Kurs na podnośnik nożycowy

Umiejętność obsługi podnośników nożycowych pozwala na podjęcie zatrudnienia w wielu branżach: nie tylko budowlanej czy remontowej, ale także energetycznej (naprawa oświetlenia), transportowej czy reklamowej. Aby zdobyć uprawnienia do obsługi tego rodzaju urządzeń, konieczna jest jednak nie tylko wiedza praktyczna, ale także teoretyczna: znajomość budowy podnośników, umiejętność postępowania w razie awarii czy wiedza na temat dozoru technicznego. W naszym Ośrodku organizujemy kursy, które pozwalają na zdobycie lub uporządkowanie informacji niezbędnych do przygotowania do egzaminu na uprawnienia UDT.

Podnośniki nożycowe – charakterystyka, zastosowanie

Tzw. zwyżki nożycowe przypominają swoim działaniem podnośniki koszowe, różnią się od nich jednak rodzajem wysięgnika. W przypadku tych urządzeń wysięgnik to ruchome elementy, składające się i rozkładające na podobnej zasadzie, jak nożyczki. Wysięgnik jest umieszczony na podeście wyposażonym w koła i panel sterowania. Na platformie podnośnika nożycowego może znajdować się kilku pracowników jednocześnie, można ją także wykorzystywać do transportu towarów czy narzędzi.

W zależności od rodzaju napędu, zwyżki nożycowe dzieli się na:

  • Spalinowe, zasilane olejem napędowym. To podnośniki o dużych kołach, często z napędem 4×4, które nadają się do wykonywania zadań w trudnym terenie. Mają najczęściej większy udźwig i zasięg niż podnośniki elektryczne. Mogą być wykorzystywane do prac na placach budowy czy prac remontowych na zewnątrz budynków.
  • Elektryczne, zasilane akumulatorami 12V lub 24V. Są mniejsze, bardziej kompaktowe i wydajne. Sprawdzają się na równych powierzchniach, można je wykorzystywać także wewnątrz budynków. Elektryczne podesty nożycowe ułatwiają pracę w magazynach wysokiego składowania czy podczas remontów w halach fabrycznych i magazynowych.

Zdobywanie uprawnień do obsługi podnośników nożycowych

Uprawnienia do obsługi zwyżek są przyznawane na podstawie zdanego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z dwóch części: test sprawdza wiedzę teoretyczną przyszłego operatora zwyżki, a w trakcie części praktycznej sprawdzana jest umiejętność obsługi maszyny. Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do obsługi jest wydawane na 10 lat.

Szkolenie a egzamin UDT

Udział w kursie na podnośniki można traktować jako:

  • Kompleksowe przygotowanie do egzaminu UDT dla osób niedoświadczonych. Organizujemy zajęcia, w trakcie których przekazujemy całościową wiedzę dotyczącą budowy maszyn, dozoru technicznego, postępowania w razie awarii, korzystania z instrukcji obsługi. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć obsługę w praktyce, korzystając ze sprzętu z bazy Ośrodka.
  • Uzupełnienie wiedzy dla osób, które pracują już z podnośnikami nożycowymi. Czas trwania takiego kursu jest krótszy, a zakres wiedzy dostosowany do potrzeb uczestników. W niektórych przypadkach wystarczy nawet kilka godzin zajęć, by skutecznie przygotować się do egzaminu UDT.

Szkolenia organizowane są w formie otwartej (zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi terminami kursów na zwyżki i cenami) oraz zamkniętej – wyłącznie dla pracowników danej firmy.

Zapraszamy do zapisów na szkolenie – szczegóły poniżej.

Podnośniki nożycowe, tzw. zwyżki - rodzaj podestu ruchomego z platformą do podnoszenia osób i towarów