BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP powinny być organizowane przez pracodawcę lub jednostkę przez niego wskazaną, uprawnioną do udzielania przeszkolenia.
Pracodawca powinien też powtarzać je co jakiś czas w okresie wykonywania pracy, aby przypominać i utrwalać wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, co również jest uzależnione od jej specyfiki. Częstotliwość powinna być dostosowana do branży.

szkolenie BHP online

Szkolenia, a epidemie i pandemie

W okresach epidemii lub stanów zagrożenia epidemiologicznego jest dopuszczalne, aby szkolenia takie odbywały się online na ile pozwala na to stanowisko pracy.

Szkolenie musi odbyć się stacjonarnie w przypadku:

 • pracownika na stanowisku robotniczym,
 • pracownika na stanowisku, gdzie istnieje zagrożenie działaniem czynników niebezpiecznych,
 • pracownika, który zmienia stanowisko pracy,
 • ucznia lub studenta, który odbywa praktykę.

Rodzaje szkoleń

Przepisy BHP przewidują dwa typy szkoleń:

 • wstępne,
 • szkolenie BHP onlineokresowe,

Szkolenie wstępne powinno odbywać się przed rozpoczęciem przez pracownika jego obowiązków, szkolenie okresowe – ma za zadanie aktualizować i gruntować nabytą już wiedzę oraz zaznajamiać z nowymi rozwiązaniami, jeśli takowe się pojawią.

Zarówno wstępne, jak i okresowe, powinny odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Po tym, jak pracownik zapozna się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie pracy, zobowiązany jest potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Szkolenie BHP nie jest wymagane jedynie w przypadku, kiedy pracownik zmienia miejsce pracy, ale nadal pozostaje na tym samym stanowisku.

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych

Na podstawie nowych przepisów, szkolenia BHP nie muszą odbywać pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w firmach, gdzie ustanowiono najwyżej trzecią kategorię ryzyka. W tych grupach występują najmniej szkodliwe dla zdrowia czynniki oraz najniższy wskaźnik wypadków.

Działalności z nie wyższą, jak trzecią kategorią ryzyka:

 • produkcja odzieży i skór,
 • poligrafia,
 • produkcja komputerów i wszelkiej elektroniki,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu samochodami,
 • lotnictwo,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • edukacja,
 • działalność kulturowa i rozrywkowa,
 • działalność naukowa,
 • finanse i ubezpieczenia oraz nieruchomości,
 • gastronomia,
 • administracyjna obsługa klienta.

Służba BHP w zakładzie pracy

Istnienie służby BHP w pracy jest zależne od liczby zatrudnianych pracowników. Jeśli jest ich powyżej stu – pracodawca ma obowiązek takową powołać. Jeśli natomiast w firmie pracuje mniej jak sto osób, jest on zobowiązany do wyznaczenia jednej osoby, która będzie wykonywać zadania należące do służby.
Sam pracodawca również może pełnić tę rolę, pod warunkiem, że sam przejdzie odpowiednie szkolenie, a w swojej firmie nie zatrudnia więcej, jak dwudziestu osób.

 Zakres pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Czy w zakładzie pracy jest konieczność, aby umieć wykonać pierwszą pomoc? Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy, a także działanie w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.
Zakres tych działań musi być dostosowany do miejsca pracy. W przypadku, kiedy firma zatrudnia osoby wyłącznie młodociane lub niepełnosprawne, wszystkie te funkcje może wykonywać pracodawca.

W kwestii tego, czy jakaś szczególna osoba powinna być odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy lub bycie szkoleniowcem, nie ma specjalnych przepisów. Ważnym jest, aby ktoś taki był kompetentny, a wiedza, jaką nabędzie oraz przekaże dostosowana do miejsca i specyfiki pracy.

szkolenie BHP online

Szkolenia w naszym ośrodku

Zapraszamy na organizowane przez nas w całej Polsce szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu BHP.

Skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest służba BHP w zakładzie pracy?

To wyznaczona grupa osób, której zadaniem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników oraz kontrola ich przestrzegania. To także osoby, które jednocześnie odpowiedzialne są za pierwszą pomoc i właściwą ewakuację pracowników w razie wypadku.

Jakie są typy szkoleń?

Szkolenia dzielimy na dwa rodzaje: wstępne, które pracownik musi odbyć przed rozpoczęciem pracy oraz okresowe, które powinny odbywać się regularnie celem utrwalenia wiedzy oraz poznania nowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.