Kurs z zakresu obsługi i konserwacji dźwigów towarowych i osobowych

winda - dźwig osobowy

O kursie

Dźwigi towarowe lub osobowe, potocznie zwane windami, są współcześnie nieodłącznym elementem architektury każdego nowego budynku posiadającego większą liczbę pięter. Dźwigi tego typu można znaleźć nie tylko w budynkach – specjalistyczne dźwigi towarowe mają także swoje zastosowanie na placach budowy. Ze względu na to, pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi wind, mogą liczyć na szybkie zatrudnienie. Jeśli jesteś osobą poszukującą stabilnej i dobrze płatnej pracy, rozważ wzięcie udziału w szkoleniu nadającym uprawnienia na windy organizowanym przez firmę OSO. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

W Polsce dźwigi towarowe i osobowe są kwalifikowane jako urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Oznacza to, że aby móc obsługiwać lub zajmować się konserwacją dźwigów towarowych i osobowych, należy najpierw ukończyć odpowiednie szkolenie, potwierdzające umiejętności potrzebne do pracy z maszyną. Wydawaniem pozwoleń na dźwigi towarowe i osobowe zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Każdy, kto chce zdobyć uprawnienia na windy, musi najpierw zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez UDT. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia kursantom uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniach na dźwigi towarowe i osobowe organizowanych przez firmę OSO, otrzymają certyfikat poświadczający zdobyte w trakcie kursu umiejętności. W niektórych krajach do pracy potrzebne jest specjalne zaświadczenie ze zdjęciem, który wydajemy na życzenie kursanta. 

Rodzaje uprawnień na dźwigi 

UDT nadaje uprawnienia na dźwigi towarowe i osobowe w dwóch kategoriach: 

  • dźwigi budowlane (obsługa wyciągów towarowych, dźwigów budowlanych towarowych i towarowo–osobowych), 
  • dźwigi towarowo–osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (dźwigi towarowo–osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigi szpitalne nieposiadające kontroli obciążenia kabiny). 

Firma OSO organizuje szkolenia z obu kategorii uprawnień. Przed zapisaniem się na kurs, należy najpierw upewnić się jaki rodzaj uprawnień będzie potrzebny do pracy. Nasi konsultanci będą również w stanie doradzić odpowiednie szkolenie każdemu, kto może nie być pewny tego, jakich uprawnień na dźwigi towarowe i osobowe potrzebuje. 

Kto może wziąć udział w kursie na dźwigi osobowe i towarowe? 

Na otwarte szkolenia naszej firmy wstęp ma każdy, kto chce poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o uprawnienia na windy. Aby wziąć udział w kursach oferowanych przez firmę OSO, należy jednak spełnić kilka podstawowych warunków, niezależnie od tego czy bierze się udział w kursie otwartym lub zamkniętym, zorganizowanym tylko dla pracowników firmy. Przed zapisaniem się na kurs na dźwigi osobowe i towarowe, należy: 

  • mieć ukończone 18 lat, 
  • posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
  • mieć aktualne badania lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku monter/konserwator urządzeń dźwigowych. 

Jak wygląda szkolenie na obsługę dźwigów osobowych i towarowych? 

dźwig towarowy podczas konserwacji

Szkolenia w firmie OSO mają na celu przygotować kursantów do obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym w sprawny i bezpieczny sposób. Kurs na dźwigi osobowe i towarowe w naszej firmie prowadzony jest przez doświadczoną kadrę szkoleniowców, mającą za zadanie przekazać w skrupulatny i zrozumiały sposób niezbędną wiedzę uczestnikom. Całość szkolenia składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i końcowego egzaminu. 

Część teoretyczna 

W tej części szkolenia kursantom przekazywane są różne techniczne informacje związane z bezpieczną obsługą dźwigów osobowych i towarowych. Nasi szkoleniowcy przekazują kursantom zasób wiedzy teoretycznej, potrzebny do bezpiecznej pracy i zaliczenia końcowego egzaminu z pozytywnym wynikiem. Tematy poruszane w tej części kursu to między innymi:  

  • zasady BHP pracy z windą,  
  • bezpieczna eksploatacja dźwigów osobowych i towarowych, 
  • obowiązki operatora, 
  • przygotowanie stanowiska pracy, 
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej w celu konserwacji.  

Część teoretyczna kurs na dźwigi osobowe i towarowe może odbywać się na miejscu bądź w formie wykładów na naszej platformie online. 

Część praktyczna 

W części praktycznej kursanci mogą sprawdzić swoje nowo nabyte umiejętności pod okiem naszej kadry szkoleniowej. Szkolenie praktyczne odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych maszynach. Kursanci mają okazję poćwiczyć nowe umiejętności w kontrolowanym otoczeniu. Nasi szkoleniowcy upewnią się, że każdy uczestnik podchodzący do końcowego egzaminu jest pewny swoich zdolności tak, żeby zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem. 

Egzamin końcowy 

dźwig towarowy podczas eksploatacji

Kurs na dźwigi towarowe i osobowe zakończony jest egzaminem certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby ukończyć szkolenie, kursanci muszą zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez UDT. Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy muszą napisać test, składający się z szeregu pytań dotyczących wiedzy zdobytej podczas szkolenia. Następnie podchodzą oni do części praktycznej. Kursanci muszą wykonać poprawnie przed komisją szereg czynności związanych z konstrukcją i konserwacją dźwigów towarowych i osobowych. Ukończenie obu części egzaminu z pozytywnym wynikiem zapewnia kursantom otrzymanie uprawnień na windy. 

Kiedy organizowane są kursy na dźwigi osobowe i towarowe? 

Kursy otwarte firmy OSO organizowane są regularnie w trakcie całego roku i dostępne dla każdego, kto chciałby nabyć nowe kompetencje w dziedzinie obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym. Nasze szkolenia odbywają się zarówno w standardowych godzinach pracy, jak i wieczornych. Dodatkowo dla osób zajętych w tygodniu, nasza firma oferuje także szkolenia weekendowe. Jesteśmy w stanie dostosować nasze kursy do potrzeb indywidualnego klienta, dlatego każdy, kto chce nabyć pozwolenie na dźwigi osobowe i towarowe, może skorzystać z oferty firmy OSO. Osoby chętne zapisać swoich pracowników na szkolenie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. Nasza firma oferuje indywidualną ofertę każdemu klientowi poszukującemu szkoleń zawodowych z zakresu dźwigów osobowych i towarowych dla pracowników swojej firmy. Termin i miejsce kursu zależą od liczby uczestników, ich poziomu wiedzy czy rodzaju szkolenia. Firma OSO prowadzi wszystkie kursy w swoich siedzibach, jednak na potrzeby indywidualnych klientów nasi szkoleniowcy są w stanie do nich dojechać i poprowadzić szkolenie na dźwigi towarowe i osobowe w ich firmie.  

Zachęcamy do kontaktu. Nasi szkoleniowcy dopełnią wszystkich starań, aby każdy, kto bierze udział w szkoleniu zdobył wiedzę na najwyższym poziomie.

grafika reklamowa