Żurawie pokładowe – zrób kurs i zostań operatorem lub konserwatorem

Żuraw to inaczej dźwignica, montowana na pojeździe i służąca do transportu ładunku w pewnym obrębie. Żuraw pokładowy jest jednym z 8 rodzajów żurawi, który wykorzystywany jest do pracy na statkach. Jak jego nazwa wskazuje, używa się go na pokładach, montuje się więc na statku lub pływającej platformie wiertniczej. Z tego też powodu ten typ żurawi można spotkać także pod nazwą – żuraw statkowy.

żuraw pokładowy na platformie wiertniczej

Oczywiście, aby móc pracować z tą maszyna, tak jak i z pozostałymi typami żurawi, należy zdobyć właściwe uprawnienia, gdyż podlegają one pod dozór techniczny. Uprawnienia te pozwala zdobyć egzamin, który musi być zdany przed komisją UDT. Zanim jednak się do niego podejdzie, powinno się przejść odpowiednie szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, gdzie zdobędzie się wiedzę i pozna zasady pracy z żurawiami.
Nasz ośrodek oferuje kursy przygotowujące do egzaminu oraz pomaga w formalnościach związanych z zapisem.

szkolenie z obsługi żurawia statkowego Program szkolenia teoretycznego obejmuje:

 • wiadomości o statkach, rodzajach, użycie żurawi,
 • wiadomości o platformach wiertniczych,
 • informacje o dźwignicach, ich zastosowanie, rodzaje, budowa,
 • dokumentacja techniczna i wszystko o dozorze technicznym,
 • praca z urządzeniem, jak obsługiwać żurawia,
 • właściwa konserwacja,
 • ocena stanu technicznego maszyny,
 • występowanie i naprawa usterek oraz zapobieganie im,
 • przepisy BHP, pierwsza pomoc medyczna.

Po kursie teoretycznym następują ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnik wykorzystuje nabytą wiedzę podczas pracy z żurawiami, uczy się obsługi i postępowania w różnych sytuacjach, również wyjątkowych.

Jakie wymagania musi spełniać uczestnik szkolenia?

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań,
 • dobry stan zdrowia psychicznego,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca komunikację i podejście do egzaminu. W przypadku braku znajomości, konieczna obecność tłumacza przysięgłego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik zdobywa uprawnienia do prac y na stanowisku operatora i /lub konserwatora. Jedna osoba może odbyć oba szkolenia i otrzymać uprawnienia dla obu stanowisk. Certyfikat jest ważny przez 5 lat od daty zdania egzaminu. W razie konieczności można go przedłużyć, co należy uczynić nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem ważności uprawnień. Warunkiem do złożenia wniosku jest wykonywanie pracy zawodowej przez minimum 3 lata.

żuraw pokładowy na platformie wiertniczej

Zastanawiasz się, czy warto zrobić szkolenie?

Nasza kadra to doświadczeni ludzie, pracujący w branży od wielu lat. Z chęcią dzielą się swoją wiedzą, która jest zawsze aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami, i odpowiednio przygotują Cię do egzaminu, abyś zdał bez stresu za pierwszym razem.
Jest to zawód poszukiwany i dobrze opłacany. Ponadto, operatorzy oraz konserwatorzy żurawi, (nie tylko pokładowych) z uprawnieniami UDT, mogą pracować nie tylko w Polsce, ale i za granicą na terenie całej Unii Europejskiej. Robiąc zatem szkolenie i zdobywając później uprawnienia masz szerokie możliwości zatrudnienia, w tym możesz też założyć własną firmę.

Masz pytania, czegoś nie jesteś pewny? Napisz lub zadzwoń, z chęcią pomożemy.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest żuraw pokładowy?

Jest to dźwignica służąca do załadunku i rozładunku towarów, montowana na pokładzie statku lub platformie wiertniczej. 

Czego się dowiem na szkoleniu?

Wiedza teoretyczna na naszych kursach obejmuje między innymi: wiadomości o statkach, żurawiach i platformach wiertniczych, budowę i zastosowanie żurawi, dane techniczne, przepisy BHP czy postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych. 

Czy mając uprawnienia mogę pracować ze wszystkimi żurawiami?

Nie, konkretne uprawnienia pozwalają na pracę z konkretnymi rodzajami żurawi. W przypadku zdobycia kwalifikacji na żurawie pokładowe, wolno pracować wyłącznie z nimi.