Zakres kursów onshore-offshore – kursy zawodowe

Ośrodek szkoleniowy “OSO” przeprowadza kursy w Warszawie jak i na terenie całej Polski z dojazdem do klienta, pod wskazany adres. Jako jedna z nielicznych firm na Polskim rynku, oferujemy kursy i szkolenia z zakresu offshore i onshore.

Przeprowadzane kursy są zgodne z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

platforma wiertnicza na Bałtyku.

Program nauczania

Program szkolenia jest podzielony na część teoretyczną w formie wykładowej i część praktyczną. Zajęcia w naszym ośrodku są prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów i doświadczonych wykładowców, którzy na co dzień aktywnie działają w zawodzie.

Część teoretyczna zawiera m.in.:

 • podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy,
 • obowiązujące przepisy prawne i zasady BHP,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • analiza zagrożenia i plany awaryjne,
 • obowiązki pracownika i pracodawcy,
 • analizy powypadkowe,
 • zapoznanie z procedurą przed wejściem na pokład śmigłowca.

Część praktyczna polega na wykonywaniu zadań, pod okiem naszych specjalistów, jest to m.in.:

 • podróż śmigłowcem.poszukiwanie i wydobywanie złóż surowców,
 • przegląd platform,
 • prawidłowe założenie kamizelek i użycie aparatu ucieczkowego,
 • dbanie o bezpieczne stanowisko pracy,
 • obsługa maszyn i narzędzi podczas wykonywania zadań,
 • zlokalizowanie pożaru i użycie środków gaśniczych,
 • bezpieczna podróż śmigłowcem oraz opuszczanie go w przypadku zagrożenia,
 • ogłoszenie alarmu podczas zagrożenia,
 • udzielenie pierwszej pomocy.

Kursy alpinistyczne

Przeprowadzamy kursy alpinistyczne z dostępem budowlanym i linowym, który jest przystosowany według normy BS 8454. Podczas zajęć nauczysz się bezpiecznego użytkowania narzędzi pomocniczych oraz poznasz techniki wiązania węzłów. Szkolenie na prace wysokościowe przygotuje kursanta do prac wysokościowych i asekuracji twojej i otoczenia. Po zakończonym kursie bez problemu będziesz poruszać się po linie i/lub rusztowaniu.

Dźwigi na morzu

Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku banksmana i slingera dotyczy użytkowania oraz nadzorowania dźwigów czy żurawi podczas pracy na morzu. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi, konserwacji, przemieszczania i zawieszania ładunków wraz z zachowaniem bezpieczeństwa.

Certyfikat

Rozpoczynając pracę na platformach wiertniczych lub wydobywczych, konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Certyfikat MEWP ISO 18878 nadaje uprawnienia do wykonywania prac na lądzie i morzu,zaświadczenie jest ważne w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Danii a także jest honorowane w innych krajach Unii Europejskiej. Zdobyty certyfikat jest zatwierdzony przez międzynarodową organizację OPITO i jest ważne przez 4 lata.

 udzielanie pierwszej pomocy.

Co kursant powinien zabrać ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • strój na zmianę.

Pytania i odpowiedzi

Przez ile lat jest ważny certyfikat MEWP ISO 18878?

Wydany certyfikat MEWP ISO 18878 jest ważne przez 4 lata od ich zdobycia.

Czym zajmuje się banksman i slinger?

Banksam i slinger zajmuje się nadzorowaniem oraz operowaniem żurawi podczas pracy na platformach, znajdujących się na morzu.

Co uczestnik szkolenia offshore powinien ze sobą zabrać?

Podczas szkolenia, uczestnik powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, wcześniejsze zaświadczenia kwalifikacyjne (jeżeli jakieś ma) oraz strój na przebranie.