Przygotowanie do egzaminu UDT – kurs na podesty przewoźne

Podesty ruchome przewoźne, zwane pająkami ze względu na podstawę o charakterystycznym kształcieOperatorzy pająków – popularnego rodzaju podestów przewoźnych – są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Mogą podejmować zatrudnienie w firmach budowlanych, remontowych, w magazynach, firmach zajmujących się naprawą oświetlenia czy pielęgnacją zieleni. Aby móc szukać pracy w zawodzie, konieczne jest posiadanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Osobom zainteresowanym zdobyciem nowego zawodu proponujemy udział w przygotowanym przez instruktorów Ośrodka kursie, który skutecznie przygotowuje do podejścia do egzaminu przed komisją UDT.

Kurs na podesty przewoźne “pająki” – informacje

  • Forma zajęć: wykład na sali lub online (prowadzony na żywo webinar) oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem urządzeń z bazy technicznej Ośrodka
  • Czas trwania: liczba godzin jest zależna od poziomu zaawansowania grupy; od kilkunastu do około 30 godzin
  • Zakres merytoryczny: instruktorzy przekazują wiedzę na temat budowy poszczególnych elementów podestu przewoźnego (pająka), zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu, zapoznawania się z instrukcjami, przepisów związanych z dozorem technicznym
  • Zajęcia praktyczne: czas spędzony na placu manewrowym jest zależny od stopnia zaawansowania i postępów kursanta. Instruktor przygotowuje do egzaminu praktycznego UDT, szkolenia skupiają się na praktycznej nauce obsługi, przygotowaniu sprzętu do pracy, nauce zasad postępowania w razie awarii lub nieszczęśliwego wypadku
  • Dla kogo: na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje do obsługi tzw. pająków. Kurs operatora podestów ruchomych przewoźnych organizujemy w wersji od podstaw, dla osób nieposiadających wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, a także w wersji skróconej, jako uzupełnienie dla osób, które miały już do czynienia z takimi urządzeniami
  • Terminy i lokalizacja. Zajęcia odbywają się w Warszawie i innych dużych miastach na terenie Polski. Na naszej stronie internetowej publikujemy aktualne terminy kursów na podesty ruchome
  • Cena: ze względu na różny poziom zaawansowania grup i różną liczbę godzin nie podajemy standardowej ceny. Jest ona proponowana uczestnikowi na etapie rejestracji, gdy określimy jego potrzeby szkoleniowe

Egzamin UDT i uprawnienia

Ośrodek, oprócz przeprowadzenia zajęć, zapewnia kursantom także wsparcie w podejściu do egzaminu zewnętrznego. Ustalając terminy szkoleń, uwzględniamy możliwe terminy egzaminów, tak aby umożliwić naszym kursantom jak najszybsze ich zdawanie. Przeprowadzamy w imieniu uczestników zapisy na egzaminy, a gdy zbliża się ich termin, wysyłamy przypomnienia. Oczekując na termin testu i sprawdzianu praktycznego, kandydaci mogą przygotowywać się samodzielnie, korzystając z materiałów, które publikujemy na naszej platformie szkoleniowej dostępnej online.

Po zaliczeniu testu wiedzy i egzaminu praktycznego operator otrzymuje stosowne uprawnienia. UDT wydaje je na okres 5 lat, po tym czasie należy je odnowić. Posiadając takie potwierdzenie kwalifikacji, można wykonywać prace podestami ruchomymi typu “pająk” na terenie całej Polski oraz w wybranych krajach.

Podesty ruchome “pająki”: budowa, zastosowanie

“Pająki” są zaliczane do podestów przewoźnych, co oznacza, że nie mają własnego napędu umożliwiającego poruszanie się po placu budowy czy po ulicach. Do ich transportu wykorzystuje się przyczepy samochodowe. Podesty przewoźne są chętnie wykorzystywane w trudnym terenie: na obszarach gęsto zabudowanych, o niestabilnym podłożu, o dużym nachyleniu. Urządzenia te dobrze sprawdzają się w takich miejscach z uwagi na niewielkie rozmiary i wagę. Z tego powodu stosuje się je także w pomieszczeniach, na przykład do malowania ścian, obsługi magazynów, naprawy oświetlenia.

Parametry takie, jak zasięg wysięgnika, wysokość robocza czy udźwig są zależne od danego modelu. Możliwości tych urządzeń nie odbiegają przy tym znacząco od większych podestów, np. podnośników koszowych. Za pomocą niektórych podestów przewoźnych można wykonywać prace na wysokości nawet kilkudziesięciu metrów. W koszu “pająka” mieści się najczęściej jedna lub dwie osoby.

Pająki - podesty przewoźne, przystosowane do transportu na przyczepie samochodu