Czynności przed podjęciem pracy

Czynności przed podjęciem pracy z suwnicą

Aby zapobiegać lub zmniejszać ryzyko wypadków przy pracy, pracownik musi przestrzegać przepisów i zasad BHP. Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie do pracy. Każda osoba posiadająca uprawnienia na suwnice otrzymuje informacje o tym, od czego należy zacząć. Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

Operator suwnicy ma obowiązek wykonać odpowiednie czynności kontrolne przed rozpoczęciem pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym osobom.

Należy pamiętać o tym, że w trakcie eksploatacji urządzenia konieczne jest przestrzeganie instrukcji obsługi i instrukcji BHP – w tych dokumentach znajdują się dokładne informacje dotyczące postępowania. Poniżej prezentujemy główne zalecenia.

Codzienne czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy z suwnicą:

  • sprawdzenie informacji zawartych w książce eksploatacji (zdawczo-odbiorczej) dla danego urządzenia
  • sprawdzenie obszaru pracy suwnicy, aby w jej bezpośredniej bliskości nie znajdowały się przedmioty lub osoby, które stanowią zagrożenie lub są narażone na niebezpieczeństwo
  • zapoznanie się z ładunkami przeznaczonymi do transportu
  • uzgodnienie znaków i sygnałów z hakowym
  • przygotowanie miejsca składowania towarów i uzgodnienie sposobu ich transportowania z hakowym
  • przeprowadzenie przeglądu urządzenia – kontroli wzrokowej sprawności urządzenia oraz sprawności jego mechanizmów bezpieczeństwa
  • wykonanie jazdy próbnej całego urządzenia
  • dokonanie właściwego wpisu w książce eksploatacji

Prawidłowe wykonanie wszystkich powyższych kroków pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy suwnicowego oraz innych osób prowadzących prace w rejonie suwnicy.

Zapraszamy na kurs na suwnice w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO! Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe szkolenia UDT pozwalające na uzyskanie kwalifikacji takich jak uprawnienia na suwnice. Działamy w mieście Warszawa i innych miejscowościach. U nas cena jest zawsze przystępna. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!