Hakowy sygnalista

Prace wymagające zawieszania i odczepiania ładunków, a także sygnalizowania tych czynności są realizowane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia na stanowisku hakowy sygnalista. Obecnie prace tego typu prowadzone są w wielu zakładach, w tym na budowach, w stoczniach, w transporcie bliskim.

Obowiązki hakowego sygnalisty:

  • bezpieczne podwieszanie i odczepianie ładunków z zawiesi
  • zapoczątkowanie ruchu dźwignicy, jeżeli jest ono wymagane
  • monitorowanie stanu urządzenia
  • zastosowanie znaków i sygnałów sygnalizacyjnych

To od umiejętności oraz przestrzegania procedur na stanowisku pracy zależy poziom bezpieczeństwa zarówno samego hakowego sygnalisty, jak i jego współpracowników. Przy zawieszaniu i odwieszaniu ładunków hakowy sygnalista musi jednoczenie monitorować stan całej maszyny, aby w razie potrzeby zasygnalizować o niebezpieczeństwie osobę przełożoną. Hakowy sygnalista musi posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku, musi umieć oszacować masę ładunku oraz dopasować do niego odpowiedni rodzaj zawiesia. Także powinien potrafić wyznaczać trasy transportu różnego rodzaju ładunków ponadgabarytowych, żeby uniknąć stwarzających zagrożenie sytuacji.

Uzyskane po kursie uprawnienia hakowego sygnalisty pozwalają na zatrudnienie na stanowisku przy realizacji prac z użyciem urządzeń dźwigowych. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w tej dziedzinie, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W OSO mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów na stanowisko hakowy oraz sygnalista. Zapraszamy!