Kurs operatora podestów ruchomych masztowych

To zajęcia łączące teorię z praktyką, przeznaczone dla osób, które chcą pracować w zawodzie operatora. Jest to zawód wymagający zdobycia odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych egzaminem UDT. W ramach kursu na podesty ruchome masztowe zapewniamy odpowiednie przygotowanie do tego egzaminu, a także do późniejszego wykonywania pracy. Podejście do egzaminu na uprawnienia UDT jest wliczone w cenę szkolenia.

Informacje o kursie “Podesty ruchome masztowe”

Zakres zagadnień poruszanych na zajęciach

Szkolenie składa się z dwóch części, obejmujących:

  • Wykłady: nauka na temat budowy podestów masztowych, ich działania, przepisów o dozorze technicznym i wynikających z nich obowiązków dla operatora, zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń
  • Ćwiczenia praktyczne: zajęcia odbywają się na placu manewrowym i obejmują naukę obsługi podestu ruchomego masztowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa

Egzamin UDT i uprawnienia

Osoby, które zaliczą część teoretyczną i praktyczną, mogą podejść do egzaminu UDT. Szkolenia są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby egzamin przeprowadzany przez UDT (w Warszawie lub innym mieście, w którym organizowane jest szkolenie) odbywał się w jak najkrótszym czasie po ich zakończeniu.

Proces sprawdzania kwalifikacji przebiega dwuetapowo: najpierw kandydaci podchodzą do testu wiedzy, a następnie odbywa się rozmowa z egzaminatorem przy urządzeniu.

Pozytywny wynik egzaminu oznacza, że operatorowi zostają przyznane przez UDT uprawnienia, obowiązujące przez 10 lat. Są one ważne na terenie Polski. Od czerwca 2020 roku operatorzy otrzymują jednocześnie uprawnienia na podesty ruchome masztowe i stacjonarne. Aby zdobyć inne uprawnienia (na zwyżki – podesty ruchome samojezdne czy inne), należy podejść do egzaminu osobno.

Informacje dla uczestników

Egzamin na podesty ruchome i kurs są dostępne dla osób, które w momencie rozpoczęcia zajęć mają ukończone 18 lat, ukończyły co najmniej szkołę podstawową, a ich stan zdrowia umożliwia pracę w zawodzie (brak przeciwwskazań zdrowotnych, poświadczony zaświadczeniem lekarskim).

Kandydaci na operatorów nie muszą posiadać doświadczenia w obsłudze urządzeń. Możliwy jest udział w grupach, w których instruktorzy przekazują wiedzę od podstaw.

Czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych to średnio od 8 do 20, a maksymalnie 35 godzin. Krótszy czas dotyczy tych osób, które miały już do czynienia z podestami w swojej pracy i nie muszą zdobywać całej wiedzy od nowa.

Pozostałe szczegóły na temat szkoleń na podesty ruchome (cena, terminy, miejsce zajęć) znajdują na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Działa na niej system rezerwacji, poprzez który można zarejestrować się na kurs w wybranym terminie i miejscu, także na szkolenia online.

 Podesty ruchome masztowe - urządzenia łatwe w transporcie i w obsłudze