Szkolenie PPOŻ

obrazek pokazujący sprzęt gaśniczy

Założenia kursu

Bezpieczeństwo to sprawa nadrzędna i kluczowa. Każdej firmie, której zależy na dobrym prosperowaniu, możemy nadać określenie „solidna”, ale nie tylko biorąc pod uwagę dobrą jakość jej usług, jaką oferuje swoim klientom. Istotnym elementem jest duża dbałość o fundamentalne kwestie, które są ważne dla każdego przedsiębiorstwa, zarówno te powiązane z szeroko rozumianym komfortem pracy, jak i te będące rozumiane jako obowiązki, które podlegają prawu. Wśród nich wyróżnia się przekazanie pracownikom odpowiedniej wiedzy, która ma na celu zapewnić nabycie odpowiednich umiejętności związanych z bezpieczeństwem i ochroną życia w przypadku zagrożenia pożarowego. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom i dlatego proponujemy bardzo dobre rozwiązanie, które zaspokoi te istotne wymagania – szkolenia przeciwpożarowe. 

Wartościowa wiedza PPOŻ – szkolenie w OSO 

Ośrodek OSO proponuje wysoką jakość szkoleń przeznaczonych dla każdej firmy, prowadzonych przez kompetentnych instruktorów z bogatym doświadczeniem. Każda z oferowanych przez nas lekcji dotycząca szkolenia przeciwpożarowego charakteryzuje się istotnymi informacjami dotyczącymi właściwego postępowania w czasie sytuacji kryzysowych, dzięki którym uczestnik dowiaduje się wszystkiego o sprawnej ewakuacji, zasadach obsługi sprzętów gaśniczych i udzielaniu fachowej pierwszej pomocy. Dzięki szkoleniu PPOŻ każdy uczestnik pozna pewne zachowania, które będzie mógł wykorzystać w przyszłości w swojej pracy, ale również w innych miejscach w przypadku pojawienia się zagrożenia życia.   

Zagrożenie pożarowe jest realne 

Przeważająca ilość sytuacji w których dochodzi do użycia alarmu przeciwpożarowego jest nieprzewidziana. Zdarza się, że przyczynami są pozornie niewielkie defekty w wyposażeniu budynków, stanowiących siedziby firm, jak też lekkomyślność urzędujących w nim osób. Dlatego ważne dla nas jest, żeby szkolenia BHP i PPOŻ były przeprowadzane w trybie podziału na część teoretyczną i część praktyczną, które w zdecydowanym stopniu utrwalają najistotniejszą wiedzę i umiejętności, a także zapobiegają zagrożeniom w postaci nieumiejętnego posługiwania się ogniem. Poniżej wymienione są niektóre najczęściej występujące przyczyny pojawiania się pożarów: 

instruktor przy gaśnicy
 • nieostrożność przy paleniu tytoniu, 
 • pozostawianie na kuchence gazowej podgrzewanego posiłku bez nadzoru czy włączonej grzałki do gotowania wody, 
 • przeciążanie instalacji elektrycznej poprzez podłączenie zbyt dużej liczby odbiorników energii elektrycznej, 
 • ustawianie urządzenia grzejnego w odległości mniejszej niż 50 cm od materiałów palnych, 
 • brak odpowiedniej ostrożności przy paleniu ogniska, 
 • spalanie odpadów i śmieci, suchych liści. 

Po szkoleniu w OSO, w którym powyższe problemy będą wyraźnie podkreślone, dzięki przystępnemu językowi i bogatemu doświadczeniu wykładowców, a także przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, prawdopodobieństwo zajścia jednego z powyższych zagrożeń spadnie do minimum. 

Jak wygląda szkolenie? 

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci mogą potrzebować indywidualnego podejścia do przeprowadzenia wymaganych szkoleń PPOŻ. Grupy zamknięte zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie i wybranych miast w Polsce, w których dysponujemy nowoczesnymi salami szkoleniowymi i wyposażeniem, dzięki któremu zajęcia będą pomocne i ciekawe. Możemy również dojechać pod wskazany adres, żeby kurs odbył się właśnie tam. Tematyka zajęć prezentuje się następująco: 

 • informacje na temat zagrożenia pożarowego na stanowisku pracy, 
 • przedstawienie instrukcji pożarowej zakładu pracy, 
 • przekazanie informacji na temat rozmieszczenia sprzętu pożarowego, 
 • zasady oznakowania ewakuacyjnego i pożarowego, 
 • prowadzenie ewakuacji oraz procedur alarmowych, 
 • zasady obsługi podręcznych sprzętów gaśniczych, 
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. 

Zagadnienia omawiane na zajęciach są poruszane z myślą o nowych pracownikach, którzy powinni poznać podstawowe informacje i zasady przedstawiane w czasie kursu PPOŻ. Jednocześnie oferujemy szkolenia okresowe mające na celu uzupełnienie i aktualizację wiedzy dla zatrudnionych z dłuższym stażem. 

Cena 

Cenę dostosowujemy do liczby uczestników, którzy pojawią się na zajęciach. Jesteśmy otwarci na negocjację cen i oferujemy atrakcyjne rabaty w przypadku większej liczby kursantów.  

Konsekwencje z powodu braku przeszkolenia pracowników 

instruktor i uczestnicy szkolenia na wykładzie

Obowiązek przeszkolenia pracowników spoczywa na pracodawcy i to on powinien zorganizować kurs możliwie szybko od dnia zatrudnienia nowych pracowników. Pracodawcy, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku w odpowiednim czasie, mogą być potraktowani wysoką karą finansową, która może być szczególnie dotkliwa dla małych firm z krótkim stażem na rynku.  

Wyposażenie w firmie 

Warte podkreślenia jest też zadbanie o odpowiednie wyposażenie zakładu pracy przez właściciela firmy lub administratora budynku, które powinno zredukować potrzebę interwencji przeciwpożarowej do jak najniższego stopnia. Do najbardziej podstawowych elementów wyposażenia zaliczyć można: 

 • czujniki dymu, 
 • gaśnicę, najlepiej więcej niż jedną, 
 • oznaczenia drogi ewakuacyjnej, 
 • solidne okna, 
 • dobra i sprawna wentylacja. 

Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub przez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na naszej stronie. 

grafika szkoleniowa