Kurs na konserwatora żurawi wieżowych   

Jeżeli interesuje cię rozwój kariery zawodowej oraz perspektywa lepszej pracy z wyższymi zarobkami nasza oferta jest skierowana właśnie do ciebie. Rozwój branży budowlanej obserwowany w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na maszyny budowlane (w tym żurawie wieżowe), bez których wzniesienie wielu obiektów byłoby niemożliwe. Jednakże, urządzenia te podlegają pod specjalne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego z obsługi i konserwacji. Powoduje to wzrost zapotrzebowania firm na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co widać po rosnących wynagrodzeniach specjalistów.   

Przebieg kursu 

Kurs na konserwatora żurawi składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna kursu może odbywać się zdalnie bądź stacjonarnie. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu państwowego oraz do dalszej pracy jako konserwator.  

Nasi wykładowcy dbają o to, aby kursanci zaliczali egzaminy z jak najwyższym wynikiem oraz byli przygotowani do pracy. 

Zaświadczenia po ukończeniu kursu

Po ukończonym kursie kandydat otrzymuje dyplom ukończenia kursu oraz po zdaniu egzaminu państwowego, zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego, które jest ważne przez okres 5 lat.

żuraw wieżowy na placu budowy 

Wymagania od kandydata  

Kandydat chcący wziąć udział w kursie musi mieć:    

 • ukończone 18. rok życia, 
 • co najmniej wykształcenie podstawowe
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na pracę w zawodzie

Zakres wiadomości omawianych na szkoleniu 

Program szkolenia na konserwatora żurawi obejmuje:      

 • ogólne wiadomości o dozorze technicznym, 
 • omówienie dokumentacji technicznej i instrukcji żurawi, 
 • normy oraz warunki techniczne dozoru technicznego, 
 • przepisy BHP, 
 • uprawnienia oraz obowiązki konserwatorów, 
 • omówienie planu konserwacji, 
 • zasady eksploatacji i czyszczenia żurawi wieżowych, 
 • smary i oleje. 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?    

Konserwator podczas naprawy  

Wysokie zarobki oraz zapotrzebowanie na rynku pracy to główne powody, dlaczego warto zdobyć uprawnienia UDT konserwatora żurawi wieżowych.  

Nasz kurs kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu państwowego i uzyskania odpowiednich uprawnień. Przygotujemy Cię również do pracy w zawodzie pokazując prawdziwe realia tej pracy.  

Nasi wykładowcy to prawdziwi fachowcy, dzięki nim nie zaskoczy cię żadne pytanie na egzaminie państwowym. 

Wszystkich zainteresowanych oraz w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości.  

Zachęcamy również do zapoznania się z resztą naszej oferty szkoleń UDT dla konserwatorów i operatorów, między innymi na: wózki widłowe, żurawie HDS, suwnice, podesty ruchome, dźwigi oraz żurawie wieżowe.

Pytania naszych klientów

Co dostaje kursant po ukończeniu kursu na konserwatora żurawi wieżowych?

Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu na konserwatora żurawi wieżowych oraz po zdaniu egzaminu państwowego zaświadczenie kwalifikacyjne UDT. 

Ile ważne są uprawnienia na konserwatora żurawi wieżowych?

Uprawnienia są ważne 5 lat. Przedłużenie uprawnień odbywa się na podstawie złożonego o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego.