter/konserwator urządzeń dźwigowych. 

Każdy, kto spełnia te trzy podstawowe warunki może wziąć udział w szkoleniu na dźwigi osobowe i towarowe oferowanym przez firmę OSO. 

Jak wygląda szkolenie na obsługę dźwigów osobowych i towarowych?

dźwig towarowy podczas konserwacji

Szkolenia w firmie OSO mają na celu przygotować kursantów do obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym w sprawny i bezpieczny sposób. Kurs na dźwigi osobowe i towarowe w naszej firmie prowadzony jest przez doświadczoną kadrę szkoleniowców, mającą za zadanie przekazać w skrupulatny i zrozumiały sposób niezbędną wiedzę uczestnikom. Całość szkolenia składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i końcowego egzaminu. 

Część teoretyczna 

W tej części szkolenia kursantom przekazywane są różne techniczne informacje związane z bezpieczną obsługą dźwigów osobowych i towarowych. Nasi szkoleniowcy przekazują tutaj kursantom zasób wiedzy teoretycznej, potrzebny do bezpiecznej pracy i zaliczenia końcowego egzaminu z pozytywnym wynikiem. Tematy poruszane w tej części kursu to między innymi zasady BHP pracy z windą i bezpiecznej eksploatacji dźwigów osobowych i towarowych. Kursanci dowiedzą się również o obowiązkach operatora, przygotowywaniu stanowiska pracy i prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji technicznej w celu konserwacji.  

Część teoretyczna kurs na dźwigi osobowe i towarowe może odbywać się na miejscu bądź w formie wykładów na naszej platformie online.  

Część praktyczna 

W części praktycznej kursanci mogą sprawdzić swoje nowo nabyte umiejętności pod okiem naszej kadry szkoleniowej. Szkolenie praktyczne odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych maszynach. Kursanci mają tutaj okazję poćwiczyć nowe umiejętności w kontrolowanym otoczeniu. Nasi szkoleniowcy upewnią się, że każdy kursant podchodzący do końcowego egzaminu jest pewny swoich zdolności, tak, żeby zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem. 

Egzamin końcowy 

dźwig towarowy podczas eksploatacji

Kurs na dźwigi towarowe i osobowe zakończony jest egzaminem certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby ukończyć szkolenie kursanci muszą zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez UDT. Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczestnicy muszą napisać egzamin, składający się z szeregu pytań potwierdzających nabytą przez nich wiedzę w części teoretycznej szkolenia. Następnie podchodzą oni do części praktycznej. Kursanci musza tutaj wykonać poprawnie przed komisją szereg czynności związanych z konstrukcją i konserwacją dźwigów towarowych i osobowych. Ukończenie obu części egzaminu z pozytywnym wynikiem zapewnia kursantom uprawnienia na windy. 

Kiedy organizowane są kursy na dźwigi osobowe i towarowe? 

Kursy otwarte firmy OSO organizowane są regularnie w trakcie całego roku i dostępne dla każdego, kto chciałby nabyć nowe kompetencje w dziedzinie obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym. Nasze szkolenia odbywają się zarówno w standardowych godzinach dziennych, jak i wieczornych. Dodatkowo dla osób zajętych w tygodniu nasza firma oferuje także szkolenia weekendowe. Jesteśmy w stanie dostosować nasze szkolenia do potrzeb indywidualnego klienta, dlatego każdy, kto chce nabyć pozwolenie na dźwigi osobowe i towarowe może skorzystać z oferty firmy OSO. 

Osoby chętne zapisać swoich pracowników na szkolenie zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. Nasza firma oferuje indywidualną ofertę każdemu klientowi poszukującemu szkoleń zawodowych z zakresu dźwigów osobowych i towarowych dla pracowników swojej firmy. Termin i miejsce szkolenia zależą od takich detali jak ilość uczestników, ich poziom wiedzy czy rodzaj szkolenia. Firma OSO prowadzi wszystkie kursy w swoich siedzibach, jednak na potrzeby indywidualnych klientów nasi szkoleniowcy są w stanie do nich dojechać i poprowadzić szkolenie na dźwigi towarowe i osobowe w ich firmie. Dodatkowo oferujemy indywidualne pakiety cenowe dla klientów poszukujących kursów na dźwigi osobowe i towarowe dla swoich pracowników.  

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu telefonicznego. Nasi szkoleniowcy dopełnią wszystkich starań, aby każdy, kto bierze udział w szkoleniu zdobył wiedzę na najwyższym poziomie. 

grafika reklamowa