Kurs na konserwatora żurawi wieżowych   

Jeżeli interesuje cię rozwój kariery zawodowej oraz perspektywa lepszej pracy z wyższymi zarobkami nasza oferta jest skierowana właśnie do ciebie. Rozwój branży budowlanej obserwowany w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na maszyny budowlane (w tym żurawie wieżowe), bez których wzniesienie wielu obiektów byłoby niemożliwe. Jednakże, urządzenia te podlegają pod specjalne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego z obsługi i konserwacji. Powoduje to wzrost zapotrzebowania firm na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co widać po rosnących wynagrodzeniach specjalistów.   

Przebieg kursu 

Kurs na konserwatora żurawi składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna kursu może odbywać się zdalnie bądź stacjonarnie. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu państwowego oraz do dalszej pracy jako konserwator.  

Nasi wykładowcy dbają o to, aby kursanci zaliczali egzaminy z jak najwyższym wynikiem oraz byli przygotowani do pracy. 

Zaświadczenia po ukończeniu kursu

Po ukończonym kursie kandydat otrzymuje dyplom ukończenia kursu oraz po zdaniu egzaminu państwowego, zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego, które jest ważne przez okres 5 lat.

żuraw wieżowy na placu budowy 

Wymagania od kandydata  

Kandydat chcący wziąć udział w kursie musi mieć:    

 • ukończony 18. rok życia, 
 • stan zdrowia, który umożliwia mu wykonywanie pracy (badania lekarskie), 
 • wykształcenie ponadpodstawowe.

Musi posiadać również jedno z niżej wymienionych kwalifikacji: 

 • świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, który odpowiada pracy przy urządzeniach technicznych oraz posiada minimum rok doświadczenia w naprawach lub konserwacji tych urządzeń, 
 • świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki maszyn i co najmniej rok pracy przy ich naprawach, 
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej i co najmniej rok pracy przy konserwacji lub naprawie urządzeń technicznych, 
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej lub co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej oraz 6 miesięcy pracy zawodowej przy naprawach lub konserwacji urządzeń technicznych, 
 • tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie mechanika urządzeń technicznych, z co najmniej półrocznym doświadczeniem w naprawach lub konserwacji tych urządzeń. 

Zakres wiadomości omawianych na szkoleniu 

Program szkolenia na konserwatora żurawi obejmuje:      

 • ogólne wiadomości o dozorze technicznym, 
 • omówienie dokumentacji technicznej i instrukcji żurawi, 
 • normy oraz warunki techniczne dozoru technicznego, 
 • przepisy BHP, 
 • uprawnienia oraz obowiązki konserwatorów, 
 • omówienie planu konserwacji, 
 • zasady eksploatacji i czyszczenia żurawi wieżowych, 
 • smary i oleje. 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?    

Konserwator podczas naprawy  

Wysokie zarobki oraz zapotrzebowanie na rynku pracy to główne powody, dlaczego warto zdobyć uprawnienia UDT konserwatora żurawi wieżowych.  

Nasz kurs kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu państwowego i uzyskania odpowiednich uprawnień. Przygotujemy Cię również do pracy w zawodzie pokazując prawdziwe realia tej pracy.  

Nasi wykładowcy to prawdziwi fachowcy, dzięki nim nie zaskoczy cię żadne pytanie na egzaminie państwowym. 

Wszystkich zainteresowanych oraz w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości.  

Zachęcamy również do zapoznania się z resztą naszej oferty szkoleń UDT dla konserwatorów i operatorów, między innymi na: wózki widłowe, żurawie HDS, suwnice, podesty ruchome, dźwigi oraz żurawie wieżowe.

Pytania naszych klientów

Co dostaje kursant po ukończeniu kursu na konserwatora żurawi wieżowych?

Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu na konserwatora żurawi wieżowych oraz po zdaniu egzaminu państwowego zaświadczenie kwalifikacyjne UDT. 

Ile ważne są uprawnienia na konserwatora żurawi wieżowych?

Uprawnienia są ważne 5 lat. Przedłużenie uprawnień odbywa się na podstawie złożonego o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego.