Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych

To szkolenie, które pozwoli przygotować się do wykonywania zawodu operatora oraz do uzyskania niezbędnych w tym zawodzie uprawnień UDT. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, stworzyliśmy program szkoleniowy zgodny z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Dzięki temu nawet osoby bez doświadczenia w obsłudze podestów są w stanie zdobyć kwalifikacje potrzebne do zdania egzaminu na uprawnienia.

Stacjonarne podesty ruchome – kurs z egzaminem UDT

Szkolenia organizowane w naszym Ośrodku są prowadzone we współpracy z UDT. Dzięki temu możemy dostosować ich terminy do terminów egzaminów państwowych, starannie dobieramy też zagadnienia poruszane na kursie tak, aby odpowiadały wymogom egzaminacyjnym.

Podczas kursu “Podesty ruchome stacjonarne” uczestnicy mają okazję dowiedzieć się między innymi:

  • W jaki sposób bezpiecznie obsługiwać podesty stacjonarne
  • Jak są zbudowane takie urządzenia, jak działają i jakie mają zastosowanie
  • Jakie są ich obowiązki jako operatora podczas przygotowania do pracy, w trakcie pracy i po jej zakończeniu
  • O przepisach dozoru technicznego oraz BHP związanych z eksploatacją podestów
  • Na temat środków ochrony indywidualnej i zbiorowej potrzebnych w pracy

Wyposażeni w taką wiedzę kursanci mogą przystąpić do ćwiczeń praktycznych, które odbywają się na naszym placu manewrowym, z wykorzystaniem sprzętu z naszej bazy. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie, poświęcając na naukę tyle czasu, ile potrzebuje, by opanować umiejętność obsługi.

Dodatkowo kursanci mogą przygotowywać się do procesu sprawdzenia kwalifikacji przez komisję UDT, korzystając z materiałów, które udostępniamy im na platformie edukacyjnej online.

UDT: uprawnienia i egzamin państwowy

Składający się z części teoretycznej (testu) i praktycznej egzamin jest przeprowadzany przez komisję UDT. W zależności od lokalizacji kursu, jest to UDT Warszawa lub oddział Urzędu w innym mieście.

Po zaliczeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem kandydatowi na operatora w ciągu kilku tygodni wystawiane są uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne. Posiadając takie zaświadczenie kwalifikacyjne, może sterować dowolnymi podestami stacjonarnymi, a także podestami ruchomymi wiszącymi, należącymi do tej samej kategorii II P. Uprawnienia obowiązują przez 10 lat.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu

Wymagania wobec kandydatów to:

  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
  • Wiek co najmniej 18 lat
  • Stan zdrowia pozwalający na podejście do egzaminu i wykonywanie zawodu operatora – poświadczony zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy

Terminy i miejsce kursów

Zajęcia rozpoczynają się nawet kilka razy w miesiącu, w różnych lokalizacjach. W przypadku kursów na podesty ruchome to: Warszawa, Kraków, Katowice, a także inne duże miasta. Oferujemy także zajęcia w formie zdalnej Są to webinary prowadzone przez instruktorów w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Tam także można dokonać rejestracji i uzyskać inne informacje na temat szkoleń na podesty ruchome (cena itp.).

Klientów biznesowych informujemy, że organizujemy także szkolenia dla firm. Mają one charakter zamknięty – są prowadzone wyłącznie dla pracowników i mają program dostosowany do ich potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Oprócz uprawnień na podest ruchomy stacjonarny w naszym Ośrodku można zdobyć także uprawnienia na zwyżki (koszowe, nożycowe), podesty ruchome samojezdne, podesty ruchome przejezdne i inne.